Share

2015 Yılı Mart Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı Karar Özetleri

2015 Yılı Mart Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı Karar Özetleri ( 09/03/2015 )

 

09.03.2015 TARİHLİ VE 21 SAYILI KARAR:

Meclisçe gündem maddesi olan Mülkiyeti TOKİ' ye ait Kepez Mahallesinde bulunan 293 ada 1 nolu parselde yapılan tatbikat imar planı tadilatı ile ilgili imar komisyonu raporunun görüşülmesi ve karara bağlanması ile ilgili yapılan görüşmelerde;

            03.03.2015 tarihli ve 19 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen ve İlçemiz Kepez mahallesinde yer alan ve O 44 A 11 C 2 A ile O 44 A 11 C 2 D nolu paftalarda bulunan 293 ada 1 nolu parselde bulunan, konut alanının bir kısmının Sosyal Tesis Alanı olarak ayrılması, ada ortasında 7 metrelik yeni bir sokağın planlanması ve park ile konut adası arasında geçen 10 metrelik yolun 15 metre olarak tadilatının yapılması ile ilgili 04.03.2015 tarihinde İmar Komisyonu tarafından tatbikat planı üzerinde yaptığı incelemelerde ve Şehir Plancı ile yapılan görüşmeler neticesinde;

            a) Konut Alanı olarak planlanan 42372,35 m2 yüzölçümlü 293 ada 1 nolu parselin 1444,40 metrekarelik kısmının "Sosyal Tesis Alanı" olarak tadilatına,

            b) Adanın orta kısmında 7 metrelik yeni bir yolun yapılmasına,

            c) Mevcut TOKİ toplu konut alanının kuzeyindeki park alanı ile konut alanı arasında bulunan 10 metrelik yolun 15 metreye çıkarılmasına ve kalan kısımların ise Toplu Konut Alanı olarak korunmasına, bu yönde çizilen tatbiki imar paftalarının onaylanmasına, bu yöndeki imar komisyonu raporunun kabulüne ve tadilat paftasının askıya çıkartılmasına, askı süresi sonunda bir suretinin TOKİ' ye, bir suretinin de bilgi amaçlı olarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine gönderilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan meclis üyelerinin kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.

Oluşturulma Tarihi : 09.03.2015