Share

2015 Yılı Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

2015 Yılı Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri ( 15/10/2015 )

 

01.09.2015 TARİHLİ VE 50 SAYILI KARAR:

 1) Meclisçe Gündem maddesi olan İmar Komisyonu raporu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

3 Adet Kültür Evi yapımına ilişkin İmar Komisyonunun 18.08.2015 tarihli raporu Belediye Meclisinin 01.09.2015 tarihli toplantısında okundu.

Konu üzerinde yapılan müzakerelerden sonra; Meclisin 03/08/2015 tarihli ve 48 sayılı kararı ile İmar Komisyonunun havale edilen İlçemizde 3 adet kültür evi yeri  ile ilgili yapılan tespitlerde;     

Belediyemiz ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında imzalanan 21/08/2015 tarihli protokol ile Belediyemiz ve Birlik Başkanlığı arasında dayanışmayı gerçekleştirmek amacı ile ilçemize tesis edilecek 3 adet kültür evinin yapımı için imar planı üzerinde ve mahallelerde yapılan araştırmalarda Kültür Evlerinin İlçemiz Büyük Çaylı Mahallesi, Kepez Mahallesi ve Maden mahallesinde yapılamasına, bu konudaki imar komisyonu raporun kabulüne işlemler için Belediye Başkanına yetki verilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan meclis üyelerinin kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.

01.09.2015 TARİHLİ VE 51 SAYILI KARAR:

2)Meclisçe Gündem maddesi olan Fen İşleri Müdürlüğünün 24.08.2015 tarihli ve 1377 sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

Bahçelievler Mahallesi C Küme Evleri’ nde bulunan 1.100 metre uzunluğunda doğu-batı yönlü 10 metrelik imar yolu ile Kepez Mahallesi TOKİ Küme Evleri batısında bulunan 690 metre uzunluğunda kuzey-güney yönlü 15 metrelik imar yolunda yapılaşmaların olduğu, vatandaşların adres beyanında sıkıntılar yaşadıkları, araç ve trafik yoğunluğunun aşırı derecede arttığı tespit edilmiştir.

Söz konusu caddelere daha sağlıklı hizmet götürülebilmesi için yazımız ekinde imar durumunda belirtilen Kepez Mahallesi TOKİ Küme Evleri batısında bulunan 1014. Caddeden başlayıp Evren Paşa Mahallesine doğru giden 690 metre uzunluğundaki kuzey-güney yönlü 15 metrelik yolun 1019 nolu Şehit Polis Memuru Feyyaz YUMUŞAK Caddesi isminin, Bahçelievler Mahallesi C Küme Evleri’ nde bulunan 1.100 metre uzunluğunda doğu-batı yönlü 10 metrelik imar yolunun 1020 nolu Şehit Polis Memuru Okan ACAR Caddesi isminin verilmesine gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 81. Maddesi gereğince kararın Kaymakamlık Makamının onayına sunulmasına toplantı oturumuna katılan meclis üyelerinin kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.

01.09.2015 TARİHLİ VE 52 SAYILI KARAR:

3) Meclisçe Gündem maddesi olan Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 21.08.2015 tarihli ve 1369 sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

İlçemiz Mevlana mahallesinde yapımı tamamlanıp hizmete giren dere kenarındaki Park’a “SEVGİ PARKI” isminin ve Kepez Mahallesi sınırları içerisinde TOKİ Evleri önünde bulunan Park 'a “ŞEHİTLER PARKI” isminin verilmesine, 5393 sayılı Belediye Kanunun 81. Maddesi gereğince kararın Kaymakamlık Makamının onayına sunulmasına meclis toplantısına iştirak eden üyelerden Esra GÜLER ASLAN, Mehmet DOLUK, Mehmet DAĞTEKİN, Nedim DELİKTAŞ, Sabri BENLİ, Ahmet AYRILMAZ, Hüseyin EKİM, Abit BİNAY ve Mehmet ÇELEBİ' nin red oyuna karşılık 13 kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.

01.09.2015 TARİHLİ VE 53 SAYILI KARAR:

4)Meclisçe Gündem maddesi olan Fen İşleri Müdürlüğünün 21.08.2015 tarihli ve 1377 sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

 İlçemizde bulunan benzer adları andıran (Yeni ve Yenişehir gibi) veya isim olarak benimsenmeyen (İnkılap, Evren Paşa gibi) bazı mahallelerin isimlerinin değiştirilmesi için   Adalet ve Kalkınma Partisi gurubu Meclis Üyeleri Cemal BOZ, Murat DAŞ, Mehmet Ali BİLİM, Mehmet BAYOL, Abbas DENİZ, Abdüsamet DİKMEN, Cuma BUDAK, Yusuf GEÇEN, Şehmus BAYIR, Aziz DEMİR, Eyyüp ŞENGÜL, Rüstem CEYLAN ve Yusuf ÖZKUL ’un vermiş olduğu 7 adet yazılı önerge doğrultusunda;

          5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Mahalle ve Yönetimi” başlıklı 9 uncu maddesi;  “Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir. Belediye sınırları içinde mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, bölünmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesi, belediye meclisinin kararı ve kaymakamın görüşü üzerine valinin onayı ile olur” hükmü uyarınca mahalle isimlerinin yeniden adlandırılmasına,  BARIŞ Mahallesinin SELAHADDİN EYYÜBİ, KEPEZ Mahallesinin FATİH SULTAN MEHMET, EVRENPAŞA mahallesinin ÖZBEK, AYDINLIK Mahallesinin SEYDO ATİLLA, YENİ mahallenin TURGUT ÖZAL, İNKİLAP Mahallesinin ADNAN MENDERES ve BİRLİK Mahallesinin ENSAR Mahallesi olarak adlarının değiştirilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve Valilik onayına arz edilmek üzere Kaymakamlık Makamına sunulmasına oylamaya katılan 13 meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.

01.09.2015 TARİHLİ VE 54 SAYILI KARAR:

4) Meclisin Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi için yapılan görüşmelerde;

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi ve Meclis Çalışma yönetmeliğinin 6. Maddesi gereğince bir sonraki toplantı tarihinin 05.10.2015 Pazartesi günü saat 14:00 olarak tespit edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan meclis üyelerinin kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi

Oluşturulma Tarihi : 09.09.2015