Share

2020 Yılı Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

 

2020 Yılı Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

 

04.08.2020 TARİHLİ VE 37 SAYILI KARAR:

 

           Meclisçe Gündem Maddesi olan Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Raporunun Görüşülmesi ile ilgili 24.07.2020 tarihli ve 2020/2 sayılı Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Başkanlığının Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Raporu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;  

        

Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 08.07.2020 tarihli ve 35 sayılı kararının 1.Fıkrası ile görevlendirilen komisyonumuz 20-21-22-23 ve 24 Temmuz 2020 tarihlerinde yapmış olduğu 5 günlük çalışması aşağıya çıkarılmıştır.

Bölgemizde hububat hasadından sonra kısa sürede toprak hazırlığını tamamlamak, toprak işlemede kolaylık sağlamak, hastalık ve zararlılarla mücadele edilmesi, yabancı ot kontrolü ve hasat sonrası artıkların ekonomik bir değer taşımadığı düşünceleri ile ve çoğu zaman bir alışkanlık haline geldiği için yasak olduğu halde anız yakma olaylarıyla karşılaşılmaktadır.

Hububat hasadı sonrasında geriye kalan anızın yakılması orman yangınları, telefon ve enerji iletim hatlarının yanması, sis oluşumu nedeniyle çeşitli trafik kazalarına yol açması, hasat edilmemiş komşu tarlalara yangın sıçraması, yakın köylerdeki hayvan barınaklarının ve yerleşim birimlerinin yanması gibi birçok riskleri ortaya çıkarmaktadır. Bölgemizde anız yakma sonucunda çıkan yangınlar, her yıl milyarlarca liralık maddi zararlara neden olmaktadır.

Anız yakmanın zararları sadece bunlarla sınırlı değildir. Anız yakmanın sayısız zararlarından bazıları şunlardır:

Anız yangınları toprak içerisindeki faydalı canlıların ve topraktaki organik maddenin yanarak yok olmasına neden olur.

Anız yakılan toprakta bitkilere yarayışlı besin maddeleri azalmakta ve zamanla toprağın verimliliği düşmektedir. Verimli tarım topraklarımız zamanla verimsiz çorak topraklar haline gelmektedir.

Anız yakılması su ve rüzgâr erozyonunu artırmakta, bu nedenle toprağın en değerli üst katmanları rüzgâr ve su ile taşınarak yok olmaktadır.

            Anız yakma sonucunda doğal denge bozularak zararlı böcekler ve hastalıklar çoğalmaktadır.
            Hububat hasadı sırasında biçim mümkün olduğu kadar alçaktan yaptırılmalıdır. Hububat hasadı yapıldıktan sonra biçerdöverin arkasında bıraktığı sap samandan oluşan namlular balya makinesi ile balyalanarak hayvan yemi olarak veya ahırlarda altlık olarak kullanılabilir veya sanayide kâğıt ve karton yapımında kullanılabilir. Namlu denilen bu sap ve saman tarladan uzaklaştırıldıktan sonra geriye kalan anız sap parçalayıcı makineler ile parçalanarak toprağa karıştırılmalıdır. Bu şekilde bir toprak işleme ile anızın toprağa karıştırılması toprağa birçok fayda sağlar ve anız yakmanın doğuracağı zararlar da önlenmiş olur.  

Anız ve kuru otlarla kaplı boş alanların yakılması yasaktır.  Anız yakıldığını gören veya duyan çiftçilerimiz derhal idari ve adli mercilere veya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne haber vereceklerdir. Anız yakma yasağına uymayanlar hakkında   2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 20. maddesi gereğince anız yakanlara idari para cezası uygulanmaktadır. Anız yakmanın cezası dekara 60,10 TL'dir. Bu ceza 5 kata kadar arttırılabilir.

Türk çiftçisi olarak tarla topraklarımızın verimliliğinin korunması kesinlikle anız yakma alışkanlığının bırakılmasına bağlıdır. Ülkemiz topraklarının şimdiki ve gelecekteki nesilleri doyuracak ürünü verebilmesi onlara güzel, yeşil ve temiz bir çevre bırakılması bu bilincin herkes tarafından benimsenmesine bağlıdır. 

Bilgilerinize arz ederiz.

 

Bu yöndeki Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Raporunun kabulüne, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 20 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

 

05.08.2020 TARİHLİ VE 38 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe Gündem Maddesi olan Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun Görüşülmesi ile ilgili 17.07.2020 tarihli ve 2020/4 sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığının Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

          

Komisyon Raporu: Belediye Meclisi 08.07.2020 tarih ve 35 Sayılı Meclis Kararının 2.Fıkrası ile görevlendirilen komisyonumuz 13-14-15-16 ve 17 Temmuz 2020 tarihlerinde yapmış olduğu 5 günlük çalışması aşağıya çıkarılmıştır.

Meclis Kararının 2. maddesinde Belediye Meclis Üyeleri Eyyüp ŞENGÜL ve Şeyhmus BAYIR’ın  08.07.2020 tarihli müzekkeresi üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde ;

1-      Dağıtılan Halı Miktarı: 1.600 Metrekare

2-      Halının Hangi Firmadan Alındığı: Gazze Çeyizcilik (Ali KAYA)

3-      Metrekare Fiyatı: Metrekare 55+KDV (%8)

4-      Halının Ne Kadara Alındığı: KDV Dahil 95.040,00 TL     

      İlçemiz sınırları içerisinde dağıtılan halıların listesi ise aşağıdaki şekildedir.Bilgilerinize arz ederiz.

S.NO

TESLİM EDEN

TESLİM ALAN

TESLİM EDİLDİĞİ YER

METREKARE

1

MAHMUT DELEN

AYHAN KAYAR

İMAM HATİP OKUL

60

2

MAHMUT DELEN

MURAT ZENGİN

FEN LİSESİ

80

3

MAHMUT DELEN

HALİL UZ

ÇEVİK KUVVET ESKİ KAYMAKAMLIK EVİ

30

4

MAHMUT DELEN

ABDULLAH MATYAR

İHLASİYE CAMİİ

184

5

MAHMUT DELEN

MEHMET SIDIK AÇIK

OSMANLI CAMİİ

45

6

MAHMUT DELEN

FEYZETTİN KAÇKAN

HALK EĞİTİM MERKEZİ

24

7

MAHMUT DELEN

RAMAZAN ALBAYRAK

HIDIR ÖZLEN CAMİİ

30

8

MAHMUT DELEN

HÜSEYİN ÇELİK

MURATLI (ZOROVA CAMİ)

124

9

MAHMUT DELEN

AHMET ÇAĞRA

YUKARI ESENCE CAMİİ

95

10

MAHMUT DELEN

MEHMET ADIGÜZEL

CEYLAN MAH.CAMİİ

70

11

MAHMUT DELEN

YUSUF AKSAK

GÜMÜŞ MAH.AŞAĞI ÇEKİRGE CAMİ

75

12

MAHMUT DELEN

ABDUAZİZ POLAT

HZ.ŞUAYİP CAMİİ

280

13

MAHMUT DELEN

HÜSEYİN EKİM

AŞAĞI KARATAŞ CAMİİ

60

14

MAHMUT DELEN

İBRAHİM HOCAOĞLU

HAZNEVİ CAMİİ

285

15

MAHMUT DELEN

MUSA DAĞTEKİN

YUKARI DORUKLU CAMİİ

60

16

MAHMUT DELEN

ATA AKGÜL

YALÇINKAYA MAH.CAMİİ

120

 

 

 

 

GENEL TOPLAM

 

1622

 

 

Bu yöndeki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun kabulüne, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 21 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

05.08.2020 TARİHLİ VE 39 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe Gündem maddesi olan dilek ve temenniler maddesinde Belediyemiz meclis üyelerinin Meclise sunmuş oldukları yazılı önergeleri üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;         

           1- Belediye Meclis Üyeleri Übeyt KURT ve Adil YILDIRIM’ ın 05.08.2020 tarihli müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

           İlçemiz merkez ve kırsal mahallelerde mevcut bulunan kültür evlerinin ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve hangi mahallelerde kültür evi ihtiyacının olup olmadığı konusunda çalışmalar yapmak ve meclisin bilgisine rapor sunmak üzere Araştırma ve Geliştirme Komisyonunun (AR-GE) görevlendirilmesine,  

          2- Belediye Meclis Üyeleri Ahmet ERGİN ve Ümit BİLGİN’ in 05.08.2020 tarihli müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

          İlçemiz merkez ve kırsal mahallelerde mevcut bulunan parklarımızın güvenlik ve kamera sistemlerinin maliyetinin ve belediyemizde bütçenin yeterli olup olmadığı konusunda çalışmalar yapmak ve meclisin bilgisine rapor sunmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonunun görevlendirilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına, yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 21 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

05.08.2020 TARİHLİ VE 40 SAYILI KARAR:

 

Meclisin Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi için yapılan görüşmelerde;

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi ve Meclis Çalışma yönetmeliğinin 6. Maddesi gereğince bir sonraki toplantı tarihinin 01.09.2020 günü saat 14:00 olarak tespit edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına, yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 21 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

Oluşturulma Tarihi : 19.08.2020