Share

2016 Yılı Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

2016 Yılı Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

04.01.2016 TARİHLİ VE 1 SAYILI KARAR:

Meclisçe Gündem maddesi olan 2016 yılı Gelir tariflerinin görüşülmesi ve karara bağlanması üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

MADDE-1-İLAN VE REKLAM VERGİSİ

MADDE-2-İLAN VE REKLAM TABELALARINA YER TAHSİS ÜCRETİ

MADDE-3-EĞLENCE VERGİSİ

MADDE-4-HABERLEŞME VERGİSİ

MADDE-5-ELEKTRİK VE HAVAGAZI TÜKETİM VERGİSİ

MADDE-6-YANGIN SİGORTA VERGİSİ

MADDE-7-ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ

MADDE-8-İŞGAL HARCI

MADDE-9-TELLALLIK HARCI

MADDE-10-ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERİ MUAYENE VE DENETLEME HARCI VE DİĞER ÜCRETLER

MADDE-11-AÇIK PAZAR VE ÇEŞİTLİ YERLERDE YAPILAN SATIŞ REYONLARINDAN ALINACAK ÜCRET

MADDE-12- BELEDİYE HOPARLÖRÜNDEN YAPILAN İLAN VE REKLAMLARDAN ALINACAK ÜCRET

MADDE-13-BİNA İNŞAAT HARCI

MADDE-14-İMARLA İLGİLİ HARÇLAR (ÇEŞİTLİ HARÇLAR)

MADDE-15-KAYIT VE SURET HARCI (ÇEŞİTLİ HARÇLAR)

MADDE-16-İNŞAATLARA KONULACAK TABELALARDAN ALINACAK ÜCRET

MADDE-17-ÖZEL İMAR DURUMU ÇIKARTILMASINDAN ALINACAK ÜCRET

MADDE-18-VAZİYET PLANI ve APLİKASYON KROKİSİ

MADDE-19-İMARLA İLGİLİ ÇEŞİTLİ ÜCRETLER

MADDE-20-HARFİYAT DÖKÜM VE TEMİZLEME ÜCRETİ

MADDE-21- YOL ve KALDIRIM YAPIMLARINA KATILIM ÜCRETİ

MADDE-22-HAYVAN KESİM, MUAYENE DENETLEME HARCI

MADDE-23-HAYVAN KESİM, TAŞIMA SOĞUK HAVA TÜM HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLER

MADDE-24-ARAZÖZLÜ SU TAŞIMA ÜCRETİ

MADDE-25-KAPALI SEMT PAZARI, AMFİ TİYATRO VE PARKLARIN KİRALAMA ÜCRETİ

MADDE-26-BELEDİYE OTOBÜSLERİNİN YOLCU TAŞIMA ÜCRETLERİ

MADDE-27-ÇÖP CURUF TAŞIMA-YIKAMA ÜCRETİ

MADDE-28- KIYMETLİ EVRAK VE BENZERLERİNDEN ALINACAK ÜCRET

MADDE-29-KARPUZ SERGİLERİ TARİFELERİ

MADDE-30- İŞYERİ AÇMA İZNİ HARCI (ÇEŞİTLİ HARÇLAR)

MADDE-31- TATİL GÜNLERİ ÇALIŞMA RUHSAT HARCI

MADDE-32-TİCARİ ARAÇLARDA REKLAM BULUNDURULMASI İÇİN VERİLECEK BELGELERİN ÜCRET TARİFESİ

MADDE-33-BELEDİYE ARAÇLARINDAN KİRAYA VERİLECEK OLANLARDAN ALINACAK ÜCRET

MADDE-34-ÖZEL KİŞİ VE KURUMLAR İÇİN BAKIM ÜCRETİ

Maddeler  için yapılan oylamada Meclis üyelerinden Sabri BENLİ, Mehmet DOLUK, Fethüllah ZENGİN, Mehmet ÇELEBİ, Nedim Deliktaş,  Abit BİNAY, Mehmet DAĞTEKİN’ in tarifelerin meclise gelmeden önce ilgili ihtisas komisyonunda görüşülmesi  ve tarifelerin  düşürülmesi gerektiği, gerekçesiyle red oylarına karşılık 17 kabul oyu ve oy çokluğuyla kabulüne

04.01.2016 TARİHLİ VE 2 SAYILI KARAR:

Gündem Maddesi olan Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel sayısı ve ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün müzekkersi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

       Belediyemizde 2015 yılında, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin 3.Fıkrası ve 4. Fıkrası gereğince münhal bulunan THS 4 dereceli 1 Peyzaj Mimar, THS 8 dereceli 2 Mimar, THS 4 dereceli 1 Mühendis, THS 8 dereceli 4 Mühendis, THS 6 dereceli 1 şehir Plancısı, THS 8 dereceli 1 Topograf, , THS 5 dereceli 4 Tekniker, THS 6 dereceli 4 Tekniker, THS 7 dereceli 1 Tekniker, THS 9 dereceli 2 Tekniker ,THS 10 dereceli 2 Tekniker, THS 6 dereceli 2 Teknisyen ve THS 10 dereceli 2 Teknisyen, GİH 7 Dereceli 1 Eğitmen,THS 8 dereceli Ekonomist, THS 5 derecelik Programcı kadrolarında Tam Zamanlı ve AH sınıfından 1 adet Avukat kadrosunda Kısmı Zamanlı Sözleşmeli personel çalıştırılmasına,

04.01.2016 TARİHLİ VE 3 SAYILI KARAR:

Gündem Maddesi olan Denetim Komisyonun oluşturulması ile ilgili yapılan görüşmeler neticesinde;

          5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.Maddesi gereğince, Denetim Komisyonun oluşturulması için yapılan gizli oylamada 18 er oy alan, Meclis üyelerinden Cemal BOZ, Mehmet Ali BİLİM ve 13 oy alan Nedim DELİKTAŞ’ ın Denetim Komisyonu üyesi olarak seçilmelerine, Komisyonun ilk toplantısının 11.01.2015 tarihinde saat 14,00’ da yapılmasına, Uzman Kişilerin bilgisine başvurulması durumunda, Uzman kişiye 5 günlük çalışma süresinin verilmesine, Komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, Komisyon üyelerine 5393 Sayılı Belediye Kanununun 39.Maddesi uyarınca Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri olan ücretin huzur hakkı olarak ödenmesine, ayrıca komisyonlara çağrılacak uzman kişilere 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.Maddesinin 3. fıkrası gereğince, 2.000 gösterge rakamının Devlet Memurlarına uygulanan aylık katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere,  katıldıkları her toplantı günü için ödeme yapılmasına, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına oy birliğiyle karar verildi.

04.01.2016 TARİHLİ VE 4 SAYILI KARAR:

       Meclisçe Gündem maddesi olan Kadro İptal İhdas Cetvellerinin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 04.01.2016 tarihli ve 11 sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

       Belediyemiz Norm Kadrosunda bulunan ve halen boş olan, 11 derecelik 3 adet zabıta memuru Kadrosunun iptal edilerek 8 derecelik 3 adet zabıta memuru Kadrosunun ihdasına, Ekli 2 sayılı boş kadro değişikliği cetvellerinin onaylanmasına, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına meclis toplantısına iştirak eden üyelerden 7  red oyuna karşılık 16 kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.

04.01.2016 TARİHLİ VE 5 SAYILI KARAR:

Meclisçe gündem maddesi olan  Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi için yapılan görüşmelerde;

         5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi ve Meclis Çalışma yöntemliğinin 6. Maddesi gereğince bir sonraki toplantı tarihinin 01.02.2016 Pazartesi günü saat 14:00 olarak tespit edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan meclis üyelerinin kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.

Oluşturulma Tarihi : 09.01.2016