Share

Misyonumuz & Vizyonumuz

MİSYONUMUZ

Belediye hizmetlerinde önce insan anlayışında olmak.

Karar ve uygulama süreçlerinde şeffaf olmak.

İlçe ile ilgili kararlarda halkın katılımını sağlamak.

Hizmet üretimi ve sunumunda ihtiyaçları göz önünde bulundurmak.

Hizmetlerin yürütülmesinde adalet, eşitlik ve tarafsızlığı esas almak.

Kaynakların kullanımında tutumluluk, etkinlik ve verimliliği sağlamak.

Çevreye ve doğaya karşı duyarlı olmak.

Meslek etiğine riayet etmek.

İş sağlığı ve güvenliği öncelemek.

Çağa ve gelişen teknolojiye uygun haretek edip yeniliklere ayak uydurmak.

 

VİZYONUMUZ

Şehir bilinci yüksek, çağın hayat standartlarına sahip örnek bir kent oluşturmak.

 

Oluşturulma Tarihi : 07.02.2017