Share

2018 Yılı Mart Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı Karar Özetleri

 

16.03.2018 TARİHLİ VE 14 SAYILI KARAR:

 

      5393 Sayılı Belediye Yasasının 20. Maddesinin 7.Fıkrası ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. Maddesinin 7.Fıkrası gereğince, Belediyemiz Meclisi 2018 yılı Mart ayı olağanüstü toplantısını yapmak üzere 16.03.2018 tarihinde Meclis 1. Başkan V. Abbas DENİZ' in Başkanlığında Meclis Toplantı salonunda toplandı.

      Meclisçe gündem maddesi olan Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 12.03.2018 tarih ve E.7 sayılı Araç Alımı müzekkeresi ile ilgili yapılan görüşmelerde;

       Belediyemiz kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan; 1 (Bir) adet Kazıcı Yükleyici Kepçe ve 1 (Bir) adet Mini Kazıcı Yükleyici Kepçeden oluşan iş makinalarının 237 sayılı Taşıt Kanununun 10.Maddesi gereğince alınmasına gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına oybirliği ile karar verildi.

 

16.03.2018 TARİHLİ VE 15 SAYILI KARAR:

 

      5393 Sayılı Belediye Yasasının 20. Maddesinin 7.Fıkrası ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. Maddesinin 7.Fıkrası gereğince, Belediyemiz Meclisi 2018 yılı Mart ayı olağanüstü toplantısını yapmak üzere 16.03.2018 tarihinde Meclis 1. Başkan V. Abbas DENİZ' in Başkanlığında Meclis Toplantı salonunda toplandı.

      Meclisçe gündem maddesi olan Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 12.03.2018 tarih E.8 sayılı müzekkeresi ile ilgili yapılan görüşmelerde;

      Artan iş yoğunluğundan dolayı Kamu hizmetinde kullanılmak üzere,1 (Bir) adet Silindir Toprak İş Makinası, 1 (Bir) adet Ekskavatör Kepçe, 1 (Bir) adet Kazıcı Yükleyici Kepçe, 1 (Bir) adet Mini Kazıcı Yükleyici Kepçe ve 3 (Üç) adet Damperli Kamyon alımına ihtiyaç duyulmaktadır. 05.03.2018 tarih ve 11 sayılı ile 16.03.2018 tarih ve 14 sayılı Meclis Kararları ile alınmasına karar verilen bu araçların belediye bütçemizden alınması imkânı bulunmamaktadır. Bahse konu araçların alımında kullanılmak üzere, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 68.Maddesi gereğince İller Bankası A.Ş. den 3.500.000,00 TL (Üçmilyonbeşyüzbin Türk Lirası) kredi alınmasına, kredi sözleşmesi, kredi taahhütnamesi ve kredi işlemleriyle ilgili diğer tüm belgeleri imzalamak üzere Belediye Başkanı Menderes ATİLLA' ya yetki verilmesine gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan Meclis üyelerinden Nedim DELİKTAŞ, İzettin KURT, Sabri BENLİ, Mehmet DOLUK, Abit BİNAY, Fethüllah ZENGİN, ve Mehmet DAĞTEKİN' in söz konusu araçların kredi çekilerek alınmasına karşı oldukları gerekçesiyle red oylarına karşılık 15 kabul oyu ve oy çokluğuyla karar verildi.

 

Oluşturulma Tarihi : 16.03.2018