Share

2021 Yılı Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

01.03.2021 TARİHLİ VE 22 SAYILI KARAR:

 

Meclis 1.Başkanı Bozan ÇEÇAN’ ın Meclis 1.Başkan Vekilliği görevinden istifa etmesi üzerine boşalan Meclis 1. Başkan Vekilliği seçimi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

            Başkan Meclis Başkan Vekillikleri için Partilerden aday olup olmadığını sordu;

            Adalet ve Kalkınma Partisi adına Meclis Üyesi Adil YILDIRIM Meclis 1.Başkan Vekili olarak Übeyt KURT’ u ve Halkların Demokratik Partisi adına Meclis Üyesi Fethullah FİDAN 1.Başkan Vekilliği için Osman KIRDAR’ ı önerdi.

            Öneriden sonra oylama yapılmak üzere oy pusulaları dağıtıldı.

Oyların tasnifi neticesinde Übeyt KURT’ a 17 oy, Osman KIRDAR’ a 2 oy çıktığı görüldüğünden, Übeyt KURT’ un Meclis 1. Başkan Vekili olarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 19.maddesinin 4.fıkrası gereğince seçilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına karar verildi.

 

02.03.2021 TARİHLİ VE 23 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe gündem maddesi “Yönetmelik” ile ilgili Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 01.03.2021 tarih ve 400 sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Ceylanpınar Belediye Meclisinin 08.01.2021 tarih ve 9 nolu kararıyla görüşü alınmak üzere Sayıştay Başkanlığına gönderilen Sosyal Yardım Yönetmeliği ile ilgili Sayıştay Başkanlığının 22.02.2021 tarih ve 21016374 sayılı görüş yazısı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 25.02.2021 tarihli ve E-45730004-010.03-364026 sayılı yazısı ile Belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne yollanmıştır.
            Sayıştay Başkanlığı tarafından gönderilen Ceylanpınar Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliği üzerinde yapılan değişiklikler göz önüne alınarak, 03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 14.maddesinin 1.fıkrasının (a) bendi ile 15.maddesinin 1.fıkrasının (b) bendine dayanılarak Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve müzekkere ekinde sunulan “Ceylanpınar Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım Yönetmeliği” nin onaylanmasına, gereği için kararın Belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 25 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

02.03.2021 TARİHLİ VE 24 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe gündeme eklenen “Müdürlük Alt Birimlerinin Oluşturulması” ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 02.03.2021 tarih ve 403 sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

            Başkanlığımız birimlerinde birim içi görev dağılımı kapsamında iş bölümü ve personel dağılımı yapılarak, yürütülmekte olan iş ve işlemlerin daha etkin ve verimli olarak yerine getirilmesi amaçlanmaktadır.

Açıklanan nedenler doğrultusunda, Başkanlığımızca hali hazırda kullanılmakta olan İçişleri Bakanlığı E-Belediye bilgi sistemine DETSİS kaydı ile entegre edilmesi gereken; Mali Hizmetler Müdürlüğü alt birimi olarak Tahakkuk ve Emlak Şefliği, Gelir Servisi ve Ambar (Taşınır Kayıt Yetkilisi) Memurluğu, Yazı İşleri Müdürlüğü alt birimi olarak Evrak (Gelen Giden, Postalama) Servisi, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü alt birimi olarak Puantörlük Servisi, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü alt birimi olarak Beyaz Masa Servisi ve İlan Servisi, Başkanlık Makamı alt birimi olarak Evlendirme Memurluğu, alt birimlerinin kurulmasına, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 25 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

03.03.2021 TARİHLİ VE 25 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe gündeme eklenen “Aktarma” ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 23.02.2021 tarih ve 342 sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi ve Belediye Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesi gereğince, Fen İşleri Müdürlüğünün 46.63.08.30__06.02.01.01__5­­__03.02.06.02 kodlu Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları kaleminden Temizlik İşleri Müdürlüğünün 46.63.08.36__05.09.09.01__5__03.02.06.02 kodlu Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları kalemine 1.400.000,00 TL ödeneğinin aktarılmasına, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 20 meclis üyesinden Dilan ABLAY, Ayşe IŞIK ve Osman KIRDAR’ ın çekimser oylarına karşılık 17 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

04.03.2021 TARİHLİ VE 26 SAYILI KARAR:

 

           Meclisçe gündem maddesi olan Ulaşım ve Trafik Komisyonu Raporunun Görüşülmesi ile ilgili 19.02.2021 tarihli ve 3 sayılı Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanlığının Ulaşım ve Trafik Komisyonu Raporu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;         

Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 05.02.2021 tarihli ve 20 sayılı Meclis Kararının 1.fıkrası ile görevlendirilen komisyonumuz 15-16-17-18 ve 19 Şubat 2021 tarihleri arasında çalışmalar yapmıştır.

Bahse konu talep üzerine Komisyonumuzun 15-16-17-18-19 Şubat 2021 tarihlerinde yapmış olduğu 5 günlük çalışma sonucu; İlçemiz Gazi (1007) Caddesinin tek yönlü trafik akışına sunulması trafik akışını ve cadde de bulunan esnaflarında yararına uygun olacağı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Ulaşım Koordinasyon Merkezi ve Tescil Şube Müdürlüğüne bahse konu hakkında bilgi alışverişinde yararlı olunacağı düşünülmüştür. İş bu rapor tarafımızca imza altına alınmıştır.

Bu yöndeki Ulaşım ve Trafik Komisyonu Raporunun kabulüne, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 25 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

05.03.2021 TARİHLİ VE 27 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe Dilek ve Temenniler maddesinde “Evlendirme Memurluğu Gelir Tarifesi” ile ilgili Mali Müdürlüğünün 02.03.2021 tarih ve 408 sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

          Belediyemiz Evlendirme Memurluğu 2021 yılı Gelir Tarifesi tutarları aşağıya çıkarılmıştır. Evlendirme Memurluğu 2021 yılı Gelir Tarifesi;

1-      Evlenme Cüzdanı Bedeli                                                                                     : 200 TL                                                   

2-      Belediye Nikah Salonunun Kullanılması (Hafta İçi)                                           : 100 TL                                 

3-      Belediye Nikah Salonunun Kullanılması (Hafta Sonu)                                       : 150 TL                         

4-      Düğün Salonlarında Kıyılacak Nikah Merasimi                                                  : 250 TL                                               

5-      Evde Kıyılacak Nikah Merasimi                                                                          : 400 TL                                                                   

6-      Oteller ve Turistik Mekanlarda Kıyılacak Nikah Merasimi                                : 500 TL                                

7-      Diğer (Cezaevlerinde vb.)                                                                                    : 100 TL                                                                                 

8-      Evlendirme Dairesi Mesai Saati Dışında Yapılacak Nikahlar (Yıldırım Nikahı):400 TL

9-      İzin Belgesi                                                                                                          :  50 TL                                                                                                               

10-    Yabancı Uyruklular (Eşlerden Birinin Yabancı Uyruklu Olması Yeterlidir)      :250 TL

 

Engelli vatandaşlarımıza evlenme cüzdanı bedeli dışında kalan tüm tarifelerden ücret alınmamasına, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 25 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

05.03.2021 TARİHLİ VE 28 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe Gündem maddesi olan dilek ve temenniler maddesinde; Belediye Meclis Üyeleri Eyyüp ŞENGÜL ve Cuma BUDAK’ ın 04.03.2021 tarihli ve bila sayılı, Belediye Meclis Üyeleri Cuma BARUTÇU ve Erhan BAYOL’ un 04.03.2021 tarihli ve bila sayılı, “Uygulama İmar Planı İptali” ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04.03.2021 tarih ve 423 sayılı müzekkereleri üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;          

           1- Belediye Meclis Üyeleri Eyyüp ŞENGÜL ve Cuma BUDAK’ ın 04.03.2021 tarihli ve bila sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

           Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ilçede toplatılan çöplerin ayrıştırma işleminin yapılıp yapılmadığını araştırmak ve bu konuda meclise bir rapor hazırlamak üzere Çevre Düzeni ve Temizliği Komisyonunun görevlendirilmesine,

           2- Belediye Meclis Üyeleri Cuma BARUTÇU ve Erhan BAYOL’ un 04.03.2021 tarihli ve bila sayılı müzekkereleri üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde; 

           İlçemizde nüfus yoğunluğunun artmasına bağlı olarak araç sayılarında da artış görülmekte bu sebepten dolayı ana caddelerde düzensiz araç parkı yapılmaktadır. Ana caddelerde ücretli park sistemine geçilirse trafikte rahatlama olup olmayacağını araştırmak ve bu konuda meclise bir rapor hazırlamak üzere Ulaşım ve Trafik Komisyonunun görevlendirilmesine,

           3- “Uygulama İmar Planı İptali” ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04.03.2021 tarih ve 423 sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

           Şanlıurfa 1.İdare Mahkemesinin 2012/7 Esas ve 2016/420 sayılı Kararı ile Şanlıurfa 1.İdare Mahkemesi kararı ile 07.07.2010 tarih ve 46 sayılı meclis kararının 2. maddesi ile yapımına karar verilen ve 06.10.2011 tarih ve 101 sayılı meclis kararı ile onaylanan ilave imar planının 4070, 4071, 136 ve 4463 numaralı parselleri kapsayan kısmının iptaline dava konusu diğer parsellerin (90, 94, 3792) imar planı iptali isteminin reddine karar vermiştir.

        Danıştay 6. Daire Başkanlığının 2016/10091 Esas ve 2020/7574 sayılı Kararı Danıştay 6. Daire Başkanlığının 2016/10091 Esas ve 2020/7574 sayılı Kararı ile de   Şanlıurfa 1.İdare Mahkemesi kararı onanmıştır.

Mahkeme kararları gereği 07.07.2010 tarih ve 46 sayılı meclis kararının 2.maddesi ile yapımına karar verilen ve 06.10.2011 tarih ve 101 sayılı meclis kararı ile onaylanan ilave 1/1000 ölçekli uygulama imar planının 4070, 4071, 136 ve 4463 numaralı parselleri kapsayan kısmı ile Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünü imar planına yaptığı itirazının reddedildiği 07.12.2011 tarih ve 121 sayılı meclis kararının iptal edilmesi ile ilgili ve anılan kararlar ile yapılan imar planın olduğu bölgede etkilenen başka bir imar planı değişikliğinin olup olmadığı, var ise bu değişikliklerin iptal edilip edilmeyeceği hususunda araştırma yapmak ve meclise rapor sunmak üzere İmar Komisyonunun görevlendirilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına, yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 25 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

05.03.2021 TARİHLİ VE 29 SAYILI KARAR:

 

Meclisin Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi için yapılan görüşmelerde;

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesi ve Meclis Çalışma yönetmeliğinin 6.maddesi gereğince bir sonraki toplantı tarihinin 05.04.2021 günü saat 14:00 olarak tespit edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına, yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 25 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

Oluşturulma Tarihi : 08.03.2021