Share

2019 Yılı Aralık Ayı Meclis Toplantısı Karar Özetleri

2019 Yılı Aralık Ayı Meclis Toplantısı Karar Özetleri

20.12.2019 TARİHLİ VE 57 SAYILI KARAR:

 

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının 12.12.2019 tarih ve 37540380-050.01.04- .619549 sayılı yazısı ile Yüksek Seçim Kurulunun 12.12.2019 tarih ve 2019/5390 sayılı kararı ile Belediye Başkanı Abdullah AKSAK’ ın mazbatası iptal edilmiştir. Şanlıurfa Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğünün 17.12.2019 tarih ve 13747703-250-E.29679 sayılı yazısı ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 45. Maddesi gereğince; mazbatası iptal edilen Belediye Başkanı Abdullah AKSAK’ ın yerine Belediye Meclis Üyeleri arasından bir Belediye Başkanı seçmek üzere 17.12.2019 tarihli ve E.1197 sayılı yazı ve yapılan ilan çağrısı üzerine Belediyemiz Meclisi 20.12.2019 tarihinde saat 19.00’ da Meclis 1.Başkan Vekili Bozan ÇEÇAN’ ın Başkanlığında Meclis Toplantı salonunda toplandı.

          Gündem maddesi olan mazbatası iptal edilen Belediye Başkanı Abdullah AKSAK’ ın yerine Belediye Meclis Üyeleri arasından bir Belediye Başkanı seçmek için yapılan görüşmeler neticesinde;

         5393 Sayılı Belediye Kanunun 45. Maddesinde “Belediye başkanı veya başkan vekili belediye meclis üyeleri arasından ve gizli oyla seçilir. İlk iki oylamada üye tam sayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılır. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, belediye başkanı veya başkan vekili seçilmiş olur. Oyların eşitliği durumunda kur'a çekilir” hükmüne yer verilmiştir. Oylama yapılmak üzere oy pusulaları dağıtıldı.  Yapılan gizli oylamada; 1.Turda Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Üyesi Feyyaz SOYLU 18 oy, Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Üyesi Veysi ABA 2 oy ve Halkların Demokratik Partisi Meclis Üyesi Mahmut DAĞTEKİN’ in 5 oy aldığı görülmüştür.

Oyların tasnifi sonucu adaylardan Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Üyesi Feyyaz SOYLU 18 oy, Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Üyesi Veysi ABA 2 oy ve Halkların Demokratik Partisi Meclis Üyesi Mahmut DAĞTEKİN’ in 5 oy çıktığı görülmüş olup, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 45. Maddesi gereğince; Belediye Başkanlığı için 1.Turda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu sağlayan ve 18 oy alan Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Üyesi Feyyaz SOYLU’ nun Belediye Başkanı olarak seçilmesine, gereği için kararın ilgili kurum ve birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına karar verildi.

 

Oluşturulma Tarihi : 25.12.2019