Share

2015 Yılı Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

2015 Yılı Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

 

06.07.2015 TARİHLİ VE 41 SAYILI KARAR:

 1 Meclisçe gündem maddesi olan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün  27.05.2015 tarihli ve 1051 sayılı müzekkeresinde bahse konu Norm Kadro İhdası ile ilgili yapılan görüşmelerde;

         Belediyemiz Norm Kadrosunda bulunan ve halen dolu olan 11 derecelik Teknisyen Yardımcısı Kadrosunun iptal edilerek, 7 derecelik Teknisyen Yardımcısı Kadrosunun ihdasına, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına meclis toplantısına iştirak eden üyelerin oy birliği ile karar verildi.

06.07.2015 TARİHLİ VE 42 SAYILI KARAR:

2) Meclisçe gündem maddesi olan Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 02/07/2015 tarihli ve 1172 sayılı müzekkeresinde bahse hibe edilen araçların kamuya tahsisi ile ilgili yapılan görüşmelerde;

Çevre Bakanlığımızdan hibe edilen ve belediyemizce satın alınan 63 SL 654 Plakalı Isuzu marka Çöp Toplama aracı,63 SL 553 plakalı Renault Kangoo marka Kamyonet, 63 SL 508 Plakalı Renault Kangoo marka Kamyonet,63 SL 509 plakalı Renault Kangoo marka Kamyonet,63 SL 554 plakalı Renault Kangoo marka Kamyonet,63 SL 781 plakalı Ford marka damperli kamyon, 63 SL 806 plakalı Ford marka çöp toplama aracı,63 SL 823 Fiat marka pratico kamyonet, 63 SL 824 plakalı Fiat marka pratico kamyonet,63 SL 825 plakalı Fiat marka pratico kamyonet, 63 SL 826 plakalı Fiat marka pratico kamyonet, 63 SL 002 Renault Fulence marka otomobil (oy çokluğu ile), 63 SL 860 Plakalı Otokar marka çöp toplama aracından oluşan araçların, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. ve 18. Maddeleri gereğince şartlı bağışların kabulüne ve bu araçların kamu hizmetine tahsis edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan meclis üyelerinin kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.

06.07.2015 TARİHLİ VE 43 SAYILI KARAR:

3) Meclisçe gündem maddesi olan Belediye Meclis Üyesi Mehmet BAYOL ‘un 06/07/2015 tarihli ve bila sayılı müzekkeresinde bahse Belediyemizce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından 20000 m2’lik park ve 3 taziye evi yapımının talep edilmesi ile ilgili yapılan görüşmelerde;

İlçemizin üstyapı, sosyal tesis ve araç sayısı olarak eksikliğinin bulunması ve Belediyemizin ekonomik durumu ve bütçe imkânlarının müsait olmadığından dolayı Belediyemizce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından 20000 m2’lik park ve 3 taziye evi yapımının talep edilerek hibe yolu ile İlçemizde yaptırılması ve kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 aracın belediyemize bağışlanmasının talep edilmesine, yapılacak bu bağışların kabulüne, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan meclis üyelerinin kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.

06.07.2015 TARİHLİ VE 44 SAYILI KARAR:

4) Meclisçe gündem maddesi olan bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi ile ilgili yapılan görüşmelerde;

                  5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi ve Meclis Çalışma yönetmeliğinin 6. Maddesi gereğince bir sonraki toplantı tarihinin 03.08.2015 Pazartesi günü saat 14:00 olarak tespit edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan meclis üyelerinin kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi

Oluşturulma Tarihi : 09.07.2015