Share

2017 Yılı Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

01.03.2017 TARİHLİ VE 09 SAYILI KARAR:


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.Maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisi 2017 yılı Mart ayı olağan toplantısının 1.birleşimini yapmak üzere 01.03.2017 tarihinde Belediye Başkan V. Şehmus BAYIR'ın Başkanlığında Meclis Toplantı salonunda toplandı.
 
       Gündem Maddesi olan Kamu hizmetlerinde Kullanılmak üzere araç alınması ile ilgili Destek Hizmetleri Müdürü Adnan DAŞKIRAN'ın 23.02.2017 tarih ve E.4 sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;  
       Belediyemiz kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan; sıfır veya ikinci el kapalı panelvan kamyonet aracının 237 sayılı Taşıt Kanununun 10.Maddesi gereğince alınmasına gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına oybirliği ile karar verildi.


01.03.2017 TARİHLİ VE 10 SAYILI KARAR:


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.Maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisi 2017 yılı Mart ayı olağan toplantısının 1.birleşimini yapmak üzere 01.03.2017 tarihinde Belediye Başkan V. Şehmus BAYIR'ın Başkanlığında Meclis Toplantı salonunda toplandı.
 
       Meclisçe gündem maddesi olan Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi için yapılan görüşmelerde;
       5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi ve Meclis Çalışma yönetmeliğinin 6. Maddesi gereğince bir sonraki toplantı tarihinin 03/04/2017 saat 14:00 olarak tespit edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan meclis üyelerinin kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.


Oluşturulma Tarihi : 01.03.2017