Share

2020 Yılı Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

 

2020 Yılı Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

 

01.09.2020 TARİHLİ VE 41 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe Gündem Maddesi olan İmar Komisyonu Raporunun Görüşülmesi ile ilgili 28.08.2020 tarihli ve 2020/3 sayılı İmar Komisyonu Başkanlığının İmar Komisyonu Raporu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 08.07.2020 tarihli ve 34 sayılı kararı ile görevlendirilen komisyonumuz 14.08.2020 ve 27.08.2020 tarihlerinde yapmış olduğu çalışmalar sonucu;

Bahse konu talep üzerine Komisyonumuzun 14-17-18-19-20-21-24-25-26-27.08.2020 tarihlerin de yapmış olduğu 10 günlük çalışma sonucu;

İlçemiz Fatih Sultan Mehmet Mahallesi 291 ada 2 Numaralı parsel üzerinde bulunan “Bu Gayrimenkule Ceylanpınar Belediyesi Zilyettir” şerhinin TOKİ’ye devredilen ve sonrasında ifraz edilen eski 5 numaralı parselden geldiği, 5 numaralı parsele de bu şerhin Kadastro çalışmaları sonucu konulduğu tespit edilmiştir. 5 Numaralı parsel üzerinde bulunan “Bu Gayrimenkule Ceylanpınar Belediyesi Zilyettir” şerhi de yapılan ifrazdan sonra oluşan tüm parseller üzerine aktarılmıştır.

Komisyonumuzca parselin mahallinde ve tapu kayıtları üzerinde yapılan çalışma ve incelemeler sonucunda; Aradan geçen zaman içerisinde TOKİ başkanlığının inşaat yaptığı ve bu inşaatları vatandaşlara sattığı ve söz konusu parselin şuan talep sahibi vatandaşımız tarafından ticari amaçla kullanıldığı, parsel üzerindeki şerhin resmi iş ve işlemlerde sorun teşkil ettiği, Belediyemizin parsel üzerinde herhangi bir tasarrufu bulunmadığı hususları tespit edildiğinden İlçemiz Fatih Sultan Mehmet Mahallesi 291 ada 2 Numaralı parsel üzerinde bulunan “Bu Gayrimenkule Ceylanpınar Belediyesi Zilyettir” şerhinin kaldırılması komisyonumuzca uygun görülmüştür. İş bu rapor tarafımızca imza altına alınmıştır.

Bu yöndeki Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Raporunun kabulüne, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 24 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

01.09.2020 TARİHLİ VE 42 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe Gündem Maddesi olan Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Raporunun Görüşülmesi ile ilgili 21.08.2020 tarihli ve 2020/3 sayılı Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Başkanlığının Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Raporu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 05.08.2020 tarihli ve 39 sayılı kararının 1.Fıkrası ile görevlendirilen komisyonumuz 17-18-19-20 ve 21 Ağustos 2020 tarihlerinde yapmış olduğu 5 günlük çalışması aşağıya çıkarılmıştır.           

 

İLÇE MERKEZİNDEKİ KÜLTÜR VE TAZİYE EVLERİ DURUMU:

Bahçelievler Mahallesi Kültür evi, boyaya ihtiyacı olup, tavan sıvaları yıpranmış ve dökülmüş durumdadır. Bayan kısmı kaba inşaatı bitmiş olup, henüz iç mefruşatı, halıları ve klimaları yoktur.

Cumhuriyet Mahallesi Kültür evi, erkek tarafı fayansları eksik olup tamirata ihtiyaç duymaktadır. Bayan kısmı boyaya ve halıya   ihtiyaç duyulmaktadır.

Ensar Mahallesi Kültür evi, erkek bölümü boyaya ihtiyacı olup, bayan tarafı sadece kaba inşaat bitmiş olup mefruşata ihtiyaç duyulmaktadır.

Hacı Mehmet Ölmezler Kültür Evinin bayan kısmı mefruşata ihtiyaç duyulmaktadır.

15 Temmuz Mahallesi Kültür Evi kaba inşaatı tamamlanmış olup, mefruşatları eksik olup, klimaları, dondurucuları, santrifüjleri, çay ocağı, fayansları, namaz bölümü halılara ihtiyaç duyulmaktadır. Bahçesinde döşeme taşları eksiktir.

 

 

KIRSAL MAHALLELERİMİZDEKİ KÜLTÜR EVLERİMİZİN DURUMU:

Aydın Mahallesi Kültür evinin kaba inşaatı tamamlanmış olup kapı ve pencereleri eksik, iç-dış tavan boyaları yapılmamış, fayansları eksik, mefruşat ve kliması yoktur.

Aydoğdu Mahallesi, Kültür evi eksiksiz olup taziye evi kaba inşaat halindedir. Tavanda sızma olup, halılar, kliması, çay ocağı, fayansları, tezgâhları ve aydınlatmaları yoktur.

Avcılı Mahallesi Kültür ve Taziye Evi bulunmamaktadır. Köy nüfusu 1200 olup Kültür ve Taziye evine ihtiyacı vardır.

Büyükyenice Mahallesi Kültür ve Taziye Evi vardır ve kapı, pencere, fayans eksiği olup boyaya ihtiyacı vardır. Ancak köy mezrası nüfus yoğunluğu yüksektir ve Kültür ve Taziye Evine ihtiyacı vardır. 

Düzova Mahallesi Kültür ve Taziye Evinde buzdolabı, klima ve ses sistemi eksik.

Yukarıkarataş Mahallesi Kültür ve Taziye Evinde klima ve derin dondurucu eksik.

Yukarıdurmuş Mahallesi Kültür ve Taziye Evinde ses sistemi ve derin dondurucu eksik.

 

İLÇE MERKEZİ VE KIRSAL MAHALLELERDE İHTİYAÇ BULUNAN KÜLTÜR EVLERİMİZ:

              

Adnan Menderes, Mevlâna, Turgut Özal, Damlacık, Altınköy, Şabana Sokağı, Küçükyenice, Yukarıtaşlıdere, Gümüş, Gültepe, Yoncalı, Yukarıdoruklu, Yukarı Esence, Yukarıtaşlıdere, Avcılı, Saraççeşme ve Yüksektepe Mahallelerinde Kültür ve Taziye Evlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bilgilerinize arz ederiz.

          

Bu yöndeki Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Raporunun kabulüne, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 24 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

01.09.2020 TARİHLİ VE 43 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe Gündem Maddesi olan Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun Görüşülmesi ile ilgili 18.08.2020 tarihli ve 2020/5 sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığının Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;         

Komisyon Raporu: Belediye Meclisi 05.08.2020 tarih ve 39 Sayılı Meclis Kararının 2.Fıkrası ile görevlendirilen komisyonumuz 17-18-19-20 ve 21 Ağustos 2020 tarihinde yapmış olduğu 5 günlük çalışması aşağıya çıkarılmıştır.

Meclis Kararının 2.maddesinde Belediye Meclis Üyeleri Ahmet ERGİN ve Ümit BİLGİN 05.08.2020 tarihli müzekkeresi üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde;

İlçemiz Merkez ve Kırsal Mahallelerinde mevcut bulunan parklarımıza Güvenlik Kamera Sistemi takılması konusunda yapılan araştırmaya ait fiyat tablosu aşağıdaki şekildedir.

1-Turgut Özal Parkı 3.628 M² Olup, 8 Adet Ip Kamera, 8’li Kayıt Cihazı, 4 Tb Hdd 7/24, Poe Switch, Kablolar ve Diğer Malzemeler, Ubnt (Uzaktan İzleme) Cihazları 9.000,00 TL,

2-Fatih Sultan Mehmet Parkı 3.545 M² Olup, 8 Adet Ip Kamera, 8’li Kayıt Cihazı, 4 Tb Hdd 7/24, Poe Switch, Kablolar ve Diğer Malzemeler, Ubnt (Uzaktan İzleme) Cihazları 9.000,00 TL,

3-Muratlı Parkı 6.143 M² Olup, 8 Adet Ip Kamera, 8’li Kayıt Cihazı, 4 Tb Hdd 7/24, Poe Switch, Kablolar ve Diğer Malzemeler, Ubnt (Uzaktan İzleme) Cihazları 9.000,00 TL,

4-Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Parkı 8.832 M² Olup, 8 Adet Ip Kamera, 8’li Kayıt Cihazı, 4 Tb Hdd 7/24, Poe Switch, Kablolar ve Diğer Malzemeler, Ubnt (Uzaktan İzleme) Cihazları 9.000,00 TL,

5-Cumhuriyet Parkı 16.523 M² Olup, 16 Adet Ip Kamera, 16’li Kayıt Cihazı, 4 Tb Hdd 7/24, Poe Switch, Kablolar ve Diğer Malzemeler, Ubnt (Uzaktan İzleme) Cihazları 16.000,00 TL,

6-Bahçelievler Mahallesi Parkı 3.587 M² Olup, 8 Adet Ip Kamera, 8’li Kayıt Cihazı, 4 Tb Hdd 7/24, Poe Switch, Kablolar ve Diğer Malzemeler, Ubnt (Uzaktan İzleme) Cihazları 9.000,00 TL,

7-Faruk Çelik Parkı 6.975 M² Olup, 8 Adet Ip Kamera, 8’li Kayıt Cihazı, 4 Tb Hdd 7/24, Poe Switch, Kablolar ve Diğer Malzemeler, Ubnt (Uzaktan İzleme) Cihazları 9.000,00 TL,

8-15 Temmuz Parkı 3.080 M² Olup, 8 Adet Ip Kamera, 8’li Kayıt Cihazı, 4 Tb Hdd 7/24, Poe Switch, Kablolar ve Diğer Malzemeler, Ubnt (Uzaktan İzleme) Cihazları 9.000,00 TL,

9-Mevlana Parkı 487 M² Olup, 4 Adet Ip Kamera, 4’li Kayıt Cihazı, 4 Tb Hdd 7/24, Poe Switch, Kablolar ve Diğer Malzemeler, Ubnt (Uzaktan İzleme) Cihazları 7.000,00 TL,

10-Adnan Menderes Parkı 474 M² Olup, 4 Adet Ip Kamera, 4’li Kayıt Cihazı, 4 Tb Hdd 7/24, Poe Switch, Kablolar ve Diğer Malzemeler, Ubnt (Uzaktan İzleme) Cihazları 7.000,00 TL,

11-Gençlik Parkı 4.304 M² Olup, 8 Adet Ip Kamera, 8’li Kayıt Cihazı, 4 Tb Hdd 7/24, Poe Switch, Kablolar ve Diğer Malzemeler, Ubnt (Uzaktan İzleme) Cihazları 9.000,00 TL,

12-Şehitler Parkı 4.000 M² Olup, 8 Adet Ip Kamera, 8’li Kayıt Cihazı, 4 Tb Hdd 7/24, Poe Switch, Kablolar ve Diğer Malzemeler, Ubnt (Uzaktan İzleme) Cihazları 9.000,00 TL,

13-Şehit Elif Terim Parkı 2.500 M² Olup, 8 Adet Ip Kamera, 8’li Kayıt Cihazı, 4 Tb Hdd 7/24, Poe Switch, Kablolar ve Diğer Malzemeler, Ubnt (Uzaktan İzleme) Cihazları 9.000,00 TL,

14-Şehit Mazlum Güneş Parkı 2.500 M² Olup, 8 Adet Ip Kamera, 8’li Kayıt Cihazı, 4 Tb Hdd 7/24, Poe Switch, Kablolar ve Diğer Malzemeler, Ubnt (Uzaktan İzleme) Cihazları 9.000,00 TL,

15-Zeytin Dalı Parkı 2.733 M² olup güvenlik kamera sistemi mevcut olduğundan herhangi bir hesaplama yapılmamıştır.

16-Özbek Parkı 10.699 M² olup güvenlik kamera sistemi mevcut olduğundan herhangi bir hesaplama yapılmamıştır. Genel Toplam 129.000,00 TL

Belediyemizde güvenliğe yönelik bütçe kaleminin yeterli olduğu fakat Belediyemizin  Mali Durumu ve Hizmet önceliklerimiz göz önüne alınarak  Mali imkanlar elverdiğinde, Güvenlik kameraları ile madde bağımlılarının parklardan uzak tutulması, darp, kavga, hırsızlık ve kapkaç gibi olayların da önüne geçilmesi ve ilçemizdeki parkları kullanan ailelerin ve çocukların huzurlu bir ortamda eğlenmeleri ve zaman geçirmeleri adına İlçemiz Merkezinde ve Kırsal Mahallelerde bulunan Parklara Güvenlik Kamera Sisteminin takılması düşünülmektedir. Bilgilerinize arz ederiz.

 

Bu yöndeki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun kabulüne, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 24 Meclis üyelerinden Osman KIRDAR, Fethullah FİDAN, Mahmut DAĞTEKİN, Ayşe IŞIK ve Dilan ABLAY’ ın red oylarına karşılık 19 kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.

 

02.09.2020 TARİHLİ VE 44 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe gündem maddesi olan Belediye Meclis Üyeleri Ahmet ERGİN, Abdulkadir AKGEYİK, Yusuf GEÇEN, Ali KESKİN, Eyyüp ŞENGÜL ve İsak UĞUR’ un İhtisas Komisyonların görevlendirilmesi ile ilgili müzekkerelerin görüşülmesi ve karara bağlanması maddesi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;                 

1- Belediye Meclis Üyeleri Ahmet ERGİN ve Abdulkadir AKGEYİK’ in 27.08.2020 tarihli ve bila sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

Pandemi (Covid-19) sürecinde Belediyemiz adına İlçemiz temizliğinde kullanılan dezenfektan ve temizlik malzemeleri, İlçe halkına dağıtılan maske ve Belediyemiz personellerine dağıtılan tulumların miktarı, nereden alındığı ve maliyetinin ne kadar olduğu konusunda araştırma yapmak ve Meclise bir rapor hazırlamak üzere Plan Bütçe Komisyonun görevlendirilmesine,

2- Belediye Meclis Üyeleri Yusuf GEÇEN ve Ali KESKİN’ in 01.09.2020 tarihli ve bila sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

Belediyemiz envanterinde ve Belediyemiz hizmetinde kullanılan binek araçların, iş makineleri, minibüs, pikap, kamyonet, çöp vb. araçların genel bakımlarının zamanında yapılıp yapılmadığı, araç bakımlarının nerde yapıldığı, araçların ne durumda olduklarını araştırmak ve bu konuda meclise bir rapor hazırlamak üzere Araştırma ve Geliştirme Komisyonunun görevlendirilmesine,

3- Belediye Meclis Üyeleri Eyyüp ŞENGÜL ve İsak UĞUR’ un 01.09.2020 tarihli ve bila sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

İlçemizde açılan Gümrük Kapısı için yapılmakta olan yolun; Yol üzerinde arazisi olan vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin olup olmadığı, mağduriyetleri var ise giderilmesi için herhangi bir çalışma yapılıp yapılmadığı, ilçemizde yaşayan tüm vatandaşlarımız açısından fayda ve zararlarının araştırmak ve bu konuda meclise bir rapor hazırlamak üzere İmar Komisyonunun görevlendirilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına, yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 24 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

02.09.2020 TARİHLİ VE 45 SAYILI KARAR:

 

Meclisin Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi için yapılan görüşmelerde;

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi ve Meclis Çalışma yönetmeliğinin 6. maddesi gereğince bir sonraki toplantı tarihinin 01.10.2020 günü saat 14:00 olarak tespit edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına, yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 24 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

Oluşturulma Tarihi : 03.09.2020