Share

2018 Yılı Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

03.09.2018 TARİHLİ VE 35 SAYILI KARAR:


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.Maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisi 2018 yılı Eylül ayı olağan toplantısını yapmak üzere 03.09.2018 tarihinde Meclis 1.Başkan V. Abbas DENİZ'in Başkanlığında Meclis Toplantı salonunda toplandı.


            Meclisin Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi için yapılan görüşmelerde;
         5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi ve Meclis Çalışma yönetmeliğinin 6. Maddesi gereğince bir sonraki toplantı tarihinin 01.10.2018 günü saat 14:00 olarak tespit edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan meclis üyelerinin kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.

Oluşturulma Tarihi : 03.09.2018