Share

2016 Yılı Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

2016 Yılı Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri ( 26/07/2016 )

 

2016 Yılı Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

01.07.2016 TARİHLİ VE 29 SAYILI KARAR:

           5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.Maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisi 2016 yılı Temmuz ayı olağan toplantısını yapmak üzere 01.07.2016 tarihinde Belediye 1.Başkanvekili Abbas DENİZ ‘in Başkanlığında Meclis Toplantı salonunda toplandı.

           Meclisçe Gündemine eklenen Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 20.06.2016 tarihli ve 682 sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

          Ankara ili büyükşehir belediyesinden 11-4046(GA-4046) ABB model 1 adet greyder’ in ve Türkiye Belediyeler Birliğinden hibe edinilen ve belediyemiz demirbaş kaydı bulunan 63 SB 073 Plakalı cenaze nakil ve yıkama aracının, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. ve 18. Maddeleri gereğince şartlı bağışların kabulüne ve bu araçların kamu hizmetine tahsis edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan meclis üyelerinin kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.

01.07.2016 TARİHLİ VE 30 SAYILI KARAR:

        5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.Maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisi 2016 yılı Temmuz ayı olağan toplantısını yapmak üzere 01.07.2016 tarihinde Belediye 1. Başkanvekili Abbas DENİZ `in Başkanlığında Meclis Toplantı salonunda toplandı.

        Meclisin Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi için yapılan görüşmelerde;

        5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi ve Meclis Çalışma yönetmeliğinin 6. Maddesi gereğince bir sonraki toplantı tarihinin 01.08.2016 Pazartesi günü saat 14:00 olarak tespit edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan meclis üyelerinin kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.

Oluşturulma Tarihi : 26.07.2016