Share

2017 Yılı Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

03.04.2017 TARİHLİ VE 11 SAYILI KARAR:


 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma yönetmeliğinin 6.Maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisi 2017 yılı Nisan ayı olağan toplantısının 1.birleşimini yapmak üzere 03.04.2017 tarihinde Belediye Başkan V.  Mehmet BAYOL`un Başkanlığında Meclis Toplantı salonunda toplandı.

         Meclisçe bir yıl süre ile görev yapacak encümen üyelerinin seçimlerine geçildi. Yapılan gizli oylamada; Meclis Üyelerinden;
                Murat DAŞ'a 15 oy
                Cemal karatay'a 15 oy
                Fethüllah ZENGİN'e 7 oy
                Mehmet DOLUK'a 7 oy
               
         Çıktığı görüldüğünden en çok oyu alan Meclis Üyeleri Murat DAŞ ve Cemal KARATAY'i bir yıl görev yapmak üzere Encümen Üyeliğine seçilmelerine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına karar verildi.


03.04.2017 TARİHLİ VE 12 SAYILI KARAR:


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.Maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisi 2017 yılı Nisan ayı olağan toplantısının 1.birleşimini yapmak üzere 03.04.2017 tarihinde Belediye Başkan V.  Mehmet BAYOL`un Başkanlığında Meclis Toplantı salonunda toplandı.
         5393 Sayılı belediye Kanununun 56. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 9. Maddesinin 1. fıkrası gereğince Belediye Başkan vekili Faaliyet raporunu okumak üzere Yerini Meclis Birinci Başkan Vekili Abbas DENİZ `e bıraktı.
         Belediye Başkan Vekili bir yıllık faaliyet raporunu birim birim ve madde madde meclisin önünde okudu. Başkan vekili Faaliyet Raporu üzerinde Meclis Üyelerine söz verdi.
Söz alan meclis üyesi olmadı.  
         Meclis 1. Başkan Vekili okunan faaliyet raporunu meclisin onayına sundu, yapılan açık oylamada 7 red oya karşılık 16 kabul oyu ve oy çokluğuyla Belediye Başkanının bir yıllık faaliyetlerinin yeterliliğine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına karar verildi.


03.04.2017 TARİHLİ VE 13 SAYILI KARAR:


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.Maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisi 2017 yılı Nisan ayı olağan toplantısının 1.birleşimini yapmak üzere 03.04.2017 tarihinde Belediye Başkan V.  Mehmet BAYOL`un Başkanlığında Meclis Toplantı salonunda toplandı
         Gündem maddesi olan Belediyenin hesaplarının denetimi ile ilgili Denetim Komisyonu tarafından hazırlanan denetim raporu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;
         Denetim Komisyonunca yapılan 45 günlük bir çalışma sonucunda oluşturulan denetim komisyonu raporu Komisyon Başkanı tarafından meclisin bilgisine sunuldu. Komisyon Başkanı Denetim esnasında harcama ve gelirlerde mevzuata aykırı herhangi bir işlem yâda ödemeye rastlanılmadığı belirttikten sonra yapılan açık oylamada raporun 7 red oya karşılık 16 kabul oyu ve oy çokluğuyla kabulüne, Denetim Komisyonu üyelerine toplandıkları günler için huzur hakkı ücretlerinin ödenmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına karar verildi.


03.04.2017 TARİHLİ VE 14 SAYILI KARAR:


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.Maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisi 2017 yılı Nisan ayı olağan toplantısının 1.birleşimini yapmak üzere 03.04.2017 tarihinde Belediye Başkan V.  Mehmet BAYOL`un Başkanlığında Meclis Toplantı salonunda toplandı.       
      Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürü Halil ÇİMEN'in 24.03.2017 tarih ve E.8 sayılı müzakeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;
       İlçemiz Ulucami Mah. 383 Ada 10 ve 11 Nolu parsellerde bulunan 37.11 M2 lik Belediye hissesinin ilçe diyanet vakfına hibe edilmesi istenmektedir. Tapu kayıt örnekleri ve İmar durumu sunulan İlçemiz Ulucami Mahallesi 383 ada 10 ve 11 Nolu parsellerdeki Belediye Hisselerinin cami yapılmak üzere Bila Bedel veya takdir edilecek bedel üzerinden Türkiye Diyanet Vakfı Başkanlığına devri istenmektir.  
       Ulucami Mah. 383 Ada 10 nolu parselde bulunan 17,80m2 ve 383 Ada 11 Nolu parselde bulunan 19,31m2'lik, toplam 37.11 M2'lik Belediye Hisselerinin, Türkiye Diyanet Vakfı Başkanlığına Cami yapılmak üzere bila bedel devredilmesine, tapu ferağı ve diğer işlemler için Belediye Başkanı Menderes ATİLLA'ya, Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet ALTUN ve Adnan DAŞKIRAN'a yetki verilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan meclis üyelerinin kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.


03.04.2017 TARİHLİ VE 15 SAYILI KARAR:


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.Maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisi 2017 yılı Nisan ayı olağan toplantısının 1.birleşimini yapmak üzere 03.04.2017 tarihinde Belediye Başkan V.  Mehmet BAYOL`un Başkanlığında Meclis Toplantı salonunda toplandı.
        Meclisçe gündem maddesi olan Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi için yapılan görüşmelerde;
        5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi ve Meclis Çalışma yöntemliğinin 6. Maddesi gereğince bir sonraki toplantı tarihinin 02.05.2017 tarihinde  saat 14:00 olarak tespit edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan meclis üyelerinin kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.


Oluşturulma Tarihi : 03.04.2017