Share

2021 Yılı Haziran Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı Karar Özetleri

2021 Yılı Haziran Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı Karar Özeti

 

23.06.2021 TARİHLİ VE 58 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe gündem maddesi olan “Kamulaştırma” ile ilgili İmar Şehircilik Müdürlüğünün 02.06.2021 tarih ve 1222 sayılı müzekkeresi ile 4929 nolu parselden 982 dekarlık alanların 2942 Sayılı Kamulaştırma yoluyla satın alınması ile ilgili yapılan görüşmeler neticesinde;

İlçemizin imarlı alanın yetersiz olması nedeniyle yeni alanların İmar Planına dahil edilmesi ihtiyacı doğmuştur. Bu sebeple 07.12.2020 tarih ve 69 sayılı Belediye Meclis Kararı ile Mülkiyeti TİGEM' e ait 4929 ve 4899 parsel nolu taşınmazlardan yaklaşık 1650 Dekarlık alan 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 30.maddesine göre Kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Ancak TİGEM yetkilileri ile yapılan şifai görüşmeler sonucu talep edilen alanın 4929 parsel nolu taşınmazdan 980 dekar olarak revize edilmesi konusunda mutabakata varılmıştır.

TİGEM ve Belediye Başkanlığınca karara varılan 4929 nolu parselden kamulaştırılacak 980 Dekarlık alanda Belediyemizin faaliyet alanlarını kapsayan çalışmaların sağlıklı yapılabilmesi ve imar planı  rezerv alanı oluşturulması düşünüldüğünden, mülkiyeti TİGEM' e ait 4929 nolu parselden 980 Dekarlık alanların 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 30. maddesine göre satın alınmasına, satın alma ve tapu tescil işlemleri ile ilgili bütün imza, resmi işlemlerin takibi, değer tespit ve uzlaşma komisyonlarının kurulması için Belediye Başkanı Feyyaz SOYLU 'ya yetki verilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 24 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

Oluşturulma Tarihi : 23.06.2021