Share

2021 Yılı Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

04.10.2021 TARİHLİ VE 81 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe Gündem Maddesi olan 2022 Mali Yılı Bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması maddesi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

            2022 Yılı Belediye Bütçesi;

a) Bütçe Kararnamesinin, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine,

b) Gider Bütçesinin ekonomik kodlamasının birinci düzeyinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine,

c) Gelir Bütçesinde kurumsal kodlaması yapılan birimlerin fonksiyonel kodlamasının birinci düzeyinin, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, Plan ve Bütçe komisyonunun 05.10.2021 tarihinde saat 10:00’ da toplanmasına, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 24 meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.

 

04.10.2021 TARİHLİ VE 82 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe gündeme eklenen “Ek Ödenek Talebi” ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 21.09.2021 tarih ve E-85033555-841.99-2078 sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesi “(1) Ek ödenek; bütçede tertibi bulunduğu halde ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen ve bütçede tertibi açılmayan, ancak yapılmasında zorunluluk bulunan bir hizmet için tertip açılarak, bütçenin diğer tertiplerindeki ödeneklere dokunulmadan alınan ödenektir. (2) Ek ödenek ancak bütçe yılı içerisinde verilebilir. Ek ödenek verilmesi meclis kararı ile yapılır. Büyükşehir ilçe belediyelerinde ise belediye meclislerince kabul edildikten sonra büyükşehir belediye meclisince karara bağlanır. (3) Ek ödenek verilmesi için yeni bir gelir veya finansman kaynağının bulunması zorunludur.”

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğünün korona virüs tedbirleri kapsamında devam eden hijyen, dezenfektasyon, ilaçlama vs. çalışmaları kapsamında Fen İşleri Müdürlüğüne 9.240.000,00 TL ve Temizlik İşleri Müdürlüğüne 760.000,00 TL toplam 10.000.000,00 TL ek ödenek tahsis edilmesi hususunun incelenmek üzere, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 24 meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.

 

04.10.2021 TARİHLİ VE 83 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe gündem maddesi olan Temizlik İşleri Müdürlüğünün 22.09.2021 tarihli ve E-87839013-000-2089 sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü envanterinde kayıtlı bulunan sırasıyla;  63 SH 976, 63 SK 644, 63 SH 604, 63 SH 607, 63 SE 576, 63 VK 952, 63 SE 904, 63 HD 958, 63 SA 021, 63 SH 732, 63 HA 490, 63 HE 724 ve 63 HE 723 plakalı araçların 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15. ve 18. maddeleri gereğince kamu hizmetine tahsis edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 19 meclis üyesinden Dilan ABLAY, Ayşe IŞIK, Osman KIRDAR, Fethullah FİDAN ve Mahmut DAĞTEKİN’ in red oylarına karşılık 19 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

04.10.2021 TARİHLİ VE 84 SAYILI KARAR:

 

          Meclisçe gündem maddesi olan Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 21.09.2021 tarihli ve E-98594420-000-2069 sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünde bulunan su kulesi tepesinde GSM operatörlerine ait baz istasyonlarından Belediyemize gelir kaydetmek ve kamu yararı oluşturmak için 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesi gereği; Vodafone, Turkcell ve Türk Telekom operatörlerine baz istasyon başına yıllık 10.000,00 TL kira bedeli ile kiralanmasına, yıllık miktarın yılın bitimi beklenilmeden yine kamu yararı gözetilerek 5 yıllık yapılacak protokol ile toplam 50.000,00 TL bedelin protokol yapıldığı tarih itibariyle en geç 3 ay süre sonunda belediyemiz veznesine yatırılmasına, kira kontratının ve diğer işlemlerin yapılması için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 24 meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.

 

04.10.2021 TARİHLİ VE 85 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe gündem maddesi olan Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun Görüşülmesi ile ilgili 17.09.2021 tarihli ve 6 sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığının Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;     

Komisyon Raporu: Belediye Meclisi 08.09.2021 tarih ve 79 Sayılı Meclis Kararının 1.Fıkrası ile görevlendirilen komisyonumuz 13-14-15-16 ve 17.09.2021 tarihlerinde yapmış olduğu 5 günlük çalışması aşağıya çıkarılmıştır.

Meclis Kararının 1.maddesinde Belediye Meclis Üyeleri Ümit BİLGİN ve Mehmet ORAL’ ın 06.09.2021 tarihli belediyemize ait olan kilitli parke taşı atölyesinin günlük kapasitesinin ne kadar olduğu, tam kapasite çalışırsa 24 saatte kaç adet taş üreteceği ve üretim yaparken hangi tür kalıplar kullanıldığı konulu müzekkeresi üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde;

Parke taşı imalatı makinesi 24 saat çalışırsa 2250 m2 imalat edebilmektedir. Fakat makine ustalarından alınan bilgiye göre makinenin ancak 8 saat çalışabildiği, daha fazla çalıştığı zamanda makine ısınıp hata verip arıza verdiği, 8 saat çalışma esasına göre 1 günde 8 saat 750 m2 kilitli parke taşı imalatı yapıldığı, 1 m2 kilitli parke taşında 36 adet taş bulunduğu, bir günde sekiz saatte yaklaşık 2000 adet kilitli parke taşı üretildiği, üretilen taşların boyutu 20 cm uzunluk ve 8 cm kalınlıkta olduğu, bir adet parke taşın ağırlığı yaklaşık 5 kg ağırlığındadır.

İş bu rapor Plan Bütçe komisyonu tarafından hazırlanarak imza altına alınmıştır. Meclisin bilgisine arz ederiz.

Bu yöndeki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun kabulüne, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 24 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

04.10.2021 TARİHLİ VE 86 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe gündem maddesi olan Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Başkanlığının 24.09.2021 tarihli ve 5 nolu raporu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

Komisyon Raporu: Belediye Meclisimizin 08.09.2021 tarihli ve 79 Sayılı kararı gereği 4. Fıkrası ile komisyonumuza havale edilen konu ile ilgili çalışmaları yapmak üzere komisyonumuz 20-21-22-23 ve 24.09.2021 tarihlerinde toplandı.

06.09.2021 tarihli ve bila sayılı Meclis Üyeleri Erhan BAYOL ve İsak UĞUR’ un müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde:

            Yukarıda bahse konu Meclis Kararı ile komisyonumuza havale edilen Yenişehir mahallesinde bulunan ilçe mezarlığı doluluk oranına ulaşmıştır. Bununla ilgili herhangi bir çalışma olup olmadığı, yeni mezarlık alanı Ceylanpınar’ın hangi tarafında yapılması düşünüldüğü ve yeni mezarlık alanının kaç metre kare üzerinde yapılacağı ile ilgili yapılan araştırmalara neticesinde,

İlçemiz mevcut mezarlık alanı Selahaddin Eyyübi mahallesi 496 ada 1 numaralı parseldir.  Mevcut mezarlık alanına ek olarak 07.07.2010 tarih ve 46 sayılı meclis kararının 2.maddesi ile yapımına karar verilen ve 06.10.2011 tarih ve 101 sayılı meclis kararı ile onaylanan planda ağaçlandırılacak alan olarak planlanan İlçemiz Yenişehir Mahallesi 510 ada 1 numaralı parsel ek mezarlık alanı olarak düşünülmüştür.

Aynı alan daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanlığının 16.12.2012 tarih ve 602 sayılı meclis kararı ile Mezarlık Alanı olarak planlanmış ve onaylanmıştır. TİGEM’in açtığı davalar sonucu Şanlıurfa 1.İdare Mahkemesinin 2012/7 Esas ve 2016/420 sayılı Kararı ve Danıştay 6. Daire Başkanlığının 2016/10091 Esas ve 2020/7574 sayılı Kararları ile mezarlık alanı olarak planlanan 510 ada 1 numaralı parselin de bulunduğu alanın imar planı iptal edilmiştir. Belediye Meclisimizin 23.06.2021 tarih ve 58 sayılı kararı ile TİGEM den kamulaştırılması planlanan ve halen işlemleri devam eden alanda çizilecek imar planında yeni mezarlık alanı planlanması yapılacaktır.

Bu yöndeki Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Başkanlığının raporunun kabulüne, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına, yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 24 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

05.10.2021 TARİHLİ VE 87 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe gündem maddesi olan Çevre Düzeni ve Temizliği Komisyonu Raporunun Görüşülmesi ile ilgili 24.09.2021 tarihli ve 4 sayılı Çevre Düzeni ve Temizliği Komisyonu Başkanlığının Çevre Düzeni ve Temizliği Komisyonu Raporu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;         

Komisyon Raporu: Belediye Meclisimizin 08.09.2021 tarihli ve 79 Sayılı kararı gereği 2.fıkrası ile komisyonumuza havale edilen konu ile ilgili çalışmaları yapmak üzere komisyonumuz 20-21-22-23 ve 24.09.2021 tarihlerinde toplandı.

Belediye Meclis Üyeleri Erhan BAYOL ve Şehmus BAYIR’ ın 06.09.2021 tarihli ve bila sayılı müzekkerelerinde ilçe genelindeki su gideri mazgallar kışa hazırlık için temizlendi mi, temizlenmediyse ne zaman temizlenmesi düşünüldüğü konusunda yapılan görüşmeler neticesinde;

Su gider mazgalları yaklaşık olarak 1 ay önce temizlenmiş ve bu ay içerisinde kıştan önce tekrar temizlenecek olup, kışa hazırlık çalışmaları devam etmektedir. İş bu rapor taraflarca imza altına alınmıştır.

Bu yöndeki Çevre Düzeni ve Temizliği Komisyonu Raporunun kabulüne, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına, yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 24 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

05.10.2021 TARİHLİ VE 88 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe gündem maddesi olan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporunun Görüşülmesi ile ilgili 01.10.2021 tarihli ve 4 sayılı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanlığının Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 08/09/2021 tarih ve 79 sayılı kararının 3.fıkrasıyla görevlendirilen komisyonumuz 27-28-29-30 Eylül ve 01.10.2021 tarihleri arasında çalışmalar yapmıştır.

Belediye Meclis Üyeleri Aziz CAYMAZ ve İsak UĞUR’ un 08/09/2021 tarihli ve bila sayılı müzekkereleri üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde; 

Ceylanpınar Özel Eğitim Uygulama Okulu, İMKB Ortaokulu, Mevlâna Ortaokulu, Cengiz Topel İlkokulu, Anadolu Lisesi, Şehit Nurcan Karakaya Lisesi, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Kepez Ortaokulu, Kız Öğrenci Pansiyonu, Pınar İlkokulu, Muratlı İlkokulu, Yukarı esence İlkokulu, Ömer Hoca Kurs Merkezi, Yukarı Taş yalak İlk Öğretim Okullarında,

2021-2022 Yılı içerisinde Eğitim ve öğretime başlamadan önce Merkez ve Kırsalda bulunan tüm okulların ilaçlanması ve dezenfektasyon çalışmaları %80 oranında tamamlanmış ve kalan %20’lik kısımda da çalışmalar devam etmektedir. İş bu rapor taraflarca imza altına alınmıştır.

Bu yöndeki Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporunun kabulüne, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 24 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

06.10.2021 TARİHLİ VE 89 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe gündem maddesi olan Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun Görüşülmesi ile ilgili 06.10.2021 tarihli ve 7 sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığının Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;      

Komisyon Raporu: Belediye Meclisi 04.10.2021 tarih ve 82 Sayılı Meclis Kararı gereğince görevlendirilen komisyonumuz 06.10.2021 tarihinde 10:00-14:00 saatleri arasında yapmış olduğu çalışma aşağıya çıkarılmıştır.

         (1) Ek ödenek; bütçede tertibi bulunduğu halde ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen ve bütçede tertibi açılmayan, ancak yapılmasında zorunluluk bulunan bir hizmet için tertip açılarak, bütçenin diğer tertiplerindeki ödeneklere dokunulmadan alınan ödenektir.

(2) Ek ödenek ancak bütçe yılı içerisinde verilebilir. Ek ödenek verilmesi meclis kararı ile yapılır. Büyükşehir ilçe belediyelerinde ise belediye meclislerince kabul edildikten sonra büyükşehir belediye meclisince karara bağlanır.

(3) Ek ödenek verilmesi için yeni bir gelir veya finansman kaynağının bulunması zorunludur.

Belediyemiz Temizlik işleri Müdürlüğünün yaşanan Korona Virüs tedbirleri nedeniyle rutin olarak Cadde ve Sokakları dezenfekte etmek, ev ve işyerlerini ilaçlamak hijyen malzemeleri, temizlik malzemeleri, dezenfektan alımı ve maske alımları nedeniyle bundan sonraki süreç için bütçesinin yetmeyeceği anlaşılmış ve ek ödenek aktarılması hasıl olduğu anlaşılmıştır. Yine Belediyemiz Fen işleri Müdürlüğü yapacağı hizmetlerin aksamaması adına ek ödenek talebinin hasıl olduğu anlaşılmıştır.

Ek ödenek verilmesi için gelir ve finansman kaynağı olarak Belediyemizce Arsa satışı yapmak, cari nitelikli diğer işler için genel bütçeden alınan paylar, merkezi idare vergi gelirlerinden alınan paylar, Çevre Temizlik Vergisinden alınan paylar ve diğerlerinden alınan proje yardımları finansman olarak kullanılacağı tespit edilmiştir.

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü hizmetleri devam ettirmek ve Temizlik İşleri Müdürlüğünün Korona virüs Tedbirleri kapsamında devam eden hijyen, dezenfektasyon, ilaçlama vs. çalışmaları kapsamında Fen İşleri Müdürlüğüne 9.240.000,00 TL ve Temizlik İşleri Müdürlüğüne 760.000,00 TL toplam 10.000.000,00 TL Ek Ödenek tahsis edilmesi gerektiği tespit edilmiş olup Ek ödenek Cetveli ekte sunulmuştur. Bilgilerinize arz ederiz.

Bu yöndeki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun kabulüne, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 24 meclis üyesinden Ayşe IŞIK, Osman KIRDAR, Fethullah FİDAN ve Mahmut DAĞTEKİN’ in red oylarına karşılık 20 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.  

 

14.10.2021 TARİHLİ VE 90 SAYILI KARAR:

 

KOMİSYON İNCELEMESİ: Komisyonumuza ekim ayı meclis toplantısının birinci birleşiminde havale edilen;

          Başkanlığımız 2022 Mali Yılı Bütçesi, ilgili Müdürlüklerin teklifleri birleştirilmek sureti ile Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanmış olan 2022 Mali Yılı Bütçesinin dağılımı aşağıda açıklanmıştır.

          2022 mali yılı bütçe teklifi ve bağlı cetvelleri 5393 sayılı yasanın 62.maddesi ve Belediye Bütçe Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 27.maddesi gereğince incelenmiş olup, Belediye Bütçe Muhasebe Usulü Yönetmeliği hükümlerine uygun biçimde hazırlandığı, Belediye Encümeninin 23.09.2021 tarihli ve 11 sayılı kararı ile Meclise sevk edildiği görülmüştür.

        2022 yılına ait 24 maddelik Bütçe Kararnamesi ile;

1)- 2022 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

Madde 1- Belediye Birimleri için "(A) Ödenek Cetvelinde" gösterildiği gibi toplam (80.000.000,00) TL ödenek verilmiştir.

Madde 2- Belediye Bütçesinin Gelirleri "(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması" cetvelinde gösterildiği gibi toplam (80.000.000,00 TL) olarak tahmin edilerek ödenek denkleştirilmiştir.

Madde 3- Yedek ödenek 4.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir.

Madde 4- 2022 Yılı Gider Bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

Madde 5- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir.

Madde 6- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

Madde 7- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8. Maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinde ödenecektir.

Madde 8- Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur.

 a- Ödenek Cetveli- A (Örnek-14)

 b- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması- B cetveli (Örnek-15)

 c- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması cetveli (Örnek-31)

 ç- Gelirlerin Yasal Dayanağını gösterir (C) cetveli (Örnek-17)

 d- Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18)

 e- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen iki yıl Bütçe Tahmini

Cetveli (Örnek-8)

 f- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19)

 g- Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek-20)

 h- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler  (G) cetveli  (Örnek-21)

 ı-Memur olmayanlara verilecek yollukları gösterir (H) cetveli (Örnek-22)

 i-İhdas edilen memur kadrolarını gösterir (K-1)  Cetveli (Örnek-23)

 j-İhdas edilen sürekli işçi kadrolarını gösterir (K-2) Cetveli (Örnek 24)

 k-237 sayılı taşıt Kanununa göre satın alınacak taşıtları gösterir (T-1) cetveli (Örnek-25)

 l-Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli  (Örnek-26)

 m-Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27)

 n-Finansman Programı (Örnek-28)

 o-Personel Giderleri Toplamının Bütçe Gelirleri Toplamına Oranı     

Madde 9- Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilmesine.

Madde 10- Daha önce kabul edilen plan ve yıllık yatırım programları ve beldenin kalkınmasını temin için Meclisçe yapılması uygun görülen, işlere ilişkin olarak borçlanma kararı verildikten sonra kurum adına borçlanmaya Belediye Başkanının yetkili kılınmasına.

Madde 11- Vergi, Resim, Harç ve Katılım paylarının tahsil süreleri 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nda gösterilen zamanlarda, diğer gelirler ile tahakkuka bağlı olarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili hakkında Kanun ve diğer ilgili kanunlarının ön gördüğü şekilde tahsil edilmesine.

Madde 12- Belediye Vergilerine, harçlarına ve katılma paylarına ait tahsil zamanları, 2464 sayılı kanunda belirtilen ve takside bağlanması gereken gelirlerden İlan ve Reklam Vergisi için MAYIS ve EKİM, Harcamalara Katılma Payı için de MART ve EKİM ayları Belediye Meclisince tayin edilerek yılda iki eşit taksitle tahsil edilecektir.      

Madde 13- 5393 sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin son bendi "Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar Kamu hizmetlerinde fiilen uygulanan malları ile Belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez" denilmekte olup, belirtilen yasalar çerçevesinde Belediyemizin Bankalardaki mevcut cari hesaplarına esham tahvilatı bonoları ve Belediyenin taşınır, taşınmaz mallarına ve bunların gelirlerine Kamu hizmetlerine tahsis edilmiş olduğundan haczedilemez hükmünün uygulanmasına.

Madde 14- Belediye Başkanı ivazsız bağış almaya yetkilidir.

Madde 15- a) 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 32.maddesinde belirtilen miktar ile, 25. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen gösterge rakamları esas alınarak denetim komisyonu üyelerine huzur hakkı ödenir.

b) Meclis Başkan ve üyelerine, komisyon üyelerine katıldıkları toplantıların her gün için Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri tutarı üzerinden günlük huzur hakkı ödenir.

c) Belediye Başkan vekiline, çalıştığı günler için aylık Belediye Başkanlık ödeneğinin 1 / 30 tutarında ödeme yapılır.

ç) Belediye Başkanı tarafından Meclis Üyeleri arasından atanan Belediye Başkan Yardımcısına, Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3 oranında aylık ödenek verilir.

d) Encümen Üyelerine 5393 Sayılı Belediye kanununun 36. maddesinde belirtildiği oranda brüt olarak ödenek verilir. Encümenin Memur üyelerine bu ödeneğin yarısı verilir.

d) Belediye memurlarından yan ödeme alanların, kadro unvanları hala aldıkları yan ödemelerin ödenmesine 2022 Yılında devam olunur. Yıl içerisinde usulüne uygun olarak bazı değişiklikler yapıldığı takdirde ödemeler yeni miktarlar üzerinden yapılır.

e) Bilirkişi ücretinin çalıştığı zaman yevmiyesinin brüt olarak 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nda Meclis Üyelerine verilen oranda ödenek verilir.

f) Görevlerinin niteliği gereği, günün 24 saatinde devamlılık gösteren Zabıta hizmetlerinde çalışan personele Devlet Bütçe Kanununda en son nüfus sayımına göre tespit edilen miktarlar üzerinden fazla çalışma ücreti ödenir.

Madde 16- Günün koşullarına göre Belediye Memurlarının sendikası ve işçilerle sözleşme yapma üzere Belediye Başkanı yetkilidir.

Madde 17- Belediye Memur ve işçilerine mevzuat ve Toplu iş Sözleşmesi Hükümlerine göre fazla mesai yaptırmaya Belediye Başkanı yetkilidir.

Madde 18- Belediye ve Bağlı kuruluşları ile Mahalli idare Birliklerinin Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24. maddesine istinaden, 5620 sayılı Kanunun 3. ve geçici 1. maddeleri hükümleri gereğince 2022 yılında Belediye Başkanlığınca Belediyemizde Memur Kadro sayısı 268 x %20 = 53,6 kişi = 54 kişi x 12 ay = 648 adam/ay 54 mevsimlik geçici işçi çalıştırılması için Belediye Başkanı yetkilidir.

Madde 19- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 67.maddesinde kiBelediyede Belediye Meclisinin, belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili organın kararı ile park, bahçe, sera, refüj, kaldırım ve havuz bakımı ve tamiri; araç kiralama, kontrollük, temizlik, güvenlik ve yemek hizmetleri; makine-teçhizat bakım ve onarım işleri; bilgisayar sistem ve santralleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri; sağlıkla ilgili destek hizmetleri; fuar, panayır ve sergi hizmetleri; baraj, arıtma ve katı atık tesislerine ilişkin hizmetler; kanal bakım ve temizleme, alt yapı ve asfalt yapım ve onarımı, trafik sinyalizasyon ve aydınlatma bakımı, sayaç okuma ve sayaç sökme-takma işleri ile ilgili hizmetler; toplu ulaşım ve taşıma hizmetleri; sosyal tesislerin işletilmesi ile ilgili işler, süresi ilk mahallî idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürülebilir.” Hükmü gereğince madde metninde belirtilen işlerle ilgili Belediyemiz birimlerince 2022 yılı içerisinde; yıllara yaygın ihalelerin yapılması ve bu ihalelerin onaylanması için Belediye Başkanı yetkilidir.

Madde 20- 2022 Yılında; Belediye Başkanı, Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri ve Belediyemiz Yetkili Personelinin birimleri ile ilgili gerek seminer, sosyal ve kültürel görüşme, araştırma, inceleme ve gerekse Uluslararası toplantılara katılmak, teknik ve idari yönden bilgi alışverişinde bulunmak üzere yurt dışına gönderilmelerine izin verilmesine, harcırah ile yol masraflarının Belediyemiz Bütçesinin ilgili tertibinden ödenmesine, bu konudaki işlemler için Belediye Başkanı ve Belediye Encümeni yetkilidir.

Madde 21- Belediyemizce ihtiyaç sahiplerine Ramazan Ayı boyunca yemek ikramı yapmaya, yıl içinde ayrıca Ramazan ve Kurban Bayramlarında ihtiyaç sahiplerine ayni veya nakdi yardım yapmaya, İlçede meydana gelen taziyeler ve sosyal amaçlı aktivitelere yemek, çay, şeker, su yardımında bulunmaya Belediye Başkanı yetkilidir.

Madde 22- İlçemizde ikamet eden başarılı öğrenciler ile amatör spor kulüpleri ve genç bireylerin eğitim gördüğü spor kurslarına ayni ve nakdi yardımda bulunmaya Belediye Başkanı yetkilidir.

Madde 23- Bu Kararname hükümleri 01 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 24- Bu Kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

 

BİRİMLERE VERİLEN ÖDENEK MİKTARLARI

 

Özel Kalem Müdürlüğü                                 :     2.650.000,00 TL

Destek Hizmetleri Müdürlüğü                       :   33.050.000,00 TL

Bilgi İşlem Müdürlüğü                                  :     1.300.000,00 TL

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü        :   15.250.000,00 TL

Yazı İşleri Müdürlüğü                                   :        270.000,00 TL

Hukuk İşleri Müdürlüğü                                :        800.000,00 TL

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü  :        240.000,00 TL

Fen İşleri Müdürlüğü                                     :   14.000.000,00 TL

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü                       :     1.300.000,00 TL

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                 :     1.100.000,00 TL

Mali Hizmetler Müdürlüğü                           :     5.190.000,00 TL

Temizlik İşleri Müdürlüğü                            :     3.200.000,00 TL

Zabıta Müdürlüğü                                          :        310.000,00 TL

Plan ve Proje Müdürlüğüne                           :        240.000,00 TL

Ruhsat Denetim Müdürlüğü                          :          80.000,00 TL

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü                         :          45.000,00 TL

Sosyal Yardım Müdürlüğü                            :        860.000,00 TL

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü                           :        115.000,00 TL

TOPLAM                                                      :   80.000.000,00 TL

 

GİDER BÜTÇESİ: FONKSİYONEL SINIFLARDIRMA 1.DÜZEY

—BELEDİYE GİDERLERİ         

                                                               

a)01-Personel giderleri                                   :   13.269.000,00 TL

b)02-SGK Devlet Primi                                 :     2.483.400.00 TL

c)03-Mal ve Hizmet alımı                             :   43.528.850,00 TL

d)04-Faiz Giderleri                                        :            1.000,00 TL

e)05-Cari Transferler                                     :     2.309.000,00 TL

f)06-Sermaye Giderleri                                  :   14.370.450,00 TL

g)07-Sermaye Transferi                                :          37.500,00 TL

h)09-Yedek Ödenek                                      :     4.000.000,00 TL

GİDERLER TOPLAMI                                :   80.000.000,00 TL

 

GELİR BÜTÇESİ: EKONOMİK SINIFLANDIRMA 1.DÜZEY

—BELEDİYE GELİRLERİ

 

a) 01-Vergi Gelirleri                                      :    2.790.000,00 TL

b) 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri           :       580.000,00 TL

c) 04-Alınan Bağış ve Yardımlar                  :  23.914.000,00 TL

d) 05-Diğer Gelirler                                       :  52.439.000,00 TL

e) 06-Sermaye Gelirleri                                 :       277.000,00 TL

GELİRLER TOPLAMI                                 :  80.000.000,00 TL tahmin edildiği anlaşılmıştır.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Ceylanpınar Belediyesinin 2022 Mali Yılı Hazırlık Bütçesinin ve bağlı cetvellerin usulüne uygun tutulduğu, Bütçede yer alan

Fonksiyonel Sınıflandırmadan

-Genel Kamu Hizmetlerine Toplam              : 58.848.000,00 TL

-Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri         :      310.000,00 TL

-Çevre Koruma Hizmetleri                            :   3.200.000,00 TL

-İskân ve Toplum Refahı Hizmetleri             : 15.585.000,00 TL

-Sağlık Hizmetleri                                          :        80.000,00 TL

-Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetlerine        :   1.100.000,00 TL

-Sosyal Güvenlik Sosyal Yardım Hizmetleri :      877.000,00 TL olarak ödenek ayrıldığı,

Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılmasından

-Vergi Gelirleri, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, Alınan Bağış ve Yardımların, Diğer Gelirler, Sermaye Gelirlerinin Bütçeye Oranı oluşturularak bütçe denkliğinin sağlandığı görülmüştür.

İzleyen iki yıl Bütçe Tahmini olarak

Belediye İdare Bütçesi 2023 Yılı                  :  84.000.000,00 TL

Belediye İdare Bütçesi 2024 Yılı                  :  88.200.000,00 TL

       Bütçe Gideri tahmin edildiği görülmüş olup; Hazırlanmış olan 2022 Mali Yılı Bütçesi ve izleyen iki yıl Gider Bütçe tahminleri ve 24 maddelik Bütçe Kararnamesi Komisyonumuzca uygun bulunmuştur.

        Meclise Arz Olunur. Denilmekle;

KARAR: Başkanlığımızca hazırlanıp, Belediye Encümeninin 23.09.2021 tarih ve 11 sayılı kararı ile Meclise sevk edilen ve 04-05-06 ve 07.10.2021 tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülüp karara bağlanan Belediyemiz 2022 Mali Yılı Bütçe tasarısı üzerinde yapılan görüşmeler tamamlanarak; ad okuma suretiyle açık oylamaya geçildi,

Buna göre 2022 Mali Yılı Bütçe Kararnamesinde belirtilen

-1. Madde okunarak ad okuma suretiyle yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 25 meclis üyesinden Ayşe IŞIK, Dilan ABLAY, Osman KIRDAR, Fethullah FİDAN, Mahmut DAĞTEKİN red oyuna karşılık 20 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

-2. Madde okunarak ad okuma suretiyle yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 25 meclis üyesinden Ayşe IŞIK, Dilan ABLAY, Osman KIRDAR, Fethullah FİDAN, Mahmut DAĞTEKİN red oyuna karşılık 20 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

-3. Madde okunarak ad okuma suretiyle yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 25 meclis üyesinden Ayşe IŞIK, Dilan ABLAY, Osman KIRDAR, Fethullah FİDAN, Mahmut DAĞTEKİN red oyuna karşılık 20 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

-4. Madde okunarak ad okuma suretiyle yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 25 meclis üyesinden Ayşe IŞIK, Dilan ABLAY, Osman KIRDAR, Fethullah FİDAN, Mahmut DAĞTEKİN red oyuna karşılık 20 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

-5. Madde okunarak ad okuma suretiyle yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 25 meclis üyesinden Ayşe IŞIK, Dilan ABLAY, Osman KIRDAR, Fethullah FİDAN, Mahmut DAĞTEKİN red oyuna karşılık 20 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

-6. Madde okunarak ad okuma suretiyle yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 25 meclis üyesinden Ayşe IŞIK, Dilan ABLAY, Osman KIRDAR, Fethullah FİDAN, Mahmut DAĞTEKİN red oyuna karşılık 20 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

-7. Madde okunarak ad okuma suretiyle yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 25 meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

-8. Madde okunarak ad okuma suretiyle yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 25 meclis üyesinden Ayşe IŞIK, Dilan ABLAY, Osman KIRDAR, Fethullah FİDAN, Mahmut DAĞTEKİN red oyuna karşılık 20 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

-9. Madde okunarak ad okuma suretiyle yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 25 meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

-10. Madde okunarak ad okuma suretiyle yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 25 meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

-11. Madde okunarak ad okuma suretiyle yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 25 meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

-12. Madde okunarak ad okuma suretiyle yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 25 meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

-13. Madde okunarak ad okuma suretiyle yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 25 meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

-14. Madde okunarak ad okuma suretiyle yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 25 meclis üyesinden Ayşe IŞIK, Dilan ABLAY, Osman KIRDAR, Fethullah FİDAN, Mahmut DAĞTEKİN red oyuna karşılık 20 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

-15. Madde okunarak ad okuma suretiyle yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 25 meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

-16. Madde okunarak ad okuma suretiyle yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 25 meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

-17. Madde okunarak ad okuma suretiyle yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 25 meclis üyesinden Ayşe IŞIK, Dilan ABLAY, Osman KIRDAR, Fethullah FİDAN, Mahmut DAĞTEKİN red oyuna karşılık 20 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

-18. Madde okunarak ad okuma suretiyle yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 25 meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

-19. Madde okunarak ad okuma suretiyle yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 25 meclis üyesinden Ayşe IŞIK, Dilan ABLAY, Osman KIRDAR, Fethullah FİDAN, Mahmut DAĞTEKİN red oyuna karşılık 20 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

-20. Madde okunarak ad okuma suretiyle yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 25 meclis üyesinden Ayşe IŞIK, Dilan ABLAY, Osman KIRDAR, Fethullah FİDAN, Mahmut DAĞTEKİN red oyuna karşılık 20 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

-21. Madde okunarak ad okuma suretiyle yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 25 meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

-22. Madde okunarak ad okuma suretiyle yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 25 meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

-23. Madde okunarak ad okuma suretiyle yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 25 meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

-24. Madde okunarak ad okuma suretiyle yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 25 meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

     2022 Mali Yılı Bütçe Kararnamesinde belirtilen yirmi dört (24) madde, madde madde okunarak yapılan açık oylama neticesinde, 2022 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi oturuma katılan 25 meclis üyesinden 5 red oyu’ na karşılık 20 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

25. Birimlere Verilen Ödenek Miktarları

      Madde okunarak ad okuma suretiyle yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 25 meclis üyesinden Ayşe IŞIK, Dilan ABLAY, Osman KIRDAR, Fethullah FİDAN, Mahmut DAĞTEKİN red oyuna karşılık 20 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

26. Gider Bütçesi Fonksiyonel Sınıflandırma 1.Düzeyi okunarak; ad okuma suretiyle yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 25 meclis üyesinden Ayşe IŞIK, Dilan ABLAY, Osman KIRDAR, Fethullah FİDAN, Mahmut DAĞTEKİN red oyuna karşılık 20 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

27. Gelir Bütçesi Ekonomik Sınıflandırma 1.Düzeyi okunarak; ad okuma suretiyle yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 25 meclis üyesinden Ayşe IŞIK, Dilan ABLAY, Osman KIRDAR, Fethullah FİDAN, Mahmut DAĞTEKİN red oyuna karşılık 20 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

28. 2023 Yılına Toplamda 84.000.000,00 TL Bütçe Gideri

Madde okunarak ad okuma suretiyle yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 25 meclis üyesinden Ayşe IŞIK, Dilan ABLAY, Osman KIRDAR, Fethullah FİDAN, Mahmut DAĞTEKİN red oyuna karşılık 20 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

29. 2024 Yılına Toplamda 88.200.000,00 TL Bütçe Gideri  

Madde okunarak ad okuma suretiyle yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 25 meclis üyesinden Ayşe IŞIK, Dilan ABLAY, Osman KIRDAR, Fethullah FİDAN, Mahmut DAĞTEKİN red oyuna karşılık 20 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

            Ayrışık (red)oy gerekçesi; gerekçe belirtilmeden red verildi.

            Belediye Meclisinin 2021 Yılı Ekim ayı toplantısının 04.10.2021 tarihli 1.birleşiminde Belediyenin 2022 Mali Yılı Bütçesinin maddeleri üzerinde yapılan açık oylama neticesinde bütçenin onaylanmasına, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına oturuma katılıp oylamaya iştirak eden 25 meclis üyesinden Dilan ABLAY, Ayşe IŞIK, Osman KIRDAR, Fethullah FİDAN ve Mahmut DAĞTEKİN’ in red oylarına karşılık 20 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

15.10.2021 TARİHLİ VE 91 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe gündem maddesi olan dilek ve temenniler maddesinde; Belediye Meclis Üyeleri

Cuma BARUTÇU, Yusuf GEÇEN, Ali KESKİN, Bozan ÇEÇAN, Erhan BAYOL, İsak UĞUR, Adil YILDIRIM ve Übeyt KURT’ un 12.10.2021 tarihli ve bila sayılı müzekkereleri üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;          

           1- Belediye Meclis Üyeleri Cuma BARUTÇU ve Yusuf GEÇEN’ in 12.10.2021 tarihli ve bila sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

           İlçemizde bulunan çocuklarımıza temizlik alışkanlığı kazandırmak amacıyla temizlik kampanyası başlatılması için gerekli çalışmalar yapılıp yapılmadığı yapılmadıysa ne zaman yapılacağı konusunda araştırmak ve bu konuda meclise bir rapor hazırlamak üzere Çevre Düzeni ve Temizliği Komisyonunun görevlendirilmesine,

           2- Belediye Meclis Üyeleri Ali KESKİN ve Bozan ÇEÇAN’ ın 12.10.2021 tarihli ve bila sayılı müzekkereleri üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde; 

           Büyükşehir Belediyesince onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planında tarımsal alan olan yerler ile ilgili yapılması düşünülen veya ne gibi çalışmalar yapılacağı konusunda araştırmak ve bu konuda meclise bir rapor hazırlamak üzere İmar Komisyonunun görevlendirilmesine,

           3- Belediye Meclis Üyeleri Erhan BAYOL ve İsak UĞUR’ un 12.10.2021 tarihli ve bila sayılı müzekkereleri üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde; 

           Kırsal mahallelerimizde bulunan okulların önünde yaya geçitlerinin olup olmadığı yaya geçitlerinin olmadığı yerde yaya geçitlerinin yapılıp yapılmayacağı konusunda araştırmak ve bu konuda meclise bir rapor hazırlamak üzere Ulaşım ve Trafik Komisyonunun görevlendirilmesine,

           4- Belediye Meclis Üyeleri Mehmet ORAL ve Ahmet ERGİN’ in 12.10.2021 tarihli ve bila sayılı müzekkereleri üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde; 

           İlçemizde eğitim gören engelli öğrencilerin ne tür sportif etkinliklerden yararlanıp yararlanmadıklarını, herhangi bir etkinlikten yararlanılmıyorsalar bu konuda ne gibi çalışmalar yapılacağı konusunda araştırmak ve bu konuda meclise bir rapor hazırlamak üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonun görevlendirilmesine,

          5- Belediye Meclis Üyesi Bozan ÇEÇAN’ ın 15.10.2021 tarihli ve bila sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde; 

İlçemiz kırsal mahallerinde sokaklara döşenen parke taşları yarım yamalak bırakıldığı ve hiçbir kırsal mahallenin tüm sokakları tamamlanmadığı, bazı kırsal mahallelerin ise yalnızca bir iki büyük sokağı parke taşı ile döşendiğini ve diğer sokakların yapılmadığı, sokakların tamamının döşenmemesi mahalle sakinlerini mağdur ettiği, yapılmayan sokaklardaki çamur ve balçıklar yapılan sokakları çirkin bir görünüme sahip olduğu, vatandaşların mağdur olduklarından dolayı bu konuda çözüm üretilmesi ve yarım yamalak yapılacağına bir mahallenin tamamı yapılıp sonra başka bir mahalleye geçilmesi konusunda araştırmak ve bu konuda bir rapor hazırlamak üzere Araştırma ve Geliştirme Komisyonunun görevlendirilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına, yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 25 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

15.10.2021 TARİHLİ VE 92 SAYILI KARAR:

 

Meclisin Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi için yapılan görüşmelerde;

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesi ve Meclis Çalışma yönetmeliğinin 6.maddesi gereğince bir sonraki toplantı tarihinin 01.11.2021 günü saat 11:00 olarak tespit edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına, yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 25 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Oluşturulma Tarihi : 21.10.2021