Share

2020 Yılı Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

 

2020 Yılı Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

 

02.03.2020 TARİHLİ VE 14 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe Gündem Maddesi olan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun Görüşülmesi ile ilgili 21.02.2020 tarihli ve 2020/1 sayılı Plan Bütçe Komisyonu Başkanlığının Komisyon Raporu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

          

Komisyon Raporu:   İlçemizde sportif faaliyet gösteren kaç tane amatör takımının mevcut olduğunu, mevcut olan takımların başarı durumu ve sporcularımızın finansmanları ne kadar olduğu ve kimlerden destek aldıklarını araştırılması talep edilmektedir.

Belediye Meclis Üyeleri İsak UĞUR ve Erhan BAYOL’ un 03.02.2020 tarihli dilekçesi ile Belediye Meclisinin 04.02.2020 tarih ve 12 sayılı meclis kararı ile komisyonumuza havale edilen talep ile ilgili 17-18-19-20-21/02/2020 tarihinde Belediye Meclis Toplantı salonunda toplanıldı. Komisyonumuzun yapılan incelemeler sonucu;

            5253 sayılı Dernekler Yasası ve 31.03.2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Dernekler Yönetmeliğine uygun olarak kuruluş işlemlerini tamamlayıp İlçemizde resmi spor faaliyetlerini gösteren kulüpler şunlardır:

1- Ceylanpınar Belediye Spor Kulübü

2- Ceylanpınar Demir Spor Kulübü

3- Ceylanpınar TİGEM Spor Kulübü

4- Ceylanpınar Bedensel Engelliler Spor Kulübü

Kulüpler ile ilgili açıklamalar;

            1-Ceylanpınar Belediye Spor: Sponsor olarak Belediyemizin bütçesinden faydalanmaktadır. Geçmiş yıllarda Belediye bütçesinden ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla belli bir finans sağlamakta ve kendi grubunda başarılı bir faaliyet yürütüyordu.

            2-Ceylanpınar Demir Spor: Sponsor olarak tamamen ilçe esnaf ve yöneticilerin desteğiyle ayakta durmaktadır. Zaman zaman çeşitli Kamu Kurumları ve İlçe Kaymakamlığın sunduğu imkânlar dâhilinde kulüp spor faaliyetlerini sürdürmektedir. Ceylanpınar Demir Spor Kulübü maddi desteğe ihtiyacı bulunmaktadır.

            3-Ceylanpınar TİGEM Spor: TİGEM kuruluşunun takımı olarak faaliyet sürdürmektedir. Finansmanı tamamen TİGEM tarafından karşılanmaktadır. Ancak bu yıl kendi grubunda şampiyon olma durumu olması süper amatörlüğe çıkma durumu olmasına rağmen maddi imkânsızlıklardan dolayı grup elemelerine katılamamıştır.

            4- Ceylanpınar Bedensel Engelliler Spor Kulübünün amacı tamamen bedensel engelli insanları sosyal faaliyetlere katmak ve yaşamdan kopmamalarını sağlamaktır. Federasyon tarafından yol ücreti olarak oyuncu başına 31,00 TL verilmektedir. Konaklama ve yemek masrafları karşı sporcuların ve kulübün kendi imkânları dâhilinde karşılanmaktadır. Ekonomik olarak kulübün Kamu Kurum ve kuruluşları ve hayırsever vatandaşların bağış bulunulması halinde ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar. Antrenman ve maç esnasında kullanılan tekerlekli engelli sandalyesinin en ucuzu 7.000,00 TL’ dir. Ceylanpınar Bedensel Engelliler Spor Kulübü şuan 1.Ligin şampiyonlar kupasına sahiptir. Ayrıca kulüp spor alanında en büyük seyirci desteğine sahiptir. Kulübün 1.lige çıkmasından dolayı batı illerinden yaklaşık 15 kulüp maç için Ceylanpınar gelmek durumunda kalacaktır. Bu kulüpler şimdiden hotel ve konaklama yerleri sormaktadır. Ceylanpınar Bedensel Engelliler Spor Kulübünün üç oyuncusu Türkiye Genç Milli takımında oynamaktadır. Belediyemizce bu tür spor kulüplerine 5393 sayılı yasanın 14. Maddesinin b fıkrasındaki “sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir.” Hükmüne göre Belediye Başkanının onayı ve Belediye bütçesinin imkânları ölçüsünde maddi destek veya malzeme desteği verilebilir görüşüne varılmıştır.

 

          Bu yöndeki Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun kabulüne, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına, yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 24 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

 

            02.03.2020 TARİHLİ VE 15 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe Gündem maddesi olan birimlerden gelen müzekkerelerin görüşülmesi ve karara bağlanması maddesinde Belediye Muhtar İşleri Müdürlüğünün. 20.02.2020 tarihli ve 2 sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;          

            Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce İskân Kanunu kapsamında göçer ailelerin iskânı amacı ile hazırlanan ve Şanlıurfa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün talebi ile 5 yeni yerleşim alanı tapuya bildirilmiş ve bu çerçevede 5 yeni yerleşim alanına ait uygulama imar planları ve bunlara bağlı olarak yapılan parselasyon planları gereği her parsel yaklaşık bin metrekare olacak şekilde, bin 67 imar parseli üretildi. Yaklaşık107 hektaralanın imar parselinin tüm kontrol ve tescil işlemleri tamamlanarak bin 67 parselin tapuları hak sahiplerine verilmiştir. 

            5393 sayılı Belediye kanununun 9. Maddesi gereğince; Oluşturulan bu yerleşim alanlarından 3. grup yerleşim alanındaki Bayat, Civeyn, Cıssıh, Gellegöç, Keserelevset, Serte ve Şibli küme evlerinden oluşan “GELLEGÖÇ” adlı bir mahallenin kurulmasına ve adı geçen küme evlerinin bu mahalleye bağlanmasına, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve Valilik onayına gönderilmek üzere Kaymakamlık Makamına sunulmasına, yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 24 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi..

 

            02.03.2020 TARİHLİ VE 16 SAYILI KARAR:

 

            Meclisçe gündeme eklenen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.03.2020 tarihli ve 9 sayılı müzekkeresindeki İmar tadilatının yetki devri ile ilgili yapılan görüşmelerde;

            Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi Başkanlığının 14.02.2020 tarih ve E.4490 sayılı yazısı ile Barış Pınarı Harekâtı ile terörden arındırılan bölgelerde hayatın normalleştirilmesi çalışmalarının yürütülmesi ve insani yardımların koordinasyonu amacı ile İlçemizden Suriye Arap Cumhuriyeti Rasulayn ilçesine geçişi sağlayacak sınır kapısı ihtiyacı olduğu bildirilmiş ve bu nedenle de yeni açılması planlanan sınır kapısın güzergâhının 1/5000 nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına işlenmesi talep edilmektedir.

            Gümrük kapısı açılması işlemlerinin hızlandırılması amacı ile gümrük kapısı güzergâhı için yapılacak olan 1/1000 ölçekli imar planı tadilatı yapma ve onaylama yetkisinin Büyükşehir Belediye Başkanlığına devredilmesi işleminin imara uygun olup, olmadığının incelemek üzere müzekkerenin İmar Komisyonuna havale edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan meclis üyelerinin kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.

 

            03.03.2020 TARİHLİ VE 17 SAYILI KARAR:

 

            Meclisçe Gündeme eklenen “Kamulaştırma” ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.03.2020 tarihli ve 10 sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde; 

            İlçemiz Merkez İşletmesi Mahallesinde bulunan mülkiyeti TİGEM’ e ait olan 4929 nolu parselden 105 hektarlık (1049956.52 m2) alanın Toki Konutları, Millet Bahçesi, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanları ve Sosyal Donatı Alanları yapılmak amacı ile 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 30. maddesine göre satın alınmasına, satın alma ve tapu tescil işlemleri ile ilgili bütün imza, resmi işlemlerin takibi, değer tespit ve uzlaşma komisyonlarının kurulması için Belediye Başkanı Feyyaz SOYLU 'ya yetki verilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 24 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

03.03.2020 TARİHLİ VE 18 SAYILI KARAR:

 

            Meclisçe Gündeme eklenen “Kamulaştırma” ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.03.2020 tarihli ve 11 sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde; 

            İlçemiz Beyazkule İşletmesi Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti TİGEM’ e ait olan 4899 nolu parselden 44.71 hektarlık (447081.19 m2) lik alanın Organize Sanayi Bölgesi yapılması amacı ile 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 30. maddesine göre satın alınmasına, satın alma ve tapu tescil işlemleri ile ilgili bütün imza, resmi işlemlerin takibi, değer tespit ve uzlaşma komisyonlarının kurulması için Belediye Başkanı Feyyaz SOYLU' ya yetki verilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 24 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

03.03.2020 TARİHLİ VE 19 SAYILI KARAR:

 

            Meclisçe Gündeme eklenen “Kamulaştırma” ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.03.2020 tarihli ve 12 sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde; 

            Belediye Meclisinin 01.10.2019 tarih ve 45 sayılı kararı ile Mülkiyeti Tigem'e ait 64 nolu parselden 10237,12, 65 nolu parselden 210044,97, 4901 nolu parselden ise19587,48 m2 lik kısmların Belediyemizce park, mesire alanı vb. yapmak amacı ile 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 30. maddesine göre satın alınmasına karar verilmiş olup bu karar ile ilgili yapılacak işlemler için mazbatası iptal edilen Belediye Başkanı Abdullah AKSAK' a yetki verilmiştir.

            01.10.2019 tarih ve 45 sayılı meclis kararında belirtilen gayrimenkullerin satın alınması,Tapu tescil işlemleri ile ilgili Tapu Müdürlüğündeki tüm işlemleri ile diğer bütün imza, resmi işlemlerin takibi, değer tespit ve uzlaşma komisyonlarının kurulması için Belediye Başkanı Feyyaz SOYLU'ya ya yetki verilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 24 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

            04.03.2020 TARİHLİ VE 20 SAYILI KARAR:

 

            Meclisçe gündeme eklenen Yetki Devri ile ilgili 03.03.2020 tarihli ve 2020/2 sayılı İmar Komisyonu Başkanlığının İmar Komisyonu Raporu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

            Komisyon Raporu: 02.03.2020 tarih ve 16 sayılı meclis kararı ile Komisyonumuza havale edilen İlçemizde açılması düşünülen Gümrük kapısı işlemlerinin hızlandırılması amacı ile gümrük kapısı güzergâhı için yapılacak olan 1/1000 ölçekli imar planı tadilatı yapma ve onaylama yetkisinin Büyükşehir Belediye Başkanlığına devredilmesiyle ilgili Komisyonumuz 03.03.2020 tarihinde saat:10:00 da İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde toplandı. Komisyonumuzca yapılan araştırma ve değerlendirme neticesinde;

Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi Başkanlığının yazısında da belirtildiği üzere Barış Pınarı Harekâtı ile terörden arındırılan bölgelerde hayatın normalleştirilmesi çalışmalarının yürütülmesi ve insani yardımların koordinasyonu amacı ile İlçemizden Suriye Arap Cumhuriyeti Rasulayn ilçesine geçişi sağlayacak sınır kapısı ihtiyacı olduğu,

Normal uygulama imar ve nazım imar planı yapım hiyerarşisinde üst ölçek ve alt ölçek planlarının her birinin ayrı ayrı Belediyesince onaylanması ve askı süreçlerine tabi olması nedeni ile işlemlerin uzayacağı anlaşıldığından, Gümrük kapısı güzergâhı için yapılacak plan tadilatı işlemlerinin tek elden yürütülmesi ve işlemlerin hızlandırılması amacı ile gümrük kapısı için yapılacak olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapım ve onay yetkisinin Büyükşehir Belediyesine devredilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 Denilmekle komisyon raporunun kabulüne, Gümrük kapısı güzergâhı için yapılacak plan tadilatı işlemlerinin tek elden yürütülmesi ve işlemlerin hızlandırılması amacı ile gümrük kapısı için yapılacak olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapım ve onay yetkisinin Büyükşehir Belediyesine devredilmesine gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 24 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

            04.03.2020 TARİHLİ VE 21 SAYILI KARAR:

 

            Meclisçe Gündem maddesi olan birimlerden gelen müzekkerelerin görüşülmesi ve karara bağlanması maddesinde Belediye Hukuk İşleri Müdürlüğünün 25.02.2020 tarihli ve 4 nolu müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

            Müzekkere ekindeki Hukuk İşleri Müdürlüğü Yönetmeliği Madde madde ela alınarak incelenmiş olup, yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra yapılan işari oylamada, yönetmeliğin onaylanmasına, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına, oylamaya iştirak eden 24 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

            04.03.2020 TARİHLİ VE 22 SAYILI KARAR:

 

            Meclisin Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi için yapılan görüşmelerde;

            5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi ve Meclis Çalışma yönetmeliğinin 6. Maddesi gereğince bir sonraki toplantı tarihinin 01.04.2020 günü saat 13:00 olarak tespit edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına, yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 24 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

Oluşturulma Tarihi : 02.03.2020