Share

2016 Yılı Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

03.10.2016 TARİHLİ VE 37 SAYILI KARAR: 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.Maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisi 2016 yılı Ekim Ayı olağan toplantısının 1. birleşimini yapmak üzere Belediye Meclis 1. Başkan V. Abbas DENİZ'in Başkanlığında 03/10/2016 tarihinde Meclis Toplantı salonunda toplandı.   
      
        Meclisçe Gündem maddesi olan 2017 Mali Yılı Bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması maddesi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

        2017 Yılı Belediye Bütçesi;
a-Bütçe Kararnamesinin, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine,
b-Gider Bütçesinin ekonomik kodlamasının birinci düzeyinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine,
c-Gelir Bütçesinde kurumsal kodlaması yapılan birimlerin fonksiyonel kodlamasının birinci düzeyinin, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, komisyona 1 günlük çalışma süresi verilmesine, Plan ve Bütçe komisyonunun 04/10/2016 tarihinde saat 10:00'da toplanmasına, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına oy birliğiyle karar verildi.

04.10.2016 TARİHLİ VE 38 SAYILI KARAR:

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.Maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisi 2016 yılı Ekim Ayı olağan toplantısının 2. birleşimini yapmak üzere Belediye Meclis 1. Başkan V. Abbas DENİZ'in Başkanlığında 04/10.2016 tarihinde Meclis Toplantı salonunda toplandı.         
       KOMİSYON İNCELEMESİ: Komisyonumuza Ekim ayı Meclis toplantısının birinci birleşiminde havale edilen;
       Başkanlığımız 2017 Mali Yılı Bütçesi, ilgili Müdürlüklerin teklifleri birleştirilmek sureti ile Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanmış olan 2017 Mali Yılı Bütçesinin dağılımı aşağıda açıklanmıştır.
       2017 mali yılı bütçe teklifi ve bağlı cetvelleri 5393 sayılı yasanın 62.Maddesi ve Belediye Bütçe Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 27.Maddesi gereğince incelenmiş olup, Belediye Bütçe Muhasebe Usulü Yönetmeliği hükümlerine uygun biçimde hazırlandığı, Belediye Encümeninin 29/09/2016 tarihli ve 28 sayılı kararı ile Meclise sevk edildiği görülmüştür.

Madde okunarak ad okuma suretiyle yapılan açık oylamada, Abit BİNAY, Mehmet ÇELEBİ, Mehmet DAĞTEKİN, Nedim DELİKTAŞ, Mehmet DOLUK, Fethüllah ZENGİN ve Ahmet AYRILMAZ'ın  ret oyuna karşılık 13 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
   
       Ayrışık (ret)oy gerekçesi; 2 saatlik bir incelemeyle bütçeyle ilgili bir sonuca varılamayacağı ve bu konunun günler isteyen bir konu olduğu.
       Belediye Meclisinin 2016 Yılı Ekim ayı toplantısının 04.10.2016 tarihli 2.birleşiminde Belediyenin 2017 Mali Yılı Bütçesinin maddeleri üzerinde yapılan açık oylama neticesinde bütçenin onaylanmasına, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına oturuma katılan 20 meclis üyesinden 7 ret oyu'na karşılık 13 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

04.10.2016 TARİHLİ VE 39 SAYILI KARAR:

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.Maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisi 2016 yılı Ekim Ayı olağan toplantısının 2. birleşimini yapmak üzere Belediye Meclis 1. Başkan V. Abbas DENİZ'in Başkanlığında 04/10/2016 tarihinde Meclis Toplantı salonunda toplandı.
        
       Meclisin Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi için yapılan görüşmelerde;

       5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi ve Meclis Çalışma yönetmeliğinin 6. Maddesi gereğince bir sonraki toplantı tarihinin 01.11.2016 da saat 14:00 olarak tespit edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan meclis üyelerinin kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.

Oluşturulma Tarihi : 03.10.2016