Share

2021 Yılı Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

05.07.2021 TARİHLİ VE 59 SAYILI KARAR:

Meclisçe gündeme maddesi olan “Hibe Edilen İş Makinesi” ile ilgili Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 07.06.2021 tarihli ve E-98594420-000-1283 sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe edilen bir adet Hidromek Marka ve Motor No:NM75621U343415G Şase No:HMK102SMP2S093883 Kazıcı Yükleyici kepçe iş makinesinin Kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. ve 18.maddeleri gereğince şartlı bağışların kabulüne,  iş makinesinin kamu hizmetine tahsis edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına, yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 20 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

 05.07.2021 TARİHLİ VE 60 SAYILI KARAR:

Meclisçe gündem maddesi olan Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Başkanlığının 18.06.2021 tarihli ve 2 nolu raporu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde; 

Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 04.06.2021 Tarihli ve 56 sayılı kararının 1.Fıkrası ile görevlendirilen komisyonumuz 14-15-16-17 ve 18 Haziran 2021 tarihleri arasında çalışmalar yapmıştır.

Meclis Üyeleri Ümit BİLGİN ve Erhan BAYOL’ un 03.06.2021 tarih ve bila sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

İlçemiz kırsal mahallelerimizde yapımı devam eden kilitli parke taşlarının hangi mahallelere yapıldığı, yapılan mahallelerin yüzde kaçının tamamlanıp tamamlanmadığı konusunda Boğalı Kırsal Mahallesinde yapılması gereken alanın 30.000 m2 olduğu, 25.000 m2 yapıldığı, kalan miktarın 5.000 m2 olup,  kalan miktarın yüzde oranının % 16,67 olduğu, Gümüş Kırsal Mahallesinde yapılması gereken alanın 20.000 m2 olduğu, 15.000 m2 yapıldığı, kalan miktarın 5.000 m2 olup,  kalan miktarın yüzde oranının % 25,00 olduğu, Muratlı Kırsal Mahallesinde yapılması gereken alanın 45.000 m2 olduğu, 40.000 m2 yapıldığı, kalan miktarın 5.000 m2 olup,  kalan miktarın yüzde oranının % 11,11 olduğu, Yukarı Karataş Kırsal Mahallesinde yapılması gereken alanın 26.000 m2 olduğu, 14.000 m2 yapıldığı, kalan miktarın 12.000 m2 olup,  kalan miktarın yüzde oranının % 46,15 olduğu, Aşağı Durmuş Kırsal Mahallesinde yapılması gereken alanın 35.000 m2 olduğu, 25.000 m2 yapıldığı, kalan miktarın 10.000 m2 olup,  kalan miktarın yüzde oranının % 28,57 olduğu, Saraççeşme Kırsal Mahallesinde yapılması gereken alanın 27.000 m2 olduğu, 12.000 m2 yapıldığı, kalan miktarın 15.000 m2 olup,  kalan miktarın yüzde oranının % 55,56 olduğu, toplamda yapılması gereken alanın 183.000 m2 olduğu, 131.000 m2 yapıldığı, kalan miktarın 52.000 m2 olduğu tespit edilmiştir. İş bu rapor tarafımızca imza altına alınmıştır.

Bu yöndeki Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Başkanlığının raporunun kabulüne, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 20 Meclis üyelerinden Dilan ABLAY, Ayşe IŞIK, Osman KIRDAR, Fethullah FİDAN ve Mahmut DAĞTEKİN’ in red oylarına karşılık 15 kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

 

06.07.2021 TARİHLİ VE 61 SAYILI KARAR:

Meclisçe gündem maddesi olan Çevre Düzeni ve Temizliği Komisyonu Raporunun Görüşülmesi ile ilgili 11.06.2021 tarihli ve 3 sayılı Çevre Düzeni ve Temizliği Komisyonu Başkanlığının Çevre Düzeni ve Temizliği Komisyonu Raporu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;        

 

Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 04.06.2021 tarihli ve 56 sayılı kararının 2. fıkrası ile görevlendirilen komisyonumuz 07-08-09-10 ve 11 Haziran 2021 tarihleri arasında çalışmalar yapmıştır.

03.06.2021 tarihli ve bila sayılı Meclis Üyeleri İbrahim ALMAZ ve Şehmus BAYIR’ ın müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde:

Gümrük Kapısından geçen tırların park edebilecekleri konusunda ilgili birimlerle yapılan görüşmelerde Gümrük Kapısı civarında Belediyemize ait herhangi bir otoparkın alanı olmadığı tespit edilmiştir. Gümrük Kapısının yol güzergahı üzerinde ağaçlandırma çalışma yapılması konusunda ağaç ekim tarihi geçtiğinden Gümrük Sahası yol güzergahı üzerinde 15.02.2022 tarihinden önce Belediyemizce ağaçlandırma çalışması bulunmamaktadır. Gümrük Kapısının yol güzergahı üzerinde Belediyemizin aydınlatma çalışmaları konusunda gümrük kapısı yol güzergahı elektrik çalışması Şanlıurfa DEDAŞ İl Müdürlüğü yetki ve sorumluluğunda olduğundan, bahse konu güzergâh üzerinde Belediyemizce herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. İş bu rapor tarafımızca imza altına alınmıştır.

Bu yöndeki Çevre Düzeni ve Temizliği Komisyonu Raporunun kabulüne, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 19 Meclis üyelerinden Dilan ABLAY, Ayşe IŞIK, Osman KIRDAR, Fethullah FİDAN ve Mahmut DAĞTEKİN’ in red oylarına karşılık 14 kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

 

06.07.2021 TARİHLİ VE 62 SAYILI KARAR:

Meclisçe Gündem Maddesi olan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporunun Görüşülmesi ile ilgili 11.06.2021 tarihli ve 2 sayılı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanlığının Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;      

 Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 04.06.2021 Tarihli ve 56 sayılı kararının 3.Fıkrası ile görevlendirilen komisyonumuz 7-8-9-10 ve 11 Haziran 2021 tarihleri arasında çalışmalar yapmıştır.

03.06.2021 tarihli ve bila sayılı Meclis Üyeleri Übeyt KURT ve Cuma BUDAK müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

Belediyemiz personellerinin görev yerleri ve konuları ile ilgili eğitim veya seminer faaliyetleri kapsamında, halihazırda mevcut bir planlamanın olmadığı, planlama yapılması çalışmalarına tüm Dünya’ da olduğu gibi Türkiye’ de de devam eden COVİD-19 Pandemisi etkilerinin normalleşmesi ve üst makamlardan gelecek resmi talimatlar sonrasında başlanabileceği ve gerekli eğitim, seminer vb. faaliyetlerin planlanabileceği değerlendirilmiş olup, mevcut durum itibariyle Türkiye Belediyeler Birliği veya ilgili ilişkili kurum ve kuruluşlar tarafından zorunlu veya öncelikli konular başta olmak üzere, özellikle eğitim anlamında bilgi ihtiyacı duyulan konularda istekli tüm belediye ve bağlı kuruluşların, katılımının serbest olduğu eğitim, seminer, saatli ders vb. faaliyetler online ortamda çeşitli uygulamalar vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. Belediyemiz personellerinin bu eğitim faaliyetlerine üst makamlardan gelen resmi yazılar doğrultusunda ilgili ilişkili olabilecekleri eğitim, seminer, vb. faaliyetlere katılmaları konusunda gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır. İş bu rapor tarafımızca imza altına alınmıştır.

Bu yöndeki Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporunun kabulüne, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 19 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

  

06.07.2021 TARİHLİ VE 63 SAYILI KARAR:

Meclisçe gündem maddesi olan İmar Komisyonu Raporunun Görüşülmesi ile ilgili 25.06.2021 tarihli ve 2 sayılı İmar Komisyonu Başkanlığının İmar Komisyonu Raporu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;        

 

Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 04.06.2021 tarihli ve 56 sayılı kararı ile görevlendirilen komisyonumuz 14.06.2021 ve 25.06.2021 tarihleri arasında çalışma yapmıştır.

Meclis Üyeleri Erhan BAYOL ve İsak UĞUR’ un 03.06.2021 tarih ve bila sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

Bahse konu talep üzerine Komisyonumuzun 7.8.9.10.11.21.22.23.24.25/06/2021 tarihlerin de yapmış olduğu 10 günlük çalışma sonucu;

İlçemize yeni yapılan ve şu an hizmette olan Devlet Hastanenin bahçesinde hastaneye ait araç otoparkı bulunmaktadır.1/1000 ölçekli uygulama imar planımızda yapılan incelemede yeni hastane etrafında planlanmış olan herhangi bir otopark alanı yoktur. İşbu rapor tarafımızca hazırlanarak imza altına alınmıştır.

Bu yöndeki İmar Komisyonu Raporunun kabulüne, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 19 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

06.07.2021 TARİHLİ VE 64 SAYILI KARAR:

Meclisçe gündem maddesi olan Ulaşım ve Trafik Komisyonu Raporunun Görüşülmesi ile ilgili 25.06.2021 tarihli ve 3 sayılı Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanlığının Ulaşım ve Trafik Komisyonu Raporu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;       

Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 04.06.2021 tarihli ve 56 sayılı kararının 5.fıkrası ile görevlendirilen komisyonumuz 21-22-23-24 ve 25 Haziran 2021 tarihleri arasında çalışmalar yapmıştır.

Belediye Meclis Üyeleri Bozan ÇEÇAN ve Aziz CAYMAZ’ ın 03.06.2021 tarih ve bila sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

Gümrük sahasının olduğu alanda Belediyemize ait herhangi bir sosyal tesis alanımız bulunmamaktadır. Belediyemizin imkânları kısıtlı olduğundan dolayı şoförlerin dinlenebileceği sosyal tesis alanı yapım çalışmalarımız bulunmamaktadır. İş bu rapor tarafımızca imza altına alınmıştır.         

Bu yöndeki Ulaşım ve Trafik Komisyonu Raporunun kabulüne, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 19 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

06.07.2021 TARİHLİ VE 65 SAYILI KARAR: 

Meclisçe Gündem Maddesi olan Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun Görüşülmesi ile ilgili 02.07.2021 tarihli ve 4 sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığının Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;  

Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 04.06.2021 tarih ve 56 sayılı kararının 6 fıkrasıyla görevlendirilen komisyonumuz 28-29-30 Haziran ve 01-02Temmuz 2021 tarihleri arasında çalışmalar yapmıştır.

Belediye Meclis Üyeleri Ayşe IŞIK, Dilan ABLAY, Fethullah FİDAN, Osman KIRDAR ve Mahmut DAĞTEKİN’ in 04.06.2021 tarihli ve bila sayılı müzekkereleri üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde; 

İlaçların alındığı Fabrikalar; KONTROL KİMYA İLAÇ MAK. SAN ve TİC.A. Ş ile KULSAN İLAÇ TOH.SAN.ve TİC.LTD. ŞTİ. firmalarından alınmıştır.

Sağlık bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu Merkezi tarafından yine Ürün Garantisi Belgeleri ve Sağlık Bakanlığı Halka Sağlığı Genel Müdürlüğü onaylı belgeleri İhale dosyasında olup Sağlık Bakanlığı Tarafından onaylanmıştır.

Yapılan İhale Sonucunda; İlaç İsimlerinin ne olduğu aşağıda belirtilmiştir.

Uçkun-1 2000 Litre (Açık alanlarda ULV Mücadelesinde), Uçkun-1 2000 Litre (Sivrisinek-Karasinek), Sıvı Larva 1400 Litre (Sulak Alanlarda), Katı Larva 500 Kg (Sulak Alanlarda), Karasinek 400 Kg (Karasinek), Rezidüel İntektisit (kapalı alanlar ilacı) olmak üzere toplam 6 (Altı) Kalem alımı gerçekleştirilmiştir. İş bu rapor taraflarca imza altına alınmıştır.

         

Bu yöndeki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun kabulüne, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 19 Meclis üyelerinden Dilan ABLAY, Ayşe IŞIK, Osman KIRDAR, Fethullah FİDAN ve Mahmut DAĞTEKİN’ in red oylarına karşılık 14 kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 06.07.2021 TARİHLİ VE 66 SAYILI KARAR:

Meclisçe gündeme eklenen Başkanlık Makamının 29.06.2021 tarih ve E-50172248-907.2-1446 onayı ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 29.06.2021 tarih ve E-50172248-907.2-1455 sayılı yazısı ile Norm Kadro ile ilgili yapılan görüşmeler neticesinde;         

5393 Sayılı Belediye kanununun 49.maddesinin ikinci fıkrasındaki, “Belediye personeli Belediye Başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulur.” hükmü ve aynı kanunun “Meclisin Görev ve Yetkileri” başlıklı 18.maddesinin (l) bendi; “Norm kadro ve çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirmesine karar vermek” hükmüne amirdir.

Ayrıca 22/02/2007 tarihli ve 26442 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanıp yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11.maddesi; “Boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararıyla yapılır” denilmektedir.

Belediyemiz Norm Kadrosunda boş bulunan 11 derecelik 1 adet Bilgisayar İşletmeni kadrosunun iptal edilerek, 3 derecelik 1 adet Bilgisayar İşletmeni kadrosunun ihdas edilmesine, Ekli II sayılı Boş kadro değişikliği cetvelinin onaylanmasına, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 19 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

06.07.2021 TARİHLİ VE 67 SAYILI KARAR:

Meclisin Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi için yapılan görüşmelerde;

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesi ve Meclis Çalışma yönetmeliğinin 6.maddesi gereğince bir sonraki toplantı tarihinin 02.08.2021 günü saat 14:00 olarak tespit edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına, yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 19 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

Oluşturulma Tarihi : 19.08.2021