Share

2021 Yılı Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

2021 Yılı Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

 

17.05.2021 TARİHLİ VE 44 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe Gündem Maddesi olan Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun Görüşülmesi ile ilgili 30.04.2021 tarihli ve 1 sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığının Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;         

Komisyon Raporu: Belediye Meclisi 09.04.2021 tarih ve 42 Sayılı Meclis Kararının 5.Fıkrası ile görevlendirilen komisyonumuz 26-27-28-29-30 Nisan 2021 tarihlerinde yapmış olduğu 5 günlük çalışması aşağıya çıkarılmıştır.

Meclis Kararının 5.maddesinde Belediye Meclis Üyeleri İbrahim ALMAZ ve Bozan ÇEÇAN’ ın 09.04.2021 tarihli müzekkeresi üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde;

Özel Kalem Müdürlüğünce bu yıl 1000 adet yardım kolisinin dağıtımı planlanmış ve 2021/149103 İhale numarası ile E-Kap üzerinden Açık ihale ile mal alımı gerçekleştirilmiştir. İhaleyi alan firma 1000 adet koliyi 203.000,00 TL bedel karşılığında hazırlamayı taahhüt etmiş ve 1000 Adet koli yardıma muhtaç ailelere dağıtılmak üzere belediyemize teslim edilmiştir.

1 yardım kolisinin içeriği aşağıya çıkarılmıştır.

 

 

Mal Kalemi Adı

Birimi

Miktarı

1

Makarna (5 kilogramlık)

Adet

1

2

Toz Şeker (3 kilogramlık)

Adet

1

3

İthal Dökme Siyah Çay (500 gramlık)

Adet

1

4

Pilavlık Baldo Pirinç (2 kilogramlık)

Adet

1

5

Sıvı Ayçiçek Yağı (2 litrelik)

Adet

1

6

Pilavlık Bulgur (2 kilogramlık)

Adet

1

7

Köftelik Bulgur (2 kilogramlık)

Adet

1

8

Kırmızı Mercimek (2 kilogramlık)

Adet

1

9

201-230 kalibre (XL) Zeytin Siyah Zeytin (1 kilogramlık)

Adet

1

10

Kuru Fasulye (2 kilogramlık)

Adet

1

 

Yardım kolilerinin 800 adedi ilçemizin kırsal ve merkez tüm mahallelerine nüfusları oranında dağıtılmış ve mağdur insanların tespiti muhtarlıklar aracılığıyla yapılmıştır. Hangi mahalleye kaç kişilik yardım kolisi dağıtımı yapıldığı aşağıya çıkarılmıştır. Muhtarlar tarafından belediyemize bildirilen isim listelerindeki vatandaşlarımıza yardım kolilerimizin dağıtımı personellerimizce yapılmıştır. Kalan 200 yardım kolisi 28.10.2020 tarih ve 51 sayılı meclis kararının aşağıya çıkarılan maddesi uyarınca Belediye Başkanının takdiri ile dağıtılmıştır.

“Madde 21- Belediyemizce ihtiyaç sahiplerine Ramazan Ayı boyunca yemek ikram edilmesi, ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı yapılması, İlçede meydana gelen taziyelere yemek yardımı verilmesi için Belediye Başkanı yetkilidir.”

 

MAHALLE

Nüfus

 

Koli Adedi

 

MAHALLE

Nüfus

Koli Adedi

15 TEMMUZ

6892

 

57

 

GÜLTEPE

228

5

ADNAN MENDERES

2322

 

19

 

HAN

408

5

AKBULUT

691

 

10

 

IŞIKLAR

896

10

ALACA

322

 

5

 

MADEN

859

10

ALTINKÖY

277

 

5

 

MEHMET AKİF ERSOY

1912

15

AŞAĞI DORUKLU

1075

 

10

 

MEVLANA

1668

13

AKTEPE

1423

 

11

 

MURATLI

3230

26

AŞAĞIDURMUŞ

1188

 

10

 

ÖZBEK

2072

17

AŞAĞIKARATAŞ

823

 

10

 

SARAÇÇEŞME

1793

14

AVCILI

860

 

10

 

SELAHADDİN EYYÜBİ

3431

28

AYDIN

206

 

5

 

SEYDO ATİLLA

3955

32

AYDOĞDU

1244

 

10

 

TEKİNLER

344

5

BAHÇELİEVLER

6735

 

56

 

TURGUT ÖZAL

2454

20

BOĞALI

435

 

5

 

ULUCAMİ

1603

13

BÜYÜK YENİCE

1667

 

13

 

YALÇINKAYA

735

10

BÜYÜKÇAYLI

5662

 

47

 

YENİKÖY

282

5

BÜYÜKYILDIZ

949

 

10

 

YENİŞEHİR

2875

23

CEYLAN

982

 

10

 

YEŞİLTEPE

899

10

CUMHURİYET

4548

 

37

 

YONCALI

274

5

DAMLACIK

1095

 

10

 

YUKARI DORUKLU

316

5

DİKİLİ

721

 

10

 

YUKARI DURMUŞ

1567

13

DÜZOVA

2185

 

18

 

YUKARI ESENCE

242

5

ENSAR

9152

 

76

 

YUKARI KARATAŞ

780

10

FATİH SULTAN MEHMET

3239

 

26

 

YUKARI TAŞLIDIRE

454

5

GÜMÜŞ

1361

 

11

 

YÜKSEKTEPE

476

5

TOPLAM

56054

 

491

 

TOPLAM

33753

309

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENEL TOPLAM

800

 

 

Bu yöndeki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun kabulüne, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 19 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

18.05.2021 TARİHLİ VE 45 SAYILI KARAR:

 

Madde 1- 2020 Bütçe yılı giderleri bağlı Gider Kesin Hesap Cetveli ve diğer gider cetvellerinde gösterildiği üzere

Personel Giderleri                                          7.840.810,71 TL.

SGK Devlet Primi Giderleri                          1.201.098,90 TL.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri                     27.040.763,06 TL.

Faiz Giderleri                                                   510.881,27 TL.

Cari Transferler                                              1.628.435,88 TL.

Sermaye Giderleri                                          7.048.384,74 TL.

Sermaye          Transferleri                                           0,00 TL.

TOPLAM BÜTÇE GİDERLERİ                45.270.374,56 TL.

Madde2- 2020 Bütçe Yılı Tahsilatı Gelir Kesin Hesap Cetvelinde Gösterildiği Üzere;

Vergi Gelirleri                                                2.014.855,34 TL.

Sosyal Güvenlik Gelirleri                                             0,00 TL.

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                         152.973,12 TL.

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelir     1.850.563,58 TL.

Sermaye          Gelirleri                                                 0,00 TL.

Alacaklardan Tahsilat                                                   0,00 TL.

Diğer Gelirler                                                36.552.060,76 TL.

TOPLAM BÜTÇE GELİRLERİ                  40.570.452,80 TL.

Madde 3- 2020 Yılı Bütçesinde Ödenek Hareketleri Aşağıdaki Şekilde Gerçekleşmiştir;

2019 Yılında Devredilen Ödenek                                 0,00 TL.

2020 Yılı Bütçe Ödeneği                              52.500.000,00 TL.

Aktarma Yoluyla İlave Edilen Ödenek         3.944.058,26 TL.

Aktarma Yoluyla Düşülen Ödenek                3.944.058,26 TL.

Ek Ödenek                                                                    0,00 TL.

Olağanüstü Ödenek                                                      0,00 TL.

Toplam Ödenek                                            56.444.058,26 TL.

Toplam Harcama                                           45.270.374,56 TL.

İmha    Edilen Ödenek                                    7.229.625,44 TL.

 

Madde 4-Kayıtlarımızda tahsili olanaksız hale gelip terkin edilen tahakkuk artığına rastlanmamıştır.

Madde 5-Önceki yıllardan tahakkuk edipte ödenmeyen bütçe emaneti 11.554.091,39 TL.

Madde 6- Önceki yıllardan Devreden Tahakkuk artığı  4.831.668,55 TL'dir.

 

Belediye Meclisinde maddeler halinde görüşülen 2020 Bütçe Yılı Kesin Hesaplarının 5393 Sayılı Kanunun 61.maddesi gereğince kabulüne, plan bütçe komisyonu raporu ve ekli idare kesin hesap cetvellerinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi gereğince onanmasına, gereği için cetvellerin Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine ve Bilgi için kararın bir örneğinin Kaymakamlık Makamına sunulmasına yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 25 Meclis üyelerinden Dilan ABLAY, Ayşe IŞIK, Osman KIRDAR, Fethullah FİDAN ve Mahmut DAĞTEKİN’ in red oylarına karşılık 20 kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.

 

20.05.2021 TARİHLİ VE 46 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe Gündem Maddesi olan Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Başkanlığının 22.04.2021 tarihli ve 1 nolu raporu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

Komisyon Raporu: Komisyonumuz 19.04.2021 tarihinde yapmış olduğu toplantıda komisyon başkanı olarak Cuma BARUTÇU ve başkan vekili olarak Şehmus BAYIR seçilmiş olup belediye Meclisinin 09.04.2021 Tarihli ve 42 Karar Nolu Meclis kararının 1.Fıkrası ile görevlendirilen komisyonumuz 19-20-21 ve 22 Nisan 2021 tarihleri arasında çalışmalar yapmıştır.

           Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Ceylanpınar Belediyesi bünyesinde kurulmuş olup, kendi içerisinde de; Eğitim birimi, Sosyal Aktiviteler Birimi, Engelliler Birimi, Halkla İlişkiler Birimi, Spor Birimi, Kültür Birimi, Sosyal İşler Birimi, Aile ve Destek Birimi, Aile Koordinasyon Birimi, Evde Bakım Birimi, Organizasyon Birimi olarak farklı birimlere ayrılmıştır.

Cumhurbaşkanlığımızın pandemi ile mücadele ve tedbirleri konusunda yapmış olduğu çalışmalar ve bu dönem için açıklayacağı normalleşme takvimini esas almak şartı ile Kültür ve sosyal işler müdürlüğümüz gerekli çalışmaları yapabilecektir. İş bu rapor tarafımızca imza altına alınmıştır.

Bu yöndeki Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Başkanlığının raporunun kabulüne, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 22 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

20.05.2021 TARİHLİ VE 47 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe Gündem Maddesi olan Çevre Düzeni ve Temizliği Komisyonu Raporunun Görüşülmesi ile ilgili 30.04.2021 tarihli ve 1 sayılı Çevre Düzeni ve Temizliği Komisyonu Başkanlığının Çevre Düzeni ve Temizliği Komisyonu Raporu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;         

Komisyon Raporu: Komisyonumuz 26.04.2021 tarihinde yapmış olduğu toplantıda komisyon başkanı olarak Mehmet ORAL ve başkan vekili olarak Ahmet ERGİN seçilmiş olup Belediye Meclisinin 09.04.2021 tarihli ve 42 sayılı kararının 2. Fıkrası ile görevlendirilen komisyonumuz 26-27-28-29 ve 30 Nisan 2021 tarihleri arasında çalışmalar yapmıştır.

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Park ve Bahçeler Birimi tarafından işletilmekte olan sera alanında 20.000 adet reyhan, 25.000 iri kadife, 5.000 adet mor fesleğen, 3.000 adet horoz ibiği, 5.000 adet zinyan, 5.000 adet vinca, 20.000 petunya, 7.000 adet aslan ağzı, 5.000 adet obrizya toplamda 95.000 adet mevsimlik çiçek bulunmaktadır. İş bu rapor tarafımızca imza altına alınmıştır.

Bu yöndeki Çevre Düzeni ve Temizliği Komisyonu Raporunun kabulüne, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 22 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

 

20.05.2021 TARİHLİ VE 48 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe Gündem Maddesi olan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporunun Görüşülmesi ile ilgili 30.04.2021 tarihli ve 1 sayılı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanlığının Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;         

Komisyon Raporu: Komisyonumuz 26.04.2021 tarihinde yapmış olduğu toplantıda komisyon başkanı olarak Erhan BAYOL ve başkan vekili olarak İbrahim ALMAZ seçilmiş olup belediye Meclisinin 09.04.2021 Tarihli ve 42 Karar Nolu Meclis kararının 3.Fıkrası ile görevlendirilen komisyonumuz 26-27-28-29 ve 30 Nisan 2021 tarihleri arasında çalışmalar yapmıştır.

Cumhurbaşkanlığımızın pandemi ile mücadele ve tedbirleri konusunda yapmış olduğu çalışmalar ve bu dönem için açıklayacağı normalleşme takvimini esas almak şartı ile liselere giriş sınavına hazırlanan öğrencilerimize sınava hazırlık aşamasında motive olabilmeleri için Belediyemizin ödüllü deneme çalışmaları yapabilecektir. İş bu rapor tarafımızca imza altına alınmıştır.

Bu yöndeki Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporunun kabulüne, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 22 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

21.05.2021 TARİHLİ VE 49 SAYILI KARAR:

 

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisi 2021 yılı mayıs ayı olağan toplantısının 4.birleşimini yapmak üzere 21.05.2021 tarihinde Saat 14:00' da Meclis 1.Başkan Vekili Naif KARATAŞ’ ın Başkanlığında Meclis Toplantı salonunda toplandı.

           Meclisçe gündem maddesi olan Ulaşım ve Trafik Komisyonu Raporunun Görüşülmesi ile ilgili 16.04.2021 tarihli ve 1 sayılı Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanlığının Ulaşım ve Trafik Komisyonu Raporu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;    

Komisyon Raporu: Komisyonumuz 12.04.2021 tarihinde yapmış olduğu toplantıda komisyon başkanı olarak İbrahim ALMAZ ve başkan vekili olarak Adil YILDIRIM seçilmiş olup belediye Meclisinin 09.04.2021 tarihli ve 42 sayılı Meclis Kararının 6.fıkrası ile görevlendirilen komisyonumuz 12-13-14-15 ve 16 Nisan 2021 tarihleri arasında çalışmalar yapmıştır.

Bahse konu talep üzerine Komisyonumuzun yapılan çalışmalar neticesinde; İlçemizde sadece Ana Cadde üzerinde bulunan okullarımızda Yaya Geçitlerinin bulunduğu, ara sokakta bulunan okullar da yaya geçidi bulunmadığı ve Yaya Geçitlerine ihtiyaç duyulduğu tarafımızca tespit edilmiştir. İş bu rapor tarafımızca imza altına alınmıştır.    

Bu yöndeki Ulaşım ve Trafik Komisyonu Raporunun kabulüne, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 22 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

 

21.05.2021 TARİHLİ VE 50 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe Gündem Maddesi olan İmar Komisyonu Raporunun Görüşülmesi ile ilgili 22.04.2021 tarihli ve 1 sayılı İmar Komisyonu Başkanlığının İmar Komisyonu Raporu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;         

Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 09.04.2021 tarihli ve 42 sayılı kararı ile görevlendirilen komisyonumuz 12.04.2021 ve 22.04.2021 tarihleri arasında çalışma yapmıştır.

Bahse konu talep üzerine Komisyonumuzun 12.13.14.17.18.19.20.21.22/04/2021 tarihlerin de yapmış olduğu 9 günlük çalışma sonucu;

İlçemiz Akrepli İşletmesi Mahallesinde bulunan 222593,82 m² lik alan 07.10.2019 taih ve 37 sayılı Belediye Encümeni kararı ile kamu yararı alınarak TİGEM’den satın alınmıştır. TİGEM’den satın alınan alanların ifraz işlemleri 13.08.2020 tarih ve 9 sayılı encümen kararı ile yapılmıştır. İfraz edilen alanların TİGEM’den Belediyemize devir işlemleri 29.09.2020 tarihinde tamamlanarak tapuları Belediyemiz adına tescil edilmiştir.  01.10.2020 tarih ve 1090 sayılı yazı ile Millet Bahçesinin Projelendirme çalışmalarını yürütecek olan Tümaş Türk Mühendislik Müşavirlik ve Müteahhitlik A.Ş. ye satın alınan alanların sayısal verileri gönderilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Yapılan şifahi görüşmelerde proje sürecinin bitirilmiş olduğu ve ihale sürecinin başlatıldığı öğrenilmiştir. İşbu rapor tarafımızca hazırlanarak imza altına alınmıştır.

Bu yöndeki İmar Komisyonu Raporunun kabulüne, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 22 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

21.05.2021 TARİHLİ VE 51 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe Gündem maddesi olan dilek ve temenniler maddesinde; Belediye Meclis Üyeleri Aziz CAYMAZ, İsak UĞUR, Erhan BAYOL, Ümit BİLGİN, Cuma BATURÇU ve Bozan ÇEÇAN’ ın 20.05.2021 tarihli ve bila sayılı müzekkereleri üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;          

           1- Belediye Meclis Üyeleri Aziz CAYMAZ ve İsak UĞUR’ un 20.05.2021 tarihli ve bila sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

           Belediyemizce ilçemiz 15 Temmuz Mahallesinde Park ve Yaşam alanlarının yapılıp yapılmayacağının yapılacaksa eğer nerelerde yapılacağını araştırmak ve bu konuda meclise bir rapor hazırlamak üzere Çevre Düzeni ve Temizliği Komisyonunun görevlendirilmesine,

           2- Belediye Meclis Üyeleri Erhan BAYOL ve Ümit BİLGİN’ in 20.05.2021 tarihli ve bila sayılı müzekkereleri üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde; 

           İlçemiz Yenişehir Mahallesinde okullar bölgesinin batı bölgesinde bulunan ana okuldan başlayıp kullanılmayan yolun trafiğe kapatılıp park ya da yürüyüş yolu yapılıp yapılmayacağını araştırmak ve bu konuda meclise bir rapor hazırlamak üzere Ulaşım ve Trafik Komisyonunun görevlendirilmesine,

           3- Belediye Meclis Üyeleri Cuma BARUTÇU ve Bozan ÇEÇAN’ ın 20.05.2021 tarihli ve bila sayılı müzekkereleri üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde; 

            Belediyemizde haşere ile mücadele kapsamında kullanılan ilacın alım ihalesi yapıldı mı, İhale yapıldıysa ihaleye kimler katıldı, ihaleyi hangi firma ne kadar bir bedel karşılığında aldı, ilaçlama işlemi kaç araç ile yapılmakta olduğunu araştırmak ve bu konuda meclise bir rapor hazırlamak üzere Plan ve Bütçe Komisyonunun görevlendirilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına, yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 22 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

 

21.05.2021 TARİHLİ VE 52 SAYILI KARAR:

 

Meclisin Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi için yapılan görüşmelerde;

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesi ve Meclis Çalışma yönetmeliğinin 6.maddesi gereğince bir sonraki toplantı tarihinin 01.06.2021 günü saat 14:00 olarak tespit edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına, yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 22 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

Oluşturulma Tarihi : 08.06.2021