Share

2017 Yılı Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

11.09.2017 TARİHLİ VE 31 SAYILI KARAR:


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.Maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisi 2017 yılı Eylül ayı olağan toplantısını yapmak üzere 11.09.2017 tarihinde Belediye Başkan V. Cemal BOZ' un Başkanlığında Meclis Toplantı salonunda toplandı.
      Meclisçe Gündem Maddesi olan Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 25.08.2017 tarihli ve E.14 sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;
      Belediyemize Satın alma yoluyla alınan 63 SL 001, 63 SL 003, 63 SE 006, 63 SB 774 ve 63 SB 745 plakalı araçların 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. ve 18. Maddeleri gereğince kamu hizmetine tahsis edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan meclis üyelerinin kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.


11.09.2017 TARİHLİ VE 32 SAYILI KARAR:


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.Maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisi 2017 yılı Eylül ayı olağan toplantısını yapmak üzere 11.09.2017 tarihinde Belediye Başkan V. Cemal BOZ' un Başkanlığında Meclis Toplantı salonunda toplandı.
      Meclisçe Gündeme eklenen Otopark Alanın Tahsisi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğünün 08.09.2017 tarihli ve E.16 sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;
      Belediyemizce yapımı tamamlanan Ulucami Mahallesi 1001 Nolu Cadde üzerinde bulunan "Açık Otopark" ın 5393 sayılı Belediye Kanunun 18 maddesinin (e) bendine göre 2 yıllığına Belediye Spor Kulübü Başkanlığına tahsisine, kontrol ve denetiminin kulüp yönetimine bırakılmasına, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan meclis üyelerinin kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.


11.09.2017 TARİHLİ VE 33 SAYILI KARAR:


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.Maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisi 2017 yılı Eylül ayı olağan toplantısını yapmak üzere 11.09.2017 tarihinde Belediye Başkan V. Cemal BOZ' un Başkanlığında Meclis Toplantı salonunda toplandı.
      Meclisin Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi için yapılan görüşmelerde;
      5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi ve Meclis Çalışma yönetmeliğinin 6. Maddesi gereğince bir sonraki toplantı tarihinin 02.10.2017 günü saat 14:00 olarak tespit edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan meclis üyelerinin kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.

 

 

Oluşturulma Tarihi : 11.09.2017