Share

2021 Yılı Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

2021 Yılı Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

 

01.06.2021 TARİHLİ VE 53 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe Gündem Maddesi olan Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun Görüşülmesi ile ilgili 28.05.2021 tarihli ve 3 sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığının Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;         

Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 21.05.2021 tarih ve 51 sayılı kararının 3 fıkrasıyla görevlendirilen komisyonumuz 24-25-26-27-28 Mayıs 2021 tarihlerinde yapmış olduğu 5 günlük çalışması aşağıya çıkarılmıştır.

Meclis Kararının 3.maddesinde Belediye Meclis Üyeleri Cuma BARUTÇU ve Bozan ÇEÇAN’ın 20.05.2021 tarihli müzekkeresi üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde;

Temizlik İşleri Müdürlüğünce 2021 yılında ile 2021/155141 İKN numarası ile E-Kap üzerinden açık E- İhale usulü ile mal alımı gerçekleştirilmiştir. İhaleye katılan diğer firmalar ve teklif ettikleri fiyatlar;

BİYOSİD ÇEVRE SAĞLIĞI MAKİNE SAN. Ve TİC LDT. ŞTİ.= 2.027.500,00 TL

YAŞAM İLAÇLAMA ÇEV. SAĞ. MÜH.İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ,=1.877.800,00 TL

BRD ÇEVRE SAĞLIĞI VETERİNERLİK TAR. Ve HAYV. TİC. LTD. ŞTİ,=1.819.200,00 TL

E- Teklif usulü ile yapılan açık ihale ile Belediyemize 9 ay süresince peyder pey olarak alınan ve alınacak olan haşere ile mücadele kapsamında ki ilaçlarımız Merkez Mahallelerimizde 3 Kırsal mahallelerimizde 3 Olmak üzere toplam 6 araç ile hizmet vermektedir. İş bu rapor taraflarca imza altına alınmıştır.

Bu yöndeki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun kabulüne, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 25 Meclis üyelerinden Dilan ABLAY, Ayşe IŞIK, Osman KIRDAR, Fethullah FİDAN ve Mahmut DAĞTEKİN’ in red oylarına karşılık 20 kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.

 

02.06.2021 TARİHLİ VE 54 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe Gündem Maddesi olan Ulaşım ve Trafik Komisyonu Raporunun Görüşülmesi ile ilgili 28.05.2021 tarihli ve 2 sayılı Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanlığının Ulaşım ve Trafik Komisyonu Raporu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;   

Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 21.05.2021 tarihli ve 51 sayılı kararının 2.fıkrası ile görevlendirilen komisyonumuz 24-25-26-27 ve 28 Mayıs 2021 tarihleri arasında çalışmalar yapmıştır.

Bahse konu talep üzerine Komisyonumuzun yapmış olduğu 5 günlük çalışma sonucu;

Mahkeme Kararları.

A)    Şanlıurfa 1.İdare Mahkemesinin 2012/7 Esas ve 2016/420 sayılı Kararı.

B)    Danıştay 6. Daire Başkanlığının 2016/10091 Esas ve 2020/7574 sayılı Kararı.

Şanlıurfa 1.İdare Mahkemesi kararı ile 07.07.2010 tarih ve 46 sayılı meclis kararının 2.maddesi ile yapımına karar verilen ve 06.10.2011 tarih ve 101 sayılı meclis kararı ile onaylanan ilave imar planının 4070,4071,136 ve 4463 numaralı parselleri kapsayan kısmının iptaline dava konusu diğer parsellerin (90,94,3792) imar planı iptali isteminin reddine karar vermiştir.

Danıştay 6. Daire Başkanlığının 2016/10091 Esas ve 2020/7574 sayılı Kararı ile de Şanlıurfa 1.İdare Mahkemesi kararı onanmıştır. İş bu rapor tarafımızca imza altına alınmıştır.

Bu yöndeki Ulaşım ve Trafik Komisyonu Raporunun kabulüne, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 23 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

03.06.2021 TARİHLİ VE 55 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe Gündem Maddesi olan Çevre Düzeni ve Temizliği Komisyonu Raporunun Görüşülmesi ile ilgili 28.05.2021 tarihli ve 2 sayılı Çevre Düzeni ve Temizliği Komisyonu Başkanlığının Çevre Düzeni ve Temizliği Komisyonu Raporu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;       

Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 21.05.2021 tarihli ve 51 sayılı kararının 1. fıkrası ile görevlendirilen komisyonumuz 24-25-26-27 ve 28 Mayıs 2021 tarihleri arasında çalışmalar yapmıştır.

Meclis Üyeleri Aziz CAYMAZ ve İsak UĞUR’ un 20.05.2021 tarih ve bila sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde:

Belediyemizce ilçemiz 15 Temmuz Mahallesi 421. Sokakta bulunan alanda yaklaşık 3.700 m2’ lik park yapılması planlanmaktadır.

İş bu rapor tarafımızca imza altına alınmıştır.

Bu yöndeki Çevre Düzeni ve Temizliği Komisyonu Raporunun kabulüne, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 25 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

04.06.2021 TARİHLİ VE 56 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe Gündem maddesi olan dilek ve temenniler maddesinde; Belediye Meclis Üyeleri Ümit BİLGİN, Erhan BAYOL, İbrahim ALMAZ, Şehmus BAYIR, Übeyt KURT, Cuma BUDAK, Erhan BAYOL, İsak UĞUR, Bozan ÇEÇAN ve Aziz CAYMAZ’ ın 03.06.2021 tarihli ve bila sayılı ve Ayşe IŞIK, Dilan ABLAY, Fethullah FİDAN, Osman KIRDAR ve Mahmut DAĞTEKİN’ in 04.06.2021 tarihli ve bila sayılı müzekkereleri üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;          

           1- Belediye Meclis Üyeleri Ümit BİLGİN ve Erhan BAYOL’ un 03.06.2021 tarihli ve bila sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

           İlçemiz kırsal mahallelerinde yapımı devam eden parke taşı çalışmaları hangi mahallelere ne kadar yapıldı ve yapılan mahallelerin yüzde kaçının tamamlanıp tamamlanmadığını araştırmak ve bu konuda meclise bir rapor hazırlamak üzere Araştırma ve Geliştirme Komisyonunun görevlendirilmesine,

           2- Belediye Meclis Üyeleri İbrahim ALMAZ ve Şehmus BAYIR’ ın 03.06.2021 tarihli ve bila sayılı müzekkereleri üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde; 

          Gümrük kapısından geçen tırların park edebilecekleri bir alan var mı? Gümrük kapısının yol güzergâhı üzerinde ağaçlandırma çalışmaları yapılacak mı? Gümrük kapısının yol güzergâhında belediyemizin yol aydınlatma çalışmaları var mı? İlçemiz Gümrük kapısı ile ilgili aşağıya çıkarılan sorular hakkında çalışmak ve meclise bir rapor hazırlamak üzere Çevre Düzeni ve Temizliği Komisyonunun görevlendirilmesine,

           3- Belediye Meclis Üyeleri Übeyt KURT ve Cuma BUDAK’ ın 03.06.2021 tarihli ve bila sayılı müzekkereleri üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde; 

           Belediyemizin çalışan personellerini eğitim seminerine gönderip göndermeyeceği ya da düzenlemeyi düşündüğü seminer, gezi ve sosyal bir aktivite yapıp yapmayacağını araştırmak ve bu konuda meclise bir rapor hazırlamak üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun görevlendirilmesine,

           4- Belediye Meclis Üyeleri Erhan BAYOL ve İsak UĞUR 03.06.2021 tarihli ve bila sayılı müzekkereleri üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde; 

           Yeni Devlet Hastanesinin bulunduğu alanda vatandaşların otopark ihtiyaçlarını gidermek için herhangi bir alan tahsis edilmiş midir? Bu konuda meclise bir rapor hazırlamak üzere İmar Komisyonunun görevlendirilmesine,

           5- Belediye Meclis Üyeleri Erhan BAYOL ve İsak UĞUR 03.06.2021 tarihli ve bila sayılı müzekkereleri üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde; 

           İlçemiz Gümrük kapısı ile ilgili şoförlerin dinlenebileceği sosyal tesis niteliğinde bir yer var mı? Şoförlerin dinlenebileceği sosyal tesis niteliğinde bir yer yoksa yapılması düşünülen sosyal tesis niteliğindeki alanının mülkiyeti kime aittir? Bu konuda meclise bir rapor hazırlamak üzere Ulaşım ve Trafik Komisyonunun görevlendirilmesine,

           6- Belediye Meclis Üyeleri Ayşe IŞIK, Dilan ABLAY, Fethullah FİDAN, Osman KIRDAR ve Mahmut DAĞTEKİN’ in 04.06.2021 tarihli ve bila sayılı müzekkereleri üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde; 

Plan ve Bütçe Komisyonunun 28.05.2021 tarihli ve 3 nolu raporuna göre haşere ilaç alımı ihalesi alan Brd Çevre Sağlığı Veterinerlik Tar. ve Hayv. Tic. Ltd. Şti’ nin 1.819.200,00 TL ilacın gerçekten standartlara uygun olup olmadığını ve ilaç isimlerinin ne olduğu ve bu ilaçların hangi fabrikadan alındığını araştırmak ve bu konuda meclise bir rapor hazırlamak üzere Plan ve Bütçe Komisyonunun görevlendirilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına, yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 25 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

04.06.2021 TARİHLİ VE 57 SAYILI KARAR:

 

Meclisin Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi için yapılan görüşmelerde;

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesi ve Meclis Çalışma yönetmeliğinin 6.maddesi gereğince bir sonraki toplantı tarihinin 05.07.2021 günü saat 14:00 olarak tespit edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına, yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 25 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

    

 

 

Oluşturulma Tarihi : 08.06.2021