Share

2017 Yılı Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

01.11.2017 TARİHLİ VE 37 SAYILI KARAR:


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.Maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisi 2017 yılı Kasım ayı olağan toplantısını yapmak üzere 01.11.2017 tarihinde Belediye Başkan V. Aziz DEMİR'in Başkanlığında Meclis Toplantı salonunda toplandı.
      Meclis Gündem Maddesi olan "Cumhuriyet Mahallesinin Bölünmesi, Bölünen Kısımdan Yeni Mahalle Oluşturulması ve Ad verilmesi" ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.10.2017 tarihli ve 37 sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;        
      İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi nüfusunun son kayıtlarına göre 8500 olması, tek muhtarla sevk ve idaresinin mümkün olmadığından, Vatandaşların iş ve işlemlerin daha süratli ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacı ile Batı sınırı 1009. Cadde Güney sınırı 397. Sokak kuzey sınırı Akrepli yolu ve Doğu sınırı Akrepli işletmesinin Batısından geçen yol sınır olmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunun 9. Maddesine göre İki Mahalleye ayrılmasına, ayrılan kısım da yeni bir mahalle oluşturulmasına ve yeni oluşan mahalleye "15 TEMMUZ" adının verilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına meclis toplantısına iştirak eden üyelerden Nedim DELİKTAŞ, Esra GÜLER ASLAN, İzzettin KURT, Sabri BENLİ, Abit BİNAY, Mehmet ÇELEBİ, Mehmet DOLUK, Mehmet DAĞTEKİN'in "Mahalle Bölünmesi ile ilgili yeterli çalışma yapılmaması" gerekçesi ile red oyuna karşılık 16 kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.


01.11.2017 TARİHLİ VE 38 SAYILI KARAR:


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.Maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisi 2017 yılı Kasım ayı olağan toplantısını yapmak üzere 01.11.2017 tarihinde Belediye Başkan V. Aziz DEMİR'in Başkanlığında Meclis Toplantı salonunda toplandı.
 
      Meclisçe Gündeme eklenen "Şerhin Kaldırılması" ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.10.2017 tarihli ve E.35 sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;
       
      Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan İlçemiz Yenişehir Mahallesi 507 ada 3,4,5 ve 6 nolu parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesindeki "Meslek Yüksek Okulu"  Şerhinin kaldırılması talep edilmektedir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yapılan incelemede 3194 sayılı imar kanunun 18.maddesi sonucunda oluşan 507 ada 1 nolu parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine "Meslek Yüksek Okulu" şerhi düşüldüğü görülmüştür. 507 ada 1 nolu parselin ifrazı sonucu oluşan Mülkiyeti Maliye hazinesine ait 507 ada 3,4,5 ve 6 nolu parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesindeki "Meslek Yüksek Okulu" (ibaresinin) şerhinin kaldırılmasına, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına meclis toplantısına iştirak eden 24 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.


01.11.2017 TARİHLİ VE 39 SAYILI KARAR:


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.Maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisi 2017 yılı Kasım ayı olağan toplantısını yapmak üzere 01.11.2017 tarihinde Belediye Başkan V. Aziz DEMİR'in Başkanlığında Meclis Toplantı salonunda toplandı.
 
      Meclisçe Gündeme eklenen "Şerhin Kaldırılması" ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.10.2017 tarihli ve E.35 sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;
       
      İlçemizin mevcut İmar sınırları devamında ve kuzey kısmında yer alan Büyük Kepez ve Küçük Kepez mevkiindeki; a): 64 Nolu ve Fıstıklık vasıflı 1722500,00 m 2 yüzölçümlü, b): 65 Nolu ve Mera vasıflı 287000,00 m2 yüzölçümlü, c): 4903 Nolu ve Fıstıklık vasıflı 5517152,43 m2 yüzölçümlü, d): 4901 Nolu ve Mera Vasıflı 177889,07 m2 yüzölçümlü, e):  4899 Nolu ve Mera Vasıflı 44670066,41 m2 yüzölçümlü, f): 4207 Nolu ve Susuz Tarla vasıflı  1219500,00 m2 yüzölçümlü, g): 4929 Nolu ve Mera vasıflı 53883583,75 m2 yüzölçümlü, ğ): 4648 Nolu ve Mera vasıflı 98168981,00 m2 yüzölçümlü parsellerin tamamı veya bir kısmında, hafriyat alanı ve çöplüklerin ıslahı, çevre düzenlemesi ve sağlıklı kentsel gelişme alanı sağlanması amacıyla Etüd-Proje hizmetleri, Hali Hazır haritalar, İmar Planları, İmar Uygulaması, peyzaj işlerinin yapılması bu alanların ıslahı, parsellerin vasıf değişikliğinin yapılması,  Kamulaştırma yapılması vesaire gibi yukarıda belirtilen tüm işlemler için  Belediye Encümeni ve Belediye Başkanının yetkili kılınmasına, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına meclis toplantısına iştirak eden üyelerden Mehmet DOLUK, Mehmet DAĞTEKİN, Nedim DELİKTAŞ, Esra GÜLER ASLAN, Abit BİNAY,  Sabri BENLİ, İzzettin KURT ve Mehmet ÇELEBİ 'nin çekimser oyuna karşılık 16 kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.


01.11.2017 TARİHLİ VE 40 SAYILI KARAR:


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.Maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisi 2017 yılı Kasım ayı olağan toplantısını yapmak üzere 01.11.2017 tarihinde Belediye Başkan V. Aziz DEMİR'in Başkanlığında Meclis Toplantı salonunda toplandı.
      Meclisin Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi için yapılan görüşmelerde;
      5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi ve Meclis Çalışma yönetmeliğinin 6. Maddesi gereğince bir sonraki toplantı tarihinin 04.12.2017 günü saat 14:00 olarak tespit edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan meclis üyelerinin kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.

 

Oluşturulma Tarihi : 02.11.2017