İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

icon Telefon:
0414 471 40 05|127
icon Fax:
0141 471 43 72
icon Mail:

MÜDÜRÜMÜZÜN ÖZGEÇMİŞİ

Mehmet TUNÇ

               1966 Yılında Şanlıurfa ili Ceylanpınar İlçesinde doğdu, İlk ve orta öğrenimini Ceylanpınar’ da Lise öğrenimini Şanlıurfa Gazi lisesinde tamamladı.

            2001 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi 2 yıllık Mahalli İdareler bölümünü, ardından da 2003 yılında da Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi 4 yılık Kamu yönetimini bitirmiştir.

Göreve, 1990 yılında Ceylanpınar Kaymakamlığında başlayarak sırasıyla, 1994 yılında Ceylanpınar İlçe Özel İdare Müdürlüğüne naklen atanarak, 2006 – 2008 yılları arasında Şef kadrosundayken boşalan İlçe Özel İdare Müdürü vekaleti yanında Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürlüğünü yürütmüştür.

              2012 yıllında çıkarılan 6360 sayılı on üç ilde büyükşehir belediyesi ve yirmi altı ilçe kurulması ile Bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanunun Geçici 1.maddesinin 4. Fıkrası gereğince Tüzel kişilikleri kaldırılan Özel İdarelerin kapatılmasıyla 2013 yılında Ceylanpınar Belediyesine naklen atanmış olup, halen Ceylanpınar Belediyesinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü görevini yürütmektedir. Evli 6 Çocuk babasıdır.