Share

2020 Yılı Kasım Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı Karar Özeti

 

2020 Yılı Kasım Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı Karar Özeti

 

17.11.2020 TARİHLİ VE 60 SAYILI KARAR:               

 

Meclisçe gündem maddesi olan “Ana Hizmet Binası Tahsisi” ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğünün 02.11.2020 tarih ve 596 sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

            Mevcut Belediye Hizmet Binamız artan iş yükü ve yeni oluşturulan birimlerin fazlalığı nedeniyle ihtiyaca cevap verememektedir. Ana hizmet binamızın ilçemiz merkezinde olması ve çevresindeki sokakların darlığı nedeniyle ciddi oranda trafik yoğunluğuna sebebiyet vermektedir.

İlçemize daha sağlıklı hizmet verebilmek ve bütün icracı birimlerimizin bir arada toplanarak daha etkili hizmet verebilmesi için Bahçelievler Mahallesi C Küme evlerinde bulunan 681 ada 1 nolu parselde, İller Bankası tarafından Belediyemiz adına yaptırılan "200 Kişi Kapasiteli Kız Öğrenci Yurdu" olarak tasarlanan binanın cins değişikliği yapılarak Belediye Hizmet Binası olarak tahsis edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 23 Meclis üyelerinden Osman KIRDAR, Fethullah FİDAN, Mahmut DAĞTEKİN, Ayşe IŞIK ve Dilan ABLAY’ ın red oylarına karşılık 18 kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

Oluşturulma Tarihi : 23.11.2020