Share

2018 Yılı Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

02.07.2018 TARİHLİ VE 27 SAYILI KARAR:


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.Maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisi 2018 yılı Temmuz ayı olağan toplantısının 1.birleşimini yapmak üzere 02.07.2018 tarihinde Meclis 2.Başkan V. Mehmet Ali BİLİM' in Başkanlığında Meclis Toplantı salonunda toplandı.   
      Meclisçe gündeme eklenen Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün 26.06.2018 tarih ve 215 sayılı müzekkeresi ekinde yer alan dilekçede Kırıktaş Sokağının 15 Temmuz Mahallesine bağlanması talebi üzerinde yapılan görüşmelerde;
      İlçemiz Damlacık Mahallesine bağlı Kırıktaş sokağının bağlı bulunduğu mahalleden ayrılarak en yakın mahalle olan 15 Temmuz Mahallesi’ne bağlanma talebine ilişkin dilekçe müdürlüğümüzce incelenmiştir.
      Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucu; Kırıktaş sokağının bağlı bulunduğu Damlacık Mahallesi sakinleriyle aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle uzun süredir devam eden bir husumetin bulunduğu, bu husumetin büyüyerek cinayetle sonuçlanan asayişe müessir olaya sebep olduğu ve husumetin halen devam etmekte olduğu, olayın adli mercilere intikal ettiği ve mahkemenin devam ettiği dilekçe ekinde sunulan Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığının 2016/352 sayılı iddianamesinden anlaşılmıştır.
      Kırıktaş sokağının bağlı bulunduğu Damlacık Mahallesi Muhtarlığı ile ilgili muhtarlık işlerinin aralarındaki husumet nedeniyle aksamaya uğradığı, Kırıktaş sokağında ikamet eden ve tamamı akraba olan ailenin Damlacık Mahallesi’nde bulunmalarının can güvenliği açısından sakıncalı olacağı, Damlacık Mahallesi’nde kurulan seçim sandıklarına dahi gidemeyecekleri değerlendirildiğinden, ayrıca olması muhtemel asayişe müessir bir olaya meydan verilmemesi amacıyla,5393 Sayılı Belediye Kanunun 9. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca Kırıktaş Sokağının Damlacık Mahallesinden ayrılarak en yakın mahalle olan 15 Temmuz Mahallesine bağlanması oy birliği ile karar verildi.


02.07.2018 TARİHLİ VE 28 SAYILI KARAR:


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.Maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisi 2018 yılı Temmuz ayı olağan toplantısının 1.birleşimini yapmak üzere 02.07.2018 tarihinde Meclis 2.Başkan V. Mehmet Ali BİLİM' in Başkanlığında Meclis Toplantı salonunda toplandı.   
      Meclisçe gündeme eklenen Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün 02.07.2018 tarih ve 7 sayılı müzekkeresi ekinde yer alan dilekçede Mahalle Kurulması üzerinde yapılan görüşmelerde;
      İlçemiz Damlacık Mahallesine bağlı Yukarıpolat Sokağında ikamet eden Mehmet İPEK ve arkadaşlarının Belediye Başkanlığına sunmuş oldukları dilekçede;  Yaklaşık 600 nüfusa sahip oldukları, bağlı bulundukları mahalleye 4 km. mesafede oldukları, sokaklarında ilkokul mevcut olup,  öğrencilerin eğitim gördüğünü, yollarının asfalt olup, ulaşımda herhangi bir sıkıntılarının bulunmadığını sokaklarında cami mevcut olup, atanmış imamın görev yaptığını ve imam evinin mevcut olduğunu beyan ederek Muhtarlık iş ve işlemlerinin daha rahat yürütülebilmesi, vatandaşların iş ve işlemlerinde daha kaliteli ve süratli hizmet verilebilmesi amacıyla sokaklarının müstakil bir mahalleye dönüştürülmesini talep etmektedirler
      Sokak sakinlerinin talepleri uygun görülerek, 5393 Sayılı Kanunun 9. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca Yukarıpolat Sokağının Damlacık Mahallesinden ayrılarak "YUKARI POLAT" adlı müstakil bir mahallenin oluşturulmasına oy birliğiyle karar verildi.


02.07.2018 TARİHLİ VE 29 SAYILI KARAR:


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.Maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisi 2018 yılı Temmuz ayı olağan toplantısının 1.birleşimini yapmak üzere 02.07.2018 tarihinde Meclis 2.Başkan V. Mehmet Ali BİLİM’ in Başkanlığında Meclis Toplantı salonunda toplandı.   
      Meclisçe gündeme eklenen Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün 02.07.2018 tarih ve 8 sayılı müzekkeresi ekinde yer alan dilekçede Mahalle Kurulması üzerinde yapılan görüşmelerde;
      M.Ali BİLİM ve arkadaşları tarafından İlçemiz Büyükyenice Mahallesi' ne bağlı Küçükyenice Sokağı'nın, muhtarlık iş ve işlemlerinin daha rahat yürütülebilmesi, vatandaşların iş ve işlemlerinde daha kaliteli ve süratli hizmet verilebilmesi, özellikle seçimler döneminde yoğunluk sebebiyle yaşanan sıkıntıların önüne geçilmesi amacıyla sokağın Büyükyenice Mahallesi’nden ayrılarak "DALYA" adıyla müstakil mahalleye dönüştürülmesini talep edilmektedir.
      Sokak sakinlerinin talepleri uygun görülerek, 5393 Sayılı Kanunun 9. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca Aşağı Yenice Sokağı’nın Büyük Yenice Mahallesinden ayrılarak "DALYA"  adlı müstakil bir mahallenin oluşturulmasına oy birliğiyle karar verildi.


02.07.2018 TARİHLİ VE 30 SAYILI KARAR:


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.Maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisi 2018 yılı Temmuz ayı olağan toplantısının 1.birleşimini yapmak üzere 02.07.2018 tarihinde Meclis 2.Başkan V. Mehmet Ali BİLİM' in Başkanlığında Meclis Toplantı salonunda toplandı.   
      Meclisçe gündeme eklenen Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün 02.07.2018 tarih ve 5 sayılı müzekkeresi ekinde yer alan dilekçede Mahalle Kurulması üzerinde yapılan görüşmelerde;
      Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce İskân Kanunu kapsamında göçer ailelerin iskânı amacı ile hazırlanan ve Şanlıurfa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün talebi ile 5 yeni yerleşim alanı tapuya bildirilmiş ve bu çerçevede 5 yeni yerleşim alanına ait uygulama imar planları ve bunlara bağlı olarak yapılan parselasyon planları gereği her parsel yaklaşık bin metrekare olacak şekilde, bin 67 imar parseli üretildi. Yaklaşık 107 hektar alanın imar parselinin tüm kontrol ve tescil işlemleri tamamlanarak bin 67 parselin tapuları hak sahiplerine verilmiştir.
      Oluşturulan bu yerleşim alanlarından 2. grup yerleşim alanındaki Hamık, Göle ve Sufra küme evlerinden oluşan "SUFRA" adlı bir mahallenin kurulmasına ve adı geçen küme evlerinin bu mahalleye bağlanmasına meclis oturumuna katılan meclis üyelerinden Sabri BENLİ, Mehmet DAĞTEKİN, Fetullah ZENGİN, Mehmet DOLUK, Mehmet ÇELEBİ, İzzetin KURT ve Nedim DELİKTAŞ'ın red oyuna karşılık 15 kabul oyu ve oy çokluğuyla karar verildi.


02.07.2018 TARİHLİ VE 31 SAYILI KARAR:


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.Maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisi 2018 yılı Temmuz ayı olağan toplantısının 1.birleşimini yapmak üzere 02.07.2018 tarihinde Meclis 2.Başkan V. Mehmet Ali BİLİM' in Başkanlığında Meclis Toplantı salonunda toplandı.      
      Meclisçe gündeme eklenen Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün 02.07.2018 tarih ve 4 sayılı müzekkeresi ekinde yer alan dilekçede Mahalle Kurulması üzerinde yapılan görüşmelerde;
      Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce İskân Kanunu kapsamında göçer ailelerin iskânı amacı ile hazırlanan ve Şanlıurfa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün talebi ile 5 yeni yerleşim alanı tapuya bildirilmiş ve bu çerçevede 5 yeni yerleşim alanına ait uygulama imar planları ve bunlara bağlı olarak yapılan parselasyon planları gereği her parsel yaklaşık bin metrekare olacak şekilde, bin 67 imar parseli üretildi. Yaklaşık 107 hektar alanın imar parselinin tüm kontrol ve tescil işlemleri tamamlanarak bin 67 parselin tapuları hak sahiplerine verilmiştir.
      Oluşturulan bu yerleşim alanlarından 3. grup yerleşim alanındaki Bayat, Civeyn, Cıssıh, Gellegöç, Keserelevset, Serte ve Şibli küme evlerinden oluşan "GELLEGÖÇ" adlı bir mahallenin kurulmasına ve adı geçen küme evlerinin bu mahalleye bağlanmasına meclis oturumuna katılan meclis üyelerinden Sabri BENLİ, Mehmet DAĞTEKİN, Fetullah ZENGİN, Mehmet DOLUK, Mehmet ÇELEBİ, İzzetin KURT ve Nedim DELİKTAŞ'ın red oyuna karşılık 15 kabul oyu ve oy çokluğuyla karar verildi.


02.07.2018 TARİHLİ VE 32 SAYILI KARAR:


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.Maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisi 2018 yılı Temmuz ayı olağan toplantısını yapmak üzere 02.07.2018 tarihinde Meclis 2. Başkanvekili Mehmet Ali BİLİM' in Başkanlığında Meclis Toplantı salonunda toplandı.
      Meclisin Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi için yapılan görüşmelerde;
      5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi ve Meclis Çalışma yönetmeliğinin 6. Maddesi gereğince bir sonraki toplantı tarihinin 01.08.2018 saat 14:00 olarak tespit edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan meclis üyelerinin kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.


Oluşturulma Tarihi : 02.07.2018