Share

2020 Yılı Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

 

2020 Yılı Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

 

01.10.2020 TARİHLİ VE 46 SAYILI KARAR:

           

Meclisçe Gündem Maddesi olan 2021 Mali Yılı Bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması maddesi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

            2021 Yılı Belediye Bütçesi;

a) Bütçe Kararnamesinin, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine,

b) Gider Bütçesinin ekonomik kodlamasının birinci düzeyinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine,

c) Gelir Bütçesinde kurumsal kodlaması yapılan birimlerin fonksiyonel kodlamasının birinci düzeyinin, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, Plan ve Bütçe komisyonunun 02.10.2020 tarihinde saat 10:00’ da toplanmasına, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 22 meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.

 

02.10.2020 TARİHLİ VE 47 SAYILI KARAR:

 

           Meclisçe Gündem Maddesi olan Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun Görüşülmesi ile ilgili 18.09.2020 tarihli ve 2020/6 sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığının Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;         

Komisyon Raporu: Belediye Meclisi 05.08.2020 tarih ve 39 Sayılı Meclis Kararının 2.Fıkrası ile görevlendirilen komisyonumuz 14-15-16-17 ve 18 Eylül 2020 tarihinde yapmış olduğu 5 günlük çalışması aşağıya çıkarılmıştır.

Meclis Kararının 1.maddesinde Belediye Meclis Üyeleri Ahmet ERGİN ve Abdulkadir AKGEYİK 27.08.2020 tarihli müzekkeresi üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde ;

Pandemi (Covid-19) sürecinde Belediyemiz adına İlçemiz temizliğinde kullanılan dezenfektan ve temizlik malzemeleri, İlçe halkına dağıtılan maske ve Belediyemiz personellerine dağıtılan tulum ve maske miktarı, nereden alındığı ve maliyetinin ne kadar olduğu aşağıya çıkarılmıştır.

1-      Doğan Çapa firmasından 23.03.2020 tarihinde 150 kg dezenfektan, 40 kg kireç temizleyici, 300 kg sıvı deterjan, 220 kg sıvı deterjan, 500 kg çamaşır suyu ve 50 adet temizlik paspası 5.557,00 TL,

2-      Bozova 75.Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğünden 30.03.2020 tarihinde 2000 litre dezenfektan 5.900,00 TL,

3-      Başkent Tem.İnş.San.Tic.Ltd.Şti’ den 01.04.2020 tarihinde 1500 litre dezenfektan 109.740,00 TL,

4-      Miss Tem.Gıdateks.San.Tic.Ltd.Şti ‘ den 02.04.2020 tarihinde 1500 litre dezenfektan 106.200,00 TL,

5-      Hadre Yıldırım’ dan 10.04.2020 tarihinde 10 adet eldiven, 3,5 kg maske lastiği 675,00 TL,

6-      Mustafa Akalın’ dan 08.04.2020 tarihinde 30.000 adet maske 16.200,00 TL,

7-      Ziraat Mühendisi Yalçın Şener’ den 30.04.2020 tarihinde 280 adet tulum, 94 kutu maske, 72 kutu eldiven, 75 adet koruyucu gözlük ve 9 adet ilaç pompası 34.041,60 TL,

8-      Mehmet Polat’ tan 08.05.2020 tarihinde 3 adet dezenfektan makinesi 24.780,00 TL,

9-      Doğan Çapa firmasından 11.05.2020 tarihinde 300 litre sıvı sabun, 30 litre sıvı sabun ve 74 litre dezenfektan 3.522,30 TL,

10-  Hafize Karaosmanoğlu’ dan 30.06.2020 tarihinde 30.000 adet maske 14.580,00 TL,

11-  Ali Çiftçi’ den 12.08.2020 tarihinde 300 litre sıvı sabun, 60 litre yüzey temizleyici, 8 kutu peçete (küçük boy), 8 kutu peçete (büyük boy), 6 adet sıvı sabun kabı, 2 adet peçetelik 6.573,78 TL,

12-  Mehmet Koyuncu’ dan 22.08.2020 tarihinde 50 adet çamaşır suyu 1.700,00 TL,

13-  Sancar matbaa tekstil San.Tic.Ltd.Şti. ‘den 27.08.2020 tarihinde 50.000 adet maske, 1000 adet yıkanabilir maske 32.292,00 TL,

14-  Şehzade Giyim’ den 11.09.2020 tarihinde 200 adet iş yeleği, 100 adet şapka, 20 adet iş çizmesi, 50 kutu eldiven, 200 adet çalı fırçası, 150 adet tulum, 2500 adet iş eldiveni 40.716,00 TL, Genel Toplam: 402.472,68 TL. Bilgilerinize arz ederiz.

Bu yöndeki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun kabulüne, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 25 Meclis üyelerinden Osman KIRDAR, Fethullah FİDAN, Mahmut DAĞTEKİN, Ayşe IŞIK ve Dilan ABLAY’ ın red oylarına karşılık 20 kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.

 

05.10.2020 TARİHLİ VE 48 SAYILI KARAR:

 

           Meclisçe Gündem Maddesi olan Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Raporunun Görüşülmesi ile ilgili 25.09.2020 tarihli ve 2020/4 sayılı Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Başkanlığının Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Raporu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 02.09.2020 tarihli ve 44 sayılı kararının 2.Fıkrası ile görevlendirilen komisyonumuz 21-22-23-24 ve 25 Eylül 2020 tarihlerinde yapmış olduğu 5 günlük çalışması aşağıya çıkarılmıştır.

Belediyemiz envanterinde 72 adet çalışır durumda araç mevcut olup, bu araçlarımızın bakım onarımlarının küçük arızalar Destek Hizmetleri Müdürlüğü Tamir Atölyesinde onarım imkânı olmayan araçların bakım ve onarımları yetkili servis ve komşu ilçelerde ki tamircilerde yapılmaktadır. İmkanlar ölçesinde araçların arızaları anında yapılmakta ve araçlar faal hale getirildiği anlaşılmış olup, belediyemize ait araç envanter listesi ve araçların bakım durumu raporumuz ekinde sunulmuştur. İş bu rapor imza altına alınmış olup, meclisin bilgisine arz olunur.

Bu yöndeki Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Raporunun kabulüne, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 25 Meclis üyelerinden Osman KIRDAR, Fethullah FİDAN, Mahmut DAĞTEKİN, Ayşe IŞIK ve Dilan ABLAY’ ın red oylarına karşılık 20 kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.

 

06.10.2020 TARİHLİ VE 49 SAYILI KARAR:

 

           Meclisçe Gündem Maddesi olan İmar Komisyonu Raporunun Görüşülmesi ile ilgili 18.09.2020 tarihli ve 2020/4 sayılı İmar Komisyonu Başkanlığının İmar Komisyonu Raporu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 02.09.2020 tarihli ve 44 sayılı kararı ile görevlendirilen komisyonumuz 07.09.2020 ve 18.09.2020 tarihlerinde yapmış olduğu çalışmalar sonucu;

Bahse konu talep üzerine Komisyonumuzun 07.08.09.10.11.14.15.16.17.18/09/2020 tarihlerin de yapmış olduğu 10 günlük çalışma sonucu;

Gümrük yolu üzerinde ağaçları olan vatandaşlarımızın ağaçlarının istimlak edilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanlığına Belediyemizce yazı yazıldığı ve Büyükşehir Belediyesinin de istimlak çalışmalarını başlattığı, çalışmaların devam ettiği tespit edilmiştir.

Yol güzergâhı üzerinde şagil olarak arazisi olan vatandaşlarımızın arazilerinin bir bölümü yol için alınmıştır. Ancak yolun açılması ile oluşacak ticari faaliyet ve arazilerin yoldan dolayı değer kazanması bu kaybı kapatacağı kanaatine varılmıştır. Ayrıca yol üzerinde arazisi olan vatandaşlarımızın kullandığı araziler Maliye Hazinesine ait olduğundan 4706 sayılı kanunun geçici 18. Maddesine istinaden dağıtılacak tapılarda zaten yol ve sosyal donatı alanlarında kalan alanların satışı yapılmayacağından tapu noktasında herhangi bir hak kaybı da olmayacaktır.

Gümrük yolunun Suriye’ye açılan sınır kapısına bağlanıyor olması beraberinde Uluslararası ticareti ve buna bağlı sektörlerin canlanmasını, vatandaşlarımıza yeni iş olanakları açılmasını sağlayacağından İlçe halkımızın refah seviyesi artacaktır. Komisyonumuzca uygun görülmüştür. İş bu rapor tarafımızca imza altına alınmıştır.

Bu yöndeki İmar Komisyonu Raporunun kabulüne, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 26 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

06.10.2020 TARİHLİ VE 50 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe Gündem Maddesi olan 103 ada 1 ve 2 nolu parsellerin Harran ilçesine devri ile ilgili İmar Şehircilik Müdürlüğünün 23.09.2020 tarihli ve 577 sayılı yazısı üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

          Harran Belediye Meclisinin 03.07.2018 tarihli ve 42 nolu kararı ile Şanlıurfa ili Ceylanpınar ilçesine bağlı Büyükyıldız Mahallesi sınırları içerisinde kalan 103 ada 1 ve 2 nolu parsellerin vatandaşların resmi işlem ve işlerinde zorluklara ve karışıklıklara sebebiyet verdiğinden dolayı, Büyükyıldız Mahallesi sınırları içerisinde kalan parsellerin Harran ilçesi Ceylangözü Mahallesinin Karatepe sınırlarına aktarılması talep edilmektedir.

İlgi yazı ve eki meclis kararı ile sınır değişikliği talebinin uygun görülerek, 5393 sayılı Belediye Kanunun 9.maddesine göre onaylanmasına, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 26 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

28.10.2020 TARİHLİ VE 51 SAYILI KARAR:

 

KOMİSYON İNCELEMESİ: Komisyonumuza Ekim ayı Meclis toplantısının birinci birleşiminde havale edilen;

          Başkanlığımız 2021 Mali Yılı Bütçesi, ilgili Müdürlüklerin teklifleri birleştirilmek sureti ile Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanmış olan 2021 Mali Yılı Bütçesinin dağılımı aşağıda açıklanmıştır.

          2021 mali yılı bütçe teklifi ve bağlı cetvelleri 5393 sayılı yasanın 62. maddesi ve Belediye Bütçe Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 27.maddesi gereğince incelenmiş olup, Belediye Bütçe Muhasebe Usulü Yönetmeliği hükümlerine uygun biçimde hazırlandığı, Belediye Encümeninin 28.08.2019 tarihli ve 25 sayılı kararı ile Meclise sevk edildiği görülmüştür.

 

        2021 yılına ait 23 maddelik Bütçe Kararnamesi ile;

 

1)- 2021 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

Madde 1- Belediye Birimleri için "(A) Ödenek Cetvelinde" gösterildiği gibi toplam (53.500.000,00 ) TL ödenek verilmiştir.

Madde 2- Belediye Bütçesinin Gelirleri "(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması" cetvelinde gösterildiği gibi toplam (53.500.000,00 TL) olarak tahmin edilerek ödenek denkleştirilmiştir.

Madde 3- Yedek ödenek 2.774.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir.

Madde 4- 2021 Yılı Gider Bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

Madde 5- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir.

Madde 6- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

Madde 7- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8. Maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinde ödenecektir.

Madde 8- Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur.

 a- Ödenek Cetveli - A (Örnek-14)

 b- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması - B cetveli (Örnek-15)

 c- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması cetveli (Örnek-31)

 ç- Gelirlerin Yasal Dayanağını gösterir (C) cetveli (Örnek-17)

 d- Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18)

 e- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen iki yıl Bütçe Tahmini

Cetveli (Örnek-8)

 f- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19)

 g- Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek-20)

 h- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler  (G) cetveli  (Örnek-21)

 ı-Memur olmayanlara verilecek yollukları gösterir (H) cetveli (Örnek-22)

 i-İhdas edilen memur kadrolarını gösterir (K-1)  Cetveli (Örnek-23)

 j-İhdas edilen sürekli işçi kadrolarını gösterir (K-2) Cetveli (Örnek 24)

 k-237 sayılı taşıt Kanununa göre satın alınacak taşıtları gösterir (T-1) cetveli (Örnek-25)

 l-Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli  (Örnek-26)

 m-Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27)

 n-Finansman Programı (Örnek-28)

 o-Personel Giderleri Toplamının Bütçe Gelirleri Toplamına Oranı    

Madde 9- Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilmesine.

Madde 10- Daha önce kabul edilen plan ve yıllık yatırım programları ve beldenin kalkınmasını temin için Meclisçe yapılması uygun görülen, işlere ilişkin olarak borçlanma kararı verildikten sonra kurum adına borçlanmaya Belediye Başkanının yetkili kılınmasına.

Madde 11- Vergi, Resim, Harç ve Katılım paylarının tahsil süreleri 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nda gösterilen zamanlarda, diğer gelirler ile tahakkuka bağlı olarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili hakkında Kanun ve diğer ilgili kanunlarının ön gördüğü şekilde tahsil edilmesine.

Madde 12- Belediye Vergilerine, harçlarına ve katılma paylarına ait tahsil zamanları, 2464 sayılı kanunda belirtilen ve takside bağlanması gereken gelirlerden İlan ve Reklam Vergisi için MAYIS ve EKİM, Harcamalara Katılma Payı için de MART ve EKİM ayları Belediye Meclisince tayin edilerek yılda iki eşit taksitle tahsil edilecektir.         

Madde 13- 5393 sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin son bendi "Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar Kamu hizmetlerinde fiilen uygulanan malları ile Belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez" denilmekte olup, belirtilen yasalar çerçevesinde Belediyemizin Bankalardaki mevcut cari hesaplarına esham tahvilatı bonoları ve Belediyenin taşınır, taşınmaz mallarına ve bunların gelirlerine Kamu hizmetlerine tahsis edilmiş olduğundan haczedilemez hükmünün uygulanmasına.

Madde 14- Belediye Başkanı ivazsız bağış almaya yetkilidir.

Madde 15-

a) 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 32. ci maddesinde belirtilen miktar ile, 25. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen gösterge rakamları esas alınarak denetim komisyonu üyelerine huzur hakkı ödenir.

b) Meclis Başkan ve üyelerine, komisyon üyelerine katıldıkları toplantıların her gün için Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri tutarı üzerinden günlük huzur hakkı ödenir.

c) Belediye Başkan vekiline, çalıştığı günler için aylık Belediye Başkanlık ödeneğinin 1 / 30 tutarında ödeme yapılır.

ç) Belediye Başkanı tarafından Meclis Üyeleri arasından atanan Belediye Başkan Yardımcısına, Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3 oranında aylık ödenek verilir.

d) Encümen Üyelerine 5393 Sayılı Belediye kanununun 36. maddesinde belirtildiği oranda brüt olarak ödenek verilir. Encümenin Memur üyelerine bu ödeneğin yarısı verilir.

d) Belediye memurlarından yan ödeme alanların, kadro unvanları hala aldıkları yan ödemelerin ödenmesine 2021 Yılında devam olunur. Yıl içerisinde usulüne uygun olarak bazı değişiklikler yapıldığı takdirde ödemeler yeni miktarlar üzerinden yapılır.

e) Bilirkişi ücretinin çalıştığı zaman yevmiyesinin brüt olarak 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nda Meclis Üyelerine verilen oranda ödenek verilir.

f) Görevlerinin niteliği gereği, günün 24 saatinde devamlılık gösteren Zabıta hizmetlerinde çalışan personele Devlet Bütçe Kanununda en son nüfus sayımına göre tespit edilen miktarlar üzerinden fazla çalışma ücreti ödenir.

Madde 16- Günün koşullarına göre Belediye Memurlarının sendikası ve işçilerle sözleşme yapma üzere Belediye Başkanı yetkilidir.

Madde 17- Belediye Memur ve işçilerine mevzuat ve Toplu iş Sözleşmesi Hükümlerine göre fazla mesai yaptırmaya Belediye Başkanı yetkilidir.

Madde 18- Belediye ve Bağlı kuruluşları ile Mahalli idare Birliklerinin Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24. maddesine istinaden, 5620 sayılı Kanunun 3. ve geçici 1. maddeleri hükümleri gereğince 2021 yılında Belediye Başkanlığınca Belediyemizde Memur Kadro sayısı 268 x %20 = 53,6 kişi = 54 kişi x 12 ay = 648 adam/ay 54 mevsimlik geçici işçi çalıştırılması için Belediye Başkanı yetkilidir.

Madde 19- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 67. maddesinde kiBelediyede Belediye Meclisinin, belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili organın kararı ile park, bahçe, sera, refüj, kaldırım ve havuz bakımı ve tamiri; araç kiralama, kontrollük, temizlik, güvenlik ve yemek hizmetleri; makine-teçhizat bakım ve onarım işleri; bilgisayar sistem ve santralleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri; sağlıkla ilgili destek hizmetleri; fuar, panayır ve sergi hizmetleri; baraj, arıtma ve katı atık tesislerine ilişkin hizmetler; kanal bakım ve temizleme, alt yapı ve asfalt yapım ve onarımı, trafik sinyalizasyon ve aydınlatma bakımı, sayaç okuma ve sayaç sökme-takma işleri ile ilgili hizmetler; toplu ulaşım ve taşıma hizmetleri; sosyal tesislerin işletilmesi ile ilgili işler, süresi ilk mahallî idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürülebilir.” Hükmü gereğince madde metninde belirtilen işlerle ilgili Belediyemiz birimlerince 2021 yılı içerisinde; yıllara yaygın ihalelerin yapılması ve bu ihalelerin onaylanması için Belediye Başkanı yetkilidir.

Madde 20- 2021 Yılında; Belediye Başkanı, Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri ve Belediyemiz Yetkili Personelinin birimleri ile ilgili gerek seminer, sosyal ve kültürel görüşme, araştırma, inceleme ve gerekse Uluslararası toplantılara katılmak, teknik ve idari yönden bilgi alışverişinde bulunmak üzere yurt dışına gönderilmelerine izin verilmesine, harcırah ile yol masraflarının Belediyemiz Bütçesinin ilgili tertibinden ödenmesine, bu konudaki işlemler için Belediye Başkanı ve Belediye Encümeni yetkilidir.

Madde 21- Belediyemizce ihtiyaç sahiplerine Ramazan Ayı boyunca yemek ikram edilmesi, ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı yapılması, İlçede meydana gelen taziyelere yemek yardımı verilmesi için Belediye Başkanı yetkilidir.

Madde 22- Bu Kararname hükümleri 01 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 23- Bu Kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

BİRİMLERE VERİLEN ÖDENEK MİKTARLARI

Özel Kalem Müdürlüğü                                 :    4.000.000,00 TL

Destek Hizmetleri Müdürlüğü                       :    9.700.000,00 TL

Bilgi İşlem Müdürlüğü                                  :    1.250.000,00 TL

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü        :    1.227.000,00 TL

Yazı İşleri Müdürlüğü                                   :       750.000,00 TL

Hukuk İşleri Müdürlüğü                                :       700.000,00 TL

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü  :       600.000,00 TL

Fen İşleri Müdürlüğü                                     :  23.200.500,00 TL

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü                       :    1.600.000,00 TL

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                 :    1.500.000,00 TL

Mali Hizmetler Müdürlüğü                            :    4.530.000,00 TL

Park ve Bahçeler Müdürlüğü                         :       550.000,00 TL

Temizlik İşleri Müdürlüğü                             :    1.250.000,00 TL

Zabıta Müdürlüğü                                         :    1.323.000,00 TL

Plan ve Proje Müdürlüğü                               :       600.000,00 TL

Ruhsat Denetim Müdürlüğü                          :       225.000,00 TL

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü                         :       150.000,00 TL

Sosyal Yardım Müdürlüğü                            :       150.000,00 TL

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü                           :       195.000,00 TL

TOPLAM                                                      :  53.500.000,00 TL

GİDER BÜTÇESİ: FONKSİYONEL SINIFLARDIRMA 1.DÜZEY

—BELEDİYE GİDERLERİ                                                                        

a)01-Personel giderleri                                   :   11.083.680,00 TL

b)02-SGK Devlet Primi                                 :     1.668.600.00 TL

c)03-Mal ve Hizmet alımı                              :   27.439.420,00 TL

d)04-Faiz Giderleri                                        :        270.000,00 TL

e)05-Cari Transferler                                     :     2.038.000,00 TL

f)06-Sermaye Giderleri                                  :     8.188.800,00 TL

g)07-Sermaye Transferi                                 :          37.500,00 TL

h)09-Yedek Ödenek                                      :     2.774.000,00 TL

GİDERLER TOPLAMI                               :   53.500.000,00 TL 

GELİR BÜTÇESİ: EKONOMİK SINIFLANDIRMA 1.DÜZEY

—BELEDİYE GELİRLERİ

a) 01-Vergi Gelirleri                                       :   2.637.000,00 TL

b) 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri            :      680.000,00 TL

c) 04-Alınan Bağış ve Yardımlar                   :   6.144.500,00 TL

d) 05-Diğer Gelirler                                       : 43.777.000,00 TL

e) 06-Sermaye Gelirleri                                  :      261.500,00 TL

GELİRLER TOPLAMI                                : 53.500.000,00 TL tahmin edildiği anlaşılmıştır.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Ceylanpınar Belediyesinin 2021 Mali Yılı Hazırlık Bütçesinin ve bağlı cetvellerin usulüne uygun tutulduğu, Bütçede yer alan

Fonksiyonel Sınıflandırmadan

-Genel Kamu Hizmetlerine Toplam               : 22.932.000,00 TL

-Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri         :   1.323.000,00 TL

-Çevre Koruma Hizmetleri                            :   1.250.000,00 TL

-İskân ve Toplum Refahı Hizmetleri             : 26.100.000,00 TL

-Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetlerine        :   1.500.000,00 TL

-Sosyal Güvenlik Sosyal Yardım Hizmetleri :      170.000,00 TL olarak ödenek ayrıldığı,

Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılmasından

-Vergi Gelirleri, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, Alınan Bağış ve Yardımların, Diğer Gelirler, Sermaye Gelirlerinin Bütçeye Oranı oluşturularak bütçe denkliğinin sağlandığı görülmüştür.

İzleyen iki yıl Bütçe Tahmini olarak

Belediye İdare Bütçesi 2022 Yılı                  :  55.125.000,00 TL

Belediye İdare Bütçesi 2023 Yılı                  :  57.881.250,00 TL

 

        Bütçe Gideri tahmin edildiği görülmüş olup; Hazırlanmış olan 2021 Mali Yılı Bütçesi ve izleyen iki yıl Gider Bütçe tahminleri ve 23.maddelik Bütçe Kararnamesi Komisyonumuzca uygun bulunmuştur.

        Meclise Arz Olunur. Denilmekle;

 

KARAR: Başkanlığımızca hazırlanıp, Belediye Encümeninin 24.09.2020 tarih ve 11 sayılı kararı ile Meclise sevk edilen ve 02-05.10.2020 tarihinde Plan Bütçe Komisyonunda görüşülüp karara bağlanan Belediyemiz 2021 Mali Yılı Bütçe tasarısı üzerinde yapılan görüşmeler tamamlanarak; ad okuma suretiyle açık oylamaya geçildi;

 

Buna göre 2021 Mali Yılı Bütçe Kararnamesinde belirtilen

 

-1.Madde okunarak ad okuma suretiyle yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 20 meclis üyesinden Ayşe IŞIK ve Dilan ABLAY’ ın red oyuna karşılık 18 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

-2. Madde okunarak ad okuma suretiyle yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 20 meclis üyesinden Ayşe IŞIK ve Dilan ABLAY’ ın red oyuna karşılık 18 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

-3. Madde okunarak ad okuma suretiyle yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 20 meclis üyesinden Ayşe IŞIK ve Dilan ABLAY’ ın red oyuna karşılık 18 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

-4. Madde okunarak ad okuma suretiyle yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 20 meclis üyesinden Ayşe IŞIK ve Dilan ABLAY’ ın red oyuna karşılık 18 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

-5 Madde okunarak ad okuma suretiyle yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 20 meclis üyesinden Ayşe IŞIK ve Dilan ABLAY’ ın red oyuna karşılık 18 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

-6. Madde okunarak ad okuma suretiyle yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 20 meclis üyesinden Ayşe IŞIK ve Dilan ABLAY’ ın red oyuna karşılık 18 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

-7 Madde okunarak ad okuma suretiyle yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 20 meclis üyesinden Ayşe IŞIK ve Dilan ABLAY’ ın red oyuna karşılık 18 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

-8. Madde okunarak ad okuma suretiyle yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 20 meclis üyesinden Ayşe IŞIK ve Dilan ABLAY’ ın red oyuna karşılık 18 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

-9. Madde okunarak ad okuma suretiyle yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 20 meclis üyesinden Ayşe IŞIK ve Dilan ABLAY’ ın red oyuna karşılık 18 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

-10. Madde okunarak ad okuma suretiyle yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 20 meclis üyesinden Ayşe IŞIK ve Dilan ABLAY’ ın red oyuna karşılık 18 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

-11 Madde okunarak ad okuma suretiyle yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 20 meclis üyesinden Ayşe IŞIK ve Dilan ABLAY’ ın red oyuna karşılık 18 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

-12. Madde okunarak ad okuma suretiyle yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 20 meclis üyesinden Ayşe IŞIK ve Dilan ABLAY’ ın red oyuna karşılık 18 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

-13. Madde okunarak ad okuma suretiyle yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 20 meclis üyesinden Ayşe IŞIK ve Dilan ABLAY’ ın red oyuna karşılık 18 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

-14. Madde okunarak ad okuma suretiyle yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 20 meclis üyesinden Ayşe IŞIK ve Dilan ABLAY’ ın red oyuna karşılık 18 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

-15. Madde okunarak ad okuma suretiyle yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 20 meclis üyesinden Ayşe IŞIK ve Dilan ABLAY’ ın red oyuna karşılık 18 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

-16. Madde okunarak ad okuma suretiyle yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 20 meclis üyesinden Ayşe IŞIK ve Dilan ABLAY’ ın red oyuna karşılık 18 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

-17. Madde okunarak ad okuma suretiyle yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 20 meclis üyesinden Ayşe IŞIK ve Dilan ABLAY’ ın red oyuna karşılık 18 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

-18. Madde okunarak ad okuma suretiyle yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 20 meclis üyesinden Ayşe IŞIK ve Dilan ABLAY’ ın red oyuna karşılık 18 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

-19. Madde okunarak ad okuma suretiyle yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 20 meclis üyesinden Ayşe IŞIK ve Dilan ABLAY’ ın red oyuna karşılık 18 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

-20. Madde okunarak ad okuma suretiyle yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 20 meclis üyesinden Ayşe IŞIK ve Dilan ABLAY’ ın red oyuna karşılık 18 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

-21. Madde okunarak ad okuma suretiyle yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 20 meclis üyesinden Ayşe IŞIK ve Dilan ABLAY’ ın red oyuna karşılık 18 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

-22. Madde okunarak ad okuma suretiyle yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 20 meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

-23 Madde okunarak ad okuma suretiyle yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 20 meclis üyesinden Ayşe IŞIK ve Dilan ABLAY’ ın red oyuna karşılık 18 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

            2021 Mali Yılı Bütçe Kararnamesinde belirtilen yirmi üç (23) madde, madde madde okunarak yapılan açık oylama neticesinde, 2021 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi oturuma katılan 25 meclis üyesinden 5 red oyu’na karşılık 20 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

24- Birimlere Verilen Ödenek Miktarları

      Madde okunarak ad okuma suretiyle yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 25 meclis üyesinden Ayşe IŞIK ve Dilan ABLAY’ ın çekimser oylarına karşılık 20 kabul oyu ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

25- Gider Bütçesi Fonksiyonel Sınıflandırma 1.Düzeyi okunarak; ad okuma suretiyle yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 20 meclis üyesinden Ayşe IŞIK ve Dilan ABLAY’ ın red oyuna karşılık 18 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

26- Gelir Bütçesi Ekonomik Sınıflandırma 1.Düzeyi okunarak; ad okuma suretiyle yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 20 meclis üyesinden Ayşe IŞIK ve Dilan ABLAY’ ın red oyuna karşılık 18 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

27-2022 Yılına Toplamda 55.125.000,00 TL Bütçe Gideri

Madde okunarak ad okuma suretiyle yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 20 meclis üyesinden Ayşe IŞIK ve Dilan ABLAY’ ın red oyuna karşılık 18 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

28-2023 Yılına Toplamda 57.881.250,00 TL Bütçe Gideri   

Madde okunarak ad okuma suretiyle yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 20 meclis üyesinden Ayşe IŞIK ve Dilan ABLAY’ ın red oyuna karşılık 18 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

            Ayrışık (red)oy gerekçesi; Plan ve Bütçe Komisyonunda yeterli süre içerisinde görüşülmediği, birçok birimde ödeneklerin yetersiz olduğu ve reel bir bütçe olmadığı savıyla.

 

            Belediye Meclisinin 2020 Yılı Ekim ayı toplantısının 01.10.2020 tarihli 1.birleşiminde Belediyenin 2021 Mali Yılı Bütçesinin maddeleri üzerinde yapılan açık oylama neticesinde bütçenin onaylanmasına, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına oturuma katılan 20 meclis üyesinden 2 red oyu’na karşılık 18 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

28.10.2020 TARİHLİ VE 52 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe gündem maddesi olan dilek ve temenniler maddesi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 15.10.2020 tarih ve 1150 sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

          5393 sayılı Belediye Kanunun 75.maddesi ile belediye hizmetlerinin etkili, verimli, ekonomik, hızlı ve uyum içerisinde yürütülmesi için belediyelerin diğer mahalli idareler ve merkezi idare kuruluşları ile ortak proje gerçekleştirilebilmesi ve bu amaçla kaynak aktarımında bulunma; bina, tesis, araç ve personel tahsis etme vb.  imkânı getirilmektedir.

Bu bağlamda; Şanlıurfa ilimiz merkez ilçe Eyyübiye Belediyemiz ile Sosyal ve Kültürel anlamda kaynaşmak, proje üretmek ve kardeşlik ruhunu yaşatmak amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunun 75.maddesi gereğince Kardeş Belediye olunmasına, karşılıklı yapılacak hizmet ve araç gereç tahsisleri ile ilgili ortak protokol yapılmasına, protokolü imzalamaya Belediye Başkanının yetkili kılınmasına, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 20 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

28.10.2020 TARİHLİ VE 53 SAYILI KARAR:

 

Meclisin Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi için yapılan görüşmelerde;

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi ve Meclis Çalışma yönetmeliğinin 6. Maddesi gereğince bir sonraki toplantı tarihinin 02.11.2020 günü saat 14:00 olarak tespit edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına, yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 20 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

Oluşturulma Tarihi : 03.11.2020