Share

2021 Yılı Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

 

02.08.2021 TARİHLİ VE 68 SAYILI KARAR:

Meclisçe gündeme eklenen “Aktarma” ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30.07.2021 tarih ve 1646 sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

5393 Sayılı Belediye Kanunun 38. Maddesi ve Belediye Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesi gereğince Özel Kalem Müdürlüğünün Diğer dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları Kaleminden Fen İşleri Müdürlüğünün Diğerleri Kalemine 120.000,00 TL, Özel Kalem Müdürlüğünün Dernek, Birlik, Kurum Kuruluş Kaleminden Fen İşleri Müdürlüğünün Diğerleri Kalemine 200.000,00 TL, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Sosyal Güvenlik Kurumuna Kaleminden Temizlik İşleri Müdürlüğünün Temizlik Malzemesi Alımları Kalemine 129.000,00 TL, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Memurların Öğle Yemeğine Yardım Kaleminden Temizlik İşleri Müdürlüğünün Temizlik Malzemesi Alımları Kalemine 80.000,00 TL, Bilgi İşlem Müdürlüğünün Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Kaleminden Temizlik İşleri Müdürlüğünün Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları Kalemine 146.000,00 TL, Bilgi İşlem Müdürlüğünün Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları Kaleminden Temizlik İşleri Müdürlüğünün Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları Kalemine 72.000,00 TL, Bilgi İşlem Müdürlüğünün Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımı Kaleminden Temizlik İşleri Müdürlüğünün Temizlik Malzemesi Alımları Kalemine 80.000,00 TL, Bilgi İşlem Müdürlüğünün Bilgisayar Alımları Kaleminden Temizlik İşleri Müdürlüğünün Temizlik Malzemesi Alımları Kalemine 150.000,00 TL, Bilgi İşlem Müdürlüğünün Lisans Alımları Kaleminden Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün Zamlar ve Tazminatlar kalemine 20.000,00 TL, Bilgi İşlem Müdürlüğünün Lisans Alımları Kaleminden Mali Hizmetler Müdürlüğü İller Bankasına Verilen Paylar Kalemine 30.000,00 TL, Bilgi İşlem Müdürlüğünün Patent Alımları Kaleminden Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün Zamlar ve Tazminatlar kalemine 40.000,00 TL, Bilgi İşlem Müdürlüğünün Patent Alımları Kaleminden Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün Yurtiçi Geçici Görev yollukları Kalemine 10.000,00 TL, Yazı İşleri Müdürlüğünün Kırtasiye Alımları Kaleminden Fen İşleri Müdürlüğünün Diğerleri Kalemine 28.000,00 TL, Yazı İşleri Müdürlüğünün Kırtasiye Alımları Kaleminden Fen İşleri Müdürlüğünün Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları Kalemine 27.000,00 TL, Yazı İşleri Müdürlüğünün Büro Malzemesi Alımları Kaleminden Fen İşleri Müdürlüğünün Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları Kalemine 10.000,00 TL, Yazı İşleri Müdürlüğünün Büro Malzemesi Alımları Kaleminden Fen İşleri Müdürlüğünün Hizmet Alım Suretiyle Çalıştırılan Kalemine 45.000,00 TL, Hukuk İşleri Müdürlüğünün Kusursuz Tazminatlar Kaleminden Zabıta Müdürlüğünün Sürekli İşçilerin Ücretleri Kalemine 200.00,00 TL, Hukuk İşleri Müdürlüğünün Kusursuz Tazminatlar Kaleminden Zabıta Müdürlüğünün Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Kalemine 80.000,00 TL, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler Kaleminden Fen İşleri Müdürlüğünün Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılanlara Kalemine 80.000,00 TL, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün Tanıtma Ağırlama Tören Fuar ve Organizasyon Kaleminden Fen İşleri Müdürlüğünün Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılanlara Kalemine 80.000,00 TL, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Harita Yapım ve Alım Giderleri Kaleminden Mali Hizmetler Müdürlüğünün İller Bankasına Verilen Paylar Kalemine 350.000,00 TL, Kültürel ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları Kaleminden Fen İşleri Müdürlüğünün Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler Kalemine 80.000,00 TL, , Kültürel ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Kaleminden Fen İşleri Müdürlüğünün Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler Kalemine 60.000,00 TL, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları Kaleminden Fen İşleri Müdürlüğünün Diğerleri Kalemine 236.000,00 TL, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Diğerleri Kaleminden Fen İşleri Müdürlüğü Kalemine 116.800,00 TL, Plan Projeler Müdürlüğünün Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler Kaleminden Fen İşleri Müdürlüğünün Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılanlara Kalemine 16.800,00 TL ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğünün Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler Kaleminden Fen İşleri Müdürlüğünün Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler Kalemine 44.000,00 TL ödeneğinin aktarılmasına, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 25 meclis üyesinden Dilan ABLAY, Ayşe IŞIK, Osman KIRDAR, Fethullah FİDAN ve Mahmut DAĞTEKİN’ in red oylarına karşılık 20 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir

 

 02.08.2021 TARİHLİ VE 69 SAYILI KARAR:

Meclisçe gündem maddesi olan dilek ve temenniler maddesinde; Belediye Meclis Üyeleri İbrahim ALMAZ, Erhan BAYOL, Ümit BİLGİN, Abdulkadir AKGEYİK, Adil YILDIRIM, Ahmet ERGİN, Übeyt KURT, Cuma BARUTÇU, Erhan BAYOL ve İsak UĞUR’ un 02.08.2021 tarihli ve bila sayılı müzekkereleri üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;          

           1- Belediye Meclis Üyeleri İbrahim ALMAZ ve Erhan BAYOL’ un 02.08.2021 tarihli ve bila sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

           Yeni devlet hastahanesinin çevre düzenlemesi ne zaman ve kim tarafından yapılacağını araştırmak ve bu konuda meclise bir rapor hazırlamak üzere Araştırma ve Geliştirme Komisyonunun görevlendirilmesine,

           2- Belediye Meclis Üyeleri Ümit BİLGİN ve Abdulkadir AKGEYİK’ in 02.08.2021 tarihli ve bila sayılı müzekkereleri üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde; 

          Polis noktası diye tabir ettiğimiz kavşakta trafik ışığı yapılması düşünülüp düşünülmediğinin araştırılıp meclise bir rapor hazırlamak üzere Ulaşım ve Trafik Komisyonunun görevlendirilmesine,

           3- Belediye Meclis Üyeleri Adil YILDIRIM ve Ahmet ERGİN’ in 02.08.2021 tarihli ve bila sayılı müzekkereleri üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde; 

           Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine bağlı gençlik ve spor müdürlüğünde hangi kurslar mevcut ve yenilerinin açılıp açılmayacağını araştırmak ve bu konuda meclise bir rapor hazırlamak üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun görevlendirilmesine,

           4- Belediye Meclis Üyeleri Erhan BAYOL ve İsak UĞUR 02.08.2021 tarihli ve bila sayılı müzekkereleri üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde; 

           Ceylanpınar-Kızıltepe arasında yapılan yol çalışması ne aşamada ve bağlantı yolları ile ilgili çalışmaları araştırmak ve bu konuda meclise bir rapor hazırlamak üzere Ulaşım ve Trafik Komisyonunun görevlendirilmesine,

           5- Belediye Meclis Üyeleri Übeyt KURT ve Cuma BARUTÇU 02.08.2021 tarihli ve bila sayılı müzekkereleri üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde; 

           Birimlerin 2022 yılı için bütçe hazırlığı var mıdır bu konuda meclise bir rapor hazırlamak üzere Plan Bütçe Komisyonunun görevlendirilmesine,

           6- Belediye Meclis Üyeleri Erhan BAYOL ve İsak UĞUR’ un 02.08.2021 tarihli ve bila sayılı müzekkereleri üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde; 

           Sultan Abdulhamit Han Caddesi ile Şaabin Caddesinin parke taşı mı yoksa asfalt mı yapılacağını araştırmak ve bu konuda meclise bir rapor hazırlamak üzere Araştırma ve Geliştirme Komisyonunun görevlendirilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına, yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 25 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

 


02.08.2021 TARİHLİ VE 70 SAYILI KARAR:

Meclisin Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi için yapılan görüşmelerde;

            5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesi ve Meclis Çalışma yönetmeliğinin 6.maddesi gereğince bir sonraki toplantı tarihinin 06.09.2021 günü saat 14:00 olarak tespit edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına, yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 25 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

Oluşturulma Tarihi : 19.08.2021