Share

2018 Yılı Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

05.11.2018 TARİHLİ VE 39 SAYILI KARAR:

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.Maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisi 2018 yılı Kasım ayı olağan toplantısını yapmak üzere 05.11.2018 tarihinde Meclis 1. Başkan V. Abbas DENİZ' in Başkanlığında Meclis Toplantı salonunda toplandı.
        Meclisçe Gündem Maddesi olan “ Aktarma ” ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25.10.2018 tarihli ve E.922 sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;
       5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi ve Belediye Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesi gereğince Özel Kalem Müdürlüğünün Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş Giderleri Kaleminden Fen İşleri Müdürlüğünün Diğerleri Kalemine 500.000,00 TL, Hukuk İşleri Müdürlüğünün Mahkeme Harç ve Giderleri Kaleminden Fen İşleri Müdürlüğünün Yol Yapımı Giderleri Kalemine 120.000,00 TL, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Harita Yapımı ve Alımı Giderleri Kaleminden Fen İşleri Müdürlüğünün Diğerleri Kalemine 500.000,00 TL, Kültürel ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödeme Kaleminden Fen İşleri Müdürlüğünün Diğerleri Kalemine 200.000,00 TL, Kültürel ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Taşıt Kiralaması Giderleri Kaleminden Fen İşleri Müdürlüğünün Diğerleri Kalemine 120.000,00 TL, Kültürel ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Hizmet Tesisleri Kaleminden Fen İşleri Müdürlüğünün Yol Yapım Giderleri Kalemine 130.000,00 TL, Kültürel ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Diğerleri Kaleminden Fen İşleri Müdürlüğünün Diğerleri Kalemine 130.000,00 TL, Mali Hizmetler Müdürlüğünün TL Cinsinden İç Borç faiz Giderleri Kaleminden Fen İşleri Müdürlüğünün Yol Yapım Giderleri Kalemine 250.000,00 TL, Zabıta Müdürlüğünün Kara Taşıtları Alımları Kaleminden Fen İşleri Müdürlüğünün Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları Kalemine 300.000,00 TL ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün Diğerleri Kaleminden Fen İşleri Müdürlüğünün Bahçe Malzemesi Alımları Kalemine 100.000,00 TL olmak üzere toplam 2.350.000,00 TL ödenek aktarılmasına gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına Meclis toplantısına iştirak eden üyelerden Mehmet DOLUK, Mehmet DAĞTEKİN, Nedim DELİKTAŞ, Esra GÜLER ASLAN, Abit BİNAY, Fethullah ZENGİN, Sabri BENLİ ve Mehmet ÇELEBİ 'nin Ayrışık (ret) oy gerekçesi  “Bütçe Aktarmasının komisyonda havale edilmemesi” 8 ret oyuna karşılık 15 kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.

05.11.2018 TARİHLİ VE 40 SAYILI KARAR:

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.Maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisi 2018 yılı Kasım ayı olağan toplantısını yapmak üzere 05.11.2018 tarihinde Meclis 1. Başkan V. Abbas DENİZ' in Başkanlığında Meclis Toplantı salonunda toplandı.
        Meclisçe Gündeme eklenen “ Kredi Kullanımı” ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 02.11.2018 tarihli ve E.954 sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;        
        Belediye Meclisimizin 16.03.2018 tarih ve 15 sayılı kararı ile iş makinesi alımında kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş. den 3.500.00,00 TL kredi kullanılmasına karar verilmiş ancak bu kredi kullanılmamıştır. Belediye Meclisimiz tarafından 04.06.2018 tarih ve 25 sayılı kararıyla da ilçemizde yol Düzenleme çalışmalarında kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş. den 6.000.000,00 TL kredi kullanılmasına karar verilmiş fakat bu kredi de kullanılmamıştır. Bugüne kadar Belediyemizin yürütmüş olduğu hizmetlerden dolayı akaryakıt, hazır beton, demir, kum, mucur, çimento gibi inşaat yapı malzemeleri ile park ve bahçe düzenlemesi, yol yapım çalışmalarından dolayı esnaf ve tedarikçi firmalara ödenmesi gereken borçlar bugüne kadar ödenememiştir. Belediyemizin mevcut finansman imkânlarıyla bu borçların ödenmesi mümkün görülmemektedir. Yukarıda belirtilen iş makinesi alımı ile yol yapım çalışmaları için Belediye Meclisimizce 9.500.000,00 TL tutarındaki borçlanmaya ilişkin kararın iptali ile yukarıda belirtilen borçların tasfiyesi ve hizmetlerin devam ettirilebilmesi için İller Bankası A.Ş.den 6.000.000,00 TL kredi kullanılması zorunlu hale gelmiştir. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi (d)bendi gereğince İller Bankası A.Ş.den 6.000.000,00 TL kredi kullanılması ve bu konuyla ilgili yapılacak işlemler için Belediye Başkanı Menderes ATİLLA'nın yetkili kılınmasına, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına Meclis toplantısına iştirak eden üyelerden Mehmet DOLUK, Mehmet DAĞTEKİN, Nedim DELİKTAŞ, Esra GÜLER ASLAN, Abit BİNAY, Fethullah ZENGİN, Sabri BENLİ, ve Mehmet ÇELEBİ 'nin Ayrışık (ret) oy gerekçesi  “Konuyla ilgili Komisyonun çalıştırılmaması ve Belediye’yi borç yükü altına sokmamak” 8 ret oyuna karşılık 15 kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.

05.11.2018 TARİHLİ VE 41 SAYILI KARAR:

 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.Maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisi 2017 yılı Kasım ayı olağan toplantısını yapmak üzere 05.11.2018 tarihinde Meclis 1. Başkan V. Abbas DENİZ'in Başkanlığında Meclis Toplantı salonunda toplandı.
      Meclisin Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi için yapılan görüşmelerde;
      5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi ve Meclis Çalışma yönetmeliğinin 6. Maddesi gereğince bir sonraki toplantı tarihinin 03.12.2018 günü saat 14:00 olarak tespit edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan meclis üyelerinin kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.

Oluşturulma Tarihi : 05.11.2018