Share

2019 Yılı Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

 

04.02.2019 TARİHLİ VE 7 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe Gündem maddesi olan Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün 03.02.2019 Tarih ve bila sayılı Meclis kararlarının iptali ile ilgili görüşmeler neticesinde;

Şanlıurfa Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğünün, İlçe Kaymakamlıklarına gönderilen 11.10.2018 tarih ve E.20914 sayılı yazılarında ilimiz dâhilindeki Mahallelerin 5393 Sayılı Yasanın Mahalle ve Yönetimi başlıklı 9. Maddesi 2. Bendinde bulunan “Belediye sınırları içinde Mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, bölünmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesi, Belediye Meclisisin kararı ve Kaymakamın görüşü üzerine Valinin onayı ile olur” hüküm gereğince;  alınan Meclis kararlarının 2019 yılında yapılacak mahalli idareler seçimine kadar Valilik onayına gönderilmemesi emirleri mucibince, Belediyemiz meclisince görüşülüp karara bağlanarak Valilik onayına sunulan;

1)Kırıktaş sokağının Damlacık Mahallesinden ayrılarak 15 Temmuz Mahallesine bağlanmasına ilişkin 02.07.2018 tarih ve 27 sayılı,

2)Yukarıpolat sokağının Damlacık Mahallesinden ayrılarak müstakil mahalleye dönüştürülmesine ilişkin 02.07.2018 tarih ve 28 sayılı, 

3)Damlacık Mahallesinin sınırlarını belirlenmesine ilişkin 03.12.2018 tarih ve 42 sayılı Belediye Meclis kararlarının iptaline,  gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi ve gereği için Kaymakamlık Makamına sunulmasına, oy Birliği ile karar verildi.

 

04.02.2019 TARİHLİ VE 8 SAYILI KARAR:

        

Meclisçe gündem maddesi olan Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi için yapılan görüşmelerde;

            5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi ve Meclis Çalışma yönetmeliğinin 6. Maddesi gereğince bir sonraki toplantı tarihinin 04.03.2019 günü saat 14:00 olarak tespit edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan Meclis üyelerinin kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.

Oluşturulma Tarihi : 21.02.2019