Share

2018 Yılı Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

01.08.2018 TARİHLİ VE 33 SAYILI KARAR:


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.Maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisi 2018 yılı Ağustos ayı olağan toplantısının 1.birleşimini yapmak üzere 01.08.2018 tarihinde Belediye Başkan V. Mehmet Ali BİLİM’ in Başkanlığında Meclis Toplantı salonunda toplandı.  
 
      Meclisçe gündeme eklenen Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün 31.07.2018 tarih ve 6 sayılı müzekkeresi ekinde yer alan dilekçede Mahalle Kurulması üzerinde yapılan görüşmelerde;

      İlçemiz Yukarıtaşlıdere Mahallesinden Hüseyin DURMUŞ’ un Belediye Başkanlığına sunmuş olduğu dilekçede; Yukarıtaşlıdere Mahallesinin nüfus yoğunluğu, Aşağıtaşlıdere sokağının bağlı bulunduğu Yukarıtaşlıdere Mahallesine uzak oluşu mahalle yönetiminin daha etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla Aşağıtaşlıdere sokağının Yukarıtaşlıdere Mahallesinden ayrılarak müstakil bir mahalleye dönüştürülmesini talep etmektedirler.

      Talepleri uygun görülerek, 5393 Sayılı Kanunun 9. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca Aşağıtaşlıdere Sokağı’nın Yukarıtaşlıdere Mahallesi’nden ayrılarak "AŞAĞITAŞLIDERE" adlı müstakil bir mahalle oluşturulmasına, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan meclis üyelerinin kabul oyu ve  oy birliğiyle karar verildi.


01.08.2018 TARİHLİ VE 34 SAYILI KARAR:


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.Maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisi 2018 yılı Ağustos ayı olağan toplantısını yapmak üzere 01.08.2018 tarihinde Belediye Başkan V. Mehmet Ali BİLİM’in Başkanlığında Meclis Toplantı salonunda toplandı.

      Meclisin Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi için yapılan görüşmelerde;

      5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi ve Meclis Çalışma yönetmeliğinin 6. Maddesi gereğince bir sonraki toplantı tarihinin 03/09/2018 saat 14:00 olarak tespit edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan meclis üyelerinin kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.

Oluşturulma Tarihi : 01.08.2018