Share

2019 Yılı Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

 

04.03.2019 TARİHLİ VE 9 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe Gündem maddesi olan Satış İşlemleri ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01/03/2019 tarihli ve E.6 sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

Belediyemiz adına kayıtlı olan taşınmazlar ile 2644 sayılı Tapu Kanununa göre yoldan ihdas edilerek Belediyemiz adına tescil edilen ve edilecek olan taşınmazlar, 3194 sayılı imar Kanununun 18. Maddesi gereğince Belediyemiz adına tescil edilen ve 3194 sayılı İmar Kanununa göre yapılacak imar uygulamaları ve bu uygulamalarda Belediyemiz adına tescil edilecek alanlar ile 4706 sayılı yasayla Belediyemize devredilen ve varsa edilecek olan alanların Belediye Başkanlığına Satış talebi yapılması halinde, Gayrimenkullerin satışına ilişkin Mevzuat doğrultusunda 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesinin (e) fıkrası gereğince her ne kadar 01.11.2016 tarih ve 41 Sayılı Meclis kararında 31.12.2017 tarihine kadar satış ve devrinin yapılmasına denilmişse de yukarıda bahse konu Belediyemize ait taşınmazların 31.12.2017 tarihinden sonra yapılan satış ve devir işlemlerine esas olmak üzere, 31.12.2017 tarihinden 31.03.2019 tarihine kadar satış ve devir işlemlerinin yapılmasına tapu ferağı ve Tapu Müdürlüğündeki diğer işlemler için Belediye Başkanı Menderes ATİLLA, Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet ALTUN ve Adnan DAŞKIRAN 'a ayrı ayrı yetki verilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına Meclis toplantısına iştirak eden üyelerinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

Oluşturulma Tarihi : 21.03.2019