Share

2017 Yılı Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

02.01.2017 TARİHLİ VE 01 SAYILI KARAR:

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.Maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisi 2017 yılı Ocak ayı olağan toplantısını yapmak üzere 02.01.2017 tarihinde Belediye Meclis 1. Başkan V. Abbas DENİZ’ in Başkanlığında Meclis Toplantı salonunda toplandı.

         Meclisçe Gündem maddesi olan 2017 yılı Gelir tariflerinin görüşülmesi ve karara bağlanması üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde; 

34 Madde’ den oluşan 2017 yılı gelir tarifelerinin geneli için yapılan oylamada Meclis üyelerinden Sabri BENLİ, Esra GÜLER ASLAN, Mehmet DOLUK, Fethüllah ZENGİN, Mehmet ÇELEBİ, Nedim Deliktaş, Mehmet DAĞTEKİN, Abit BİNAY’ın; tarifelerin Meclise gelmeden önce Plan Bütçe Komisyonunda görüşülmesi talebimizin reddi gerekçesiyle 8 Çekimser oyuna karşılık 15 kabul oyu ve oy çokluğuyla kabulüne gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına karar verildi.

02.01.2017 TARİHLİ VE 02 SAYILI KARAR:

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.Maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisi 2017 yılı Ocak ayı olağan toplantısını yapmak üzere 02.01.2017 tarihinde Belediye Meclis 1.Başkanvekili Abbas DENİZ’ in Başkanlığında Meclis Toplantı salonunda toplandı.

       Meclisçe Gündem Maddesi olan Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel sayısı ve ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün müzekkersi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

2017 yılında da çalıştırılacak olan sözleşmeli personellerimize  yıl içerisinde memur maaş artışlarının ücretlerine yansıtılmasına, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına oy birliğiyle karar verildi.

02.01.2017 TARİHLİ VE 03 SAYILI KARAR:

             5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.Maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisi 2017 yılı Ocak ayı olağan toplantısını yapmak üzere 02.01.2017 tarihinde Meclis Başkan V. Abbas DENİZ’ in Başkanlığında Meclis Toplantı salonunda toplandı.

           Meclisçe Gündem Maddesi olan Denetim Komisyonun oluşturulması ile ilgili yapılan görüşmeler neticesinde;

          5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.Maddesi gereğince, Denetim Komisyonun oluşturulması için yapılan gizli oylamada 17 şer oy alan, Meclis üyelerinden Murat DAŞ, Abdusamet DİKMEN ve 20 oy alan Fethüllah ZENGİN’ in Denetim Komisyonu üyesi olarak seçilmelerine, Komisyonun ilk toplantısının 09.01.2017 tarihinde saat 14,00’ da yapılmasına, Uzman Kişilerin bilgisine başvurulması durumunda, Uzman kişiye 5 günlük çalışma süresinin verilmesine, Komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, Komisyon üyelerine 5393 Sayılı Belediye Kanununun 39.Maddesi uyarınca Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri olan ücretin huzur hakkı olarak ödenmesine, ayrıca komisyonlara çağrılacak uzman kişilere 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.Maddesinin 3. fıkrası gereğince, 2.000 gösterge rakamının Devlet Memurlarına uygulanan aylık katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere,  katıldıkları her toplantı günü için ödeme yapılmasına, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına oy birliğiyle karar verildi

02.01.2017 TARİHLİ VE 04 SAYILI KARAR:

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.Maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisi 2017 yılı Ocak ayı olağan toplantısını yapmak üzere 02.01.2017 tarihinde Meclis Başkan V. Abbas DENİZ’ in Başkanlığında Meclis Toplantı salonunda toplandı.

            Meclisçe Gündem Maddesi olan Fen işleri Müdürlüğünün 30.12.2016 tarih ve 1155 sayılı Forklift alınması konulu talebi ile ilgili yapılan görüşmeler neticesinde;

            Yapılan görüşme sonucunda; Deniz Finansal Kiralama A.Ş’den Leasing yöntemi ile 2 Adet Forklift alınması ve Belediye Başkan Yardımcısı Adnan DAŞKIRAN’a yetki verilmesi talebi oylandı. Yapılan oylama neticesinde; 5393 sayılı kanunun 18. maddesinin d) bendi gereği, Belediyemiz çalışmalarında kullanılmak üzere Deniz Finansal Kiralama A.Ş’den Leasing yöntemi ile 2 adet JAC  marka 2016 model FD35 T model Dizel Forklift  alınmasına, iş ve işlemleri yapmak, Finansal kiralama sözleşmeleri, ek sözleşmeleri ve bunlara ait taahhütnameleri, ekleri, kambiyo senetlerini imzalamaya  Belediye Başkan Yardımcısı Adnan DAŞKIRAN’a yetki verilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına oy birliğiyle karar verildi.

02.01.2017 TARİHLİ VE 05 SAYILI KARAR:

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.Maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisi 2017 yılı Ocak ayı olağan toplantısını yapmak üzere 02.01.2017 tarihinde Belediye1. Meclis Başkan V. Abbas DENİZ’ in Başkanlığında Meclis Toplantı salonunda toplandı.

         Meclisçe gündem maddesi olan  Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi için yapılan görüşmelerde;

         5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi ve Meclis Çalışma yöntemliğinin 6. Maddesi gereğince bir sonraki toplantı tarihinin 01.02.2017 günü saat 14:00 olarak tespit edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan meclis üyelerinin kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.Oluşturulma Tarihi : 04.01.2017