Share

2020 Yılı Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

04.02.2020 TARİHLİ VE 9 SAYILI KARAR:

 Meclisçe Gündem Maddesi olan İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi ile ilgili 31.01.2020 tarihli ve 2020/1 sayılı İmar Komisyonu Başkanlığının İmar Komisyon Raporu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;           

Komisyon Raporu: Yürürlükteki İmar Planı ile 01.02.2017 tarih ve 6 sayılı Ceylanpınar Belediyesi Meclis Kararı ile onaylanan ve 06.05.2019 tarih ve 21 sayılı Ceylanpınar Belediye Meclis Kararı ile iptal edilen 2017 yılında yapılan planlarının karşılaştırılması ve yeni yapılacak İmar planına altlık oluşturması amacı ile komisyonumuza havale edilen konu ile ilgili 20.01.2020 tarihinde saat 10:00’ da toplanıldı.

Bahse konu talep üzerine Komisyonumuzun 20-21-22-23-24-27-28-29-30-31/01/2020 tarihlerin de yapmış olduğu 10 günlük çalışma sonucu;

Onaylı ve iptal edilen imar planları karşılaştırılmış olup, gerekli tespitler yapılmıştır. Ayrıca İptal edilen İmar planına göre açılan yeni sokaklar arazide gezilerek son durumları görülmüştür. 4706 Sayılı Yasaya ek yapılan geçici 18. Madde kapsamında verilecek tapular için yapılan kadastro parselleri incelenmiş olup mevcut ve iptal edilmiş imar planları ile çakıştırılmıştır. Yeni yapılacak İmar planı için ilçemizde geçen dere yatakları, ilçenin hâlihazır durumu farklı mahalleler gezilerek aksaklıklar tespit edilmiştir.

Komisyonumuzca arazide ve büroda yapmış olduğu çalışmalar neticesinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince yapılacak İmar planında vatandaş ve belediyenin en az sıkıntı ile çözüm üretilmesi ve ilçemiz şartlarına uygun yeni bir plan yapılması uygun olacağı görüşüne varılmıştır.

Bu yöndeki İmar Komisyonu raporunun kabulüne, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına, yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 23 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

04.02.2020 TARİHLİ VE 10 SAYILI KARAR:

 Meclisçe gündem maddesi olan Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün 24.01.2020 tarih ve 1 sayılı müzekkeresi ekinde yer alan dilekçede Mahalle Kurulması üzerinde yapılan görüşmelerde;

Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce İskân Kanunu kapsamında göçer ailelerin iskânı amacı ile hazırlanan ve Şanlıurfa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün talebi ile 5 yeni yerleşim alanı tapuya bildirilmiş ve bu çerçevede 5 yeni yerleşim alanına ait uygulama imar planları ve bunlara bağlı olarak yapılan parselasyon planları gereği her parsel yaklaşık bin metrekare olacak şekilde, bin 67 imar parseli üretildi. Yaklaşık 107 hektar alanın imar parselinin tüm kontrol ve tescil işlemleri tamamlanarak bin 67 parselin tapuları hak sahiplerine verilmiştir.

Oluşturulan bu yerleşim alanlarından 2. grup yerleşim alanında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 9. Maddesi gereğince "SUFRA" adlı bir mahallenin kurulmasına ve aynı yerleşim alanında görülen  küme evlerinin bu mahalleye bağlanmasına, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve Şanlıurfa Valiliğinden onay almak üzere  Kaymakamlık Makamına sunulmasına, yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 23 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

04.02.2020 TARİHLİ VE 11 SAYILI KARAR:

 Meclisçe Gündeme eklenen Ceylanpınar Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanlığının 31.01.2020 tarihli ve 74 sayılı müzekkereleri üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

Türk bir iş adamı olarak; Almanya ve Türkiye (Şanlıurfa)arasında bir köprü oluşturmak Ceylanpınar Gençlik ve Spor Kulübü Derneğimiz ile "SPOR KARDEŞLİKTİR" adlı proje kapsamında sporcu gençler ile ailelerini sporla tanıştırmak spor branşlarını onlara göstermek ve spor ile ilgili yapılan çalışmaları yerinde görmek ve incelemek amacıyla buradaki sporla ilgili çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile yapacağı çalışmaları yerinde görmek amacıyla toplam 37 kişiyi Almanya' da yapılacak olan proje kapsamında bize gelen davetiye doğrultusunda "SPOR KARDEŞLİKTİR" adlı projeye 16/02/2020-22/02/2020 tarihleri arasında çeşitli konularda çalışma yapmak istediğimizi belirterek katılımcıların tüm masraflarının (yol, iaşe, ibate vb.) kendisi tarafından karşılanacağı belirtmektedir.

Bu nedenle "CEYLANPINAR GENÇLİK VE SPOR KULUBÜ DERNEĞİ" isim ve Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaraları yazılı; Mehmet ELGÜN 56773525998, Abdulcebar TAŞ 14446734160, Abdulselami İSTEMİ 35374033996, Ahmet ÖVER 11593818736, Aydın ÇABOĞA 21679490244, Ayetullah CEBBA 18232600844, Ayetullah KARAKAYA 38311239178, Ercan ÖZER 35737025002, Ersin UÇAR 22384469570, Esma KILIÇ 16192675940, Eyyüp BARÇADURMUŞ 24253404194, Habil KARABULUT 10598173284, Hanifi ÇIBUK 12481795726, Harun KORKMAZ 11251833194, Harun SAYILI 32062147140, Hasan GÜNEŞ 27607593278, Maruf BOLGAN 12298805724, Mehmet Emin ÇİÇEK 43579067630, Mehmet YILDIZ 24103710390, Mesut BOLGAN 12289806006, Miraç BELDEK 12649790334, Muhammed AKDAMAR 32704118736, Nurullah KIRIM 16450667274, Orhan TUAÇ 29491228434, Ömer Faruk ER 31324172104, Özlem KARABULUT 30508195472, Raif KAYA 28321569792, Ramazan ÖZÇELİK 23998713844, Sami ÇIKARAY 10217174104, Sedat DERE 22783449302, Selami KEBUDE 28111275940, Taner ASLAN 34837360914, Uğur HARMANCI 28219268042, Uğur KEBUDE 35077042424, Vahdettin YILDIZ 21838484008, Yakup AGİT 17290639490 ve Yunus Emre ATALA 34888048328 toplam 37 kişi olmak üzere 16/02/2020-22/02/2020 tarihleri arasında Ceylanpınar Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinden toplam 37 kişinin tüm masrafları Almanya’ daki kurum tarafından karşılanacaktır.

Ceylanpınar Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinden yukarıda Adı, soyadı ve TC Kimlik Numaraları yazılı toplam 37 kişinin Spor Müsabakalarına katılmak üzere yurtdışına gönderilmelerine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına, yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 23 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

 

04.02.2020 TARİHLİ VE 12 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe Gündem maddesi olan birimlerden gelen müzekkerelerin görüşülmesi ve karara bağlanması maddesinde Belediye Meclis Üyeleri İsak UĞUR ve Erhan BAYOL’ un 03.02.2020 tarihli müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

İlçemizde sportif faaliyet gösteren kaç tane amatör takımının mevcut olduğunu, mevcut olan takımların başarı durumu ve sporcularımızın finansmanları ne kadar olduğu ve kimlerden destek aldıklarını araştırmak meclisin bilgisine rapor sunmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonun görevlendirilmesine, çalışmalar yapmak üzere yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonun havale edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına, yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 23 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

04.02.2020 TARİHLİ VE 13 SAYILI KARAR:

 

Meclisin Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi için yapılan görüşmelerde;

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi ve Meclis Çalışma yönetmeliğinin 6. Maddesi gereğince bir sonraki toplantı tarihinin 02.03.2020 günü saat 13:00 olarak tespit edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına, yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 23 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

Oluşturulma Tarihi : 12.02.2020